Andromedanerna via Natalie Glasson, 21 augusti 2021

Andromedanerna via Natalie Glasson, 21 augusti 2021

 

Livsmönster av Andromedanerna

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Vi sträcker ut hälsningar och kärlek till varje själ på Jorden. Vi vaggar varje själ i våra vibrationer av Skaparen. Vi tar fram Skaparens källa som gudomlig inspiration, förståelse, acceptans och erkännande. Vi vill ge varje själ på Jorden allt det vi representerar, som en aspekt och ett uttryck för Skaparen. Vi ger detta till er nu, och bjuder in er att vara öppna för att ta emot. När ni tar emot vår aspekt av Skaparen, så kommer ert eget uttryck för Skaparen att antändas än mer, så att ni kan framföra er sanning, er kärlek och er frid.

Det är er sanning, kärlek och frid som krävs på Jorden nu, för varje själ på Jorden behöver healing och en påminnelse om sig själva som ett uttryck för Skaparen. Varje själ behöver mer kärlek, en större acceptans liksom styrkan och grunden för att fortsätta sitt uppdrag på Jorden. När ni tillåter er själv att uttrycka, kärlek, frid och sanning börjar ni skapa mönster, mönster av energivågor. Dessa mönster skiktas. Energimönstren är bokstavligen så vackra, ständigt i rörelse, ständigt skapande, skiktade ovanpå varandra. Dessa mönster integreras i ert eget liv, de blir ert liv, de blir era celler, de blir era förkroppsliganden och era tankar. De sipprar in i omgivande verkligheter, de smälter samman och skapar större mönster av kärlek, sanning och frid. När dessa mönster av kärlek, sanning och frid möter motstånd, till exempel ilska, kaos eller smärta, kan ni då för ett ögonblick föreställa er hur de skulle reagera? De skulle fortsätta att expandera även om kaoset eller smärtan kanske inte släpper in kärlek, sanning och frid i sitt område, deras utrymme. Mönstren för kärlek, frid och sanning skulle fortsätta att expandera, och därmed expandera runt kaoset, omfamna det och sedan expandera runt smärtan. Kan ni föreställa er att samma sak inträffar inom er själva under situationer i er egen verklighet, liksom i världens och andras situationer? Dessa livsmönster, kärlek, sanning och frid sammankopplas. Den börjar omfamna all energi som inte tillåts vara i sitt utrymme, och den expanderar runt allt som är åtskilt från Skaparen. När denna expansion med inflöde och tillväxt sker, inser vi att mönster av kärlek, sanning och frid kopplas ihop över hela världen, ansluter inom varje person och omfamnar separationen från Skaparen med kärlek, sanning och frid.

Denna enkla förståelse kommer att möjliggöra en djupare koppling

Ni kan upptäcka att ni på en djupare nivå ansluter er till Skaparen, med de omkring er, kärlekens vibrationer, kärleksfulla situationer och upplevelser i er verklighet. Det blir en anslutning som nästan går runt separationen till Skaparen, nästan kapslar in separationen till Skaparen. Dessa kopplingar, dessa livsmönster av kärlek, sanning och frid, blir starkare och starkare och ljusare och ljusare, så ni blir starkare och ljusare, ni drar till er mer kärlek, frid och sanning i er och andras verkligheter. Separationsvibrationerna förlorar sin kraft, de förlorar dragkraften, sin attraktion eftersom ert sinne, ert fokus och andras fokus dras till kärlek, frid och sanning och skapandet inom er verklighet och i världen.

Det är inte så att ni glömmer separationen från Skaparen, utan det innebär att ni inte ger det lika mycket energi. När ni tänker på något så ger ni det kraft, ger det energi och kraft, ger näring åt det. När ni inte ger det någon energi, blir ni till viss del avskilda från det. Den lilla avskiljningen ger er utrymme att observera separationen på ett nytt sätt. Så att ni inser att ni är starka och kraftfulla, och kan möta separationen från Skaparen hur den än manifesterar sig. Ni förstår hur ni kan lösa det och släpper det på det sätt som känns mest lämpligt, och på det sätt som tjänar er.

Ni kan föreställa er att ni healar många aspekter av er, många aspekter av er verklighet, till och med världen på detta sätt. Vi kan föreställa oss att andra gör detsamma, och därför ansluter själarna sig till en enad förståelse och ett enat perspektiv, som gör att de kan möta separationen, utmaningarna i världen tillsammans, för att lösa dem på ett fredligt, kärleksfullt och sanningsenligt sätt. Ett sätt som fungerar, eftersom kraften som getts till separationen har reducerats. Man har skapat lite avskildhet, där man kan vara i sin kraft och överväga vad som behövs. Man har styrkan att gå vidare för att engagera sig på ett nytt sätt, och släppa det som behöver släppas.

Därför för vi Andromedaner fram kärlek, frid och sanning. Vi tror att dessa energier är mycket viktiga på Jorden nu. Det är dags för många att förena sig och vara till tjänst på detta sätt. För att få fram allt som behövs för att skapa omvandlingar, förändringar och frigörelser, så att kärlek, frid och sanning kan fortsätta att expandera, växa, smälta samman och sippra in i alla delar av er, och i alla områden av tillvaron.

Vi Andromedaner finns närvarande för att tjäna er.

Vi tackar och älskar er,

 

Andromedanerna

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...