Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 5 februari 2018

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 5 februari 2018

Ett budskap till Ljusarbetarna – 5 februari 2018

av Caroline Oceana Ryan

 

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna och Ärkeänglarna kända som Kollektivet:

 

Hälsningar, Medskapande, Bemyndigade Ni!

Vi är glada att få den här stunden för att prata med er idag.

Och vi vet att ni känner alltmer närvaron av er galaktiska familj, även om ni inte ser dem fysiskt i skyn (fast många av er har gjort det), eller kommer ihåg era samtal med dem, ert arbete på skeppen eller att ni besöker dem i andra riken, medan ni sover.

Vi försäkrar er om att det är så, och mer därtill.

Ni har dessutom rört er, inte bara mellan dimensioner i både vaket och sovande tillstånd, utan ni rör er också mellan Jordens tidsperioder.

Det är mycket ni ordnar upp nu – mycket som förblivit oavslutat och olöst, det som många kallar karma och andra helt enkelt “ouppklarade affärer” med någon annan person, händelse, tankegång eller uppfattning, om er egen historia eller mänsklighetens historia i allmänhet.

Och så är ni alla Resenärer, på ett sätt som människans inte hört talas om sedan Jordens nedsänkning till den tredje dimensionen, förutom ett fåtal högre varelser som fortfarande lever på Jorden, som aldrig förlorat den förmågan.

Vi kallar er Resenärer, för att ni, i motsats till era föregångare (inklusive ni själva i tidigare liv), flyttar in i och mellan dimensioner och tidsperioder, med ökande skicklighet och lär er att rikta flöden av energi från er själ och från själva Universum, går in i portaler som öppnar sig för vägar till andra tider och rum.

Det är så att i det tredimensionella livet, är tid och rum oupplösligt knutna till varandra.

Men, när Tiden inte längre är något problem, blir heller inte avståndet ett hinder för att resa eller uppleva.

Då kan ni förflytta er från en “plats” – av tid eller dimension – till en annan, genom att ändra er frekvens, sättet att fokusera energi och er förväntan – förväntan är helt enkelt en känsla/upplevelse av någonting, innan ni egentligen befinner er där.

På samma sätt som att vrida på kontrollen på en bilradio för att höra en annan station, ändrar ni helt enkelt er vibration, för att matcha tiden eller platsen ni vill förflytta er till, och sedan hitta en öppning där ni kan komma in i den.

Några av er använder detta för att återvända till händelser i det förflutna, och arbetar energetiskt med dem för att ändra vibrationerna av en viss händelse eller övertygelse, till en mycket högre vibration.

När ni healar Jordens tidslinje på det här sättet, healar ni också upplevelserna i det förgångna – de händelser och upplevelser som har bidragit till densiteten, löser ni nu eteriskt.

Detta frigör i sin tur ert psyke, anden och kroppen till att kunna röra sig mer fritt i världen, utan att tyngas av tidigare upplevelser, trauman och smärtor, som håller er tillbaka.

Ni transcenderar det förflutna såväl som det nuvarande – transmutationen som under andra epoker behövde återupplevas under ännu ett Jordeliv, fick kanske varje gång bara erfara en något högre vibration.

Men det finns naturligtvis också störande och kaotiska aspekter i det nuvarande Jordelivet, eftersom Hon spyr ut de sista gifterna som har invaderat och förtryckt Henne, under tusentals år.

Ni ser kanske föreställer er stora drakar som kommer upp ur djupet från den inre Jorden, flyger upp i skyn med sina kraftfulla vingar och ryter mot motståndarna till Jordens Uppstigning, jagar bort eller fäller dem – och andra drakar och varelser med en mycket lägre vibration, som stod i skuggan och mörkret och betjänade de lägre stående herrarna i mörkret vid Jordens tillbakagång, fysiskt och eteriskt.

Det finns ett ökat antal observationer av sådana varelser på avlägsna platser, och ni kan märka och uppleva mer energi från Drakar nu, precis som ni nu kan uppleva Änglar, Devas, Älvor och Galaktiska varelser tydligare än någonsin.

Vi försäkrar er, ni har utan undantag, var och en av er talat med, eller sett dessa varelser, vid många tillfällen, i sina många förklädnader som djur, stenar, träd, människor eller helt enkelt i form av energetiska manifestationer.

De, precis som ni, kan skicka sin energi till en plats eller tid, utan att vara fysiskt närvarande och påverka alla som finns där med mentala bilder, känslomässig resonans och fysiska symptom, oavsett om det sker med Ljus eller mörker.

Ja, ni har denna förmåga genom att bara finnas nu, i ert förmyndarskap av stora Mästare, ni lär er använda färdigheten med denna förmåga, och använda den på ett medvetet sätt för healing, tillväxt och upplysning, i stället för på det mycket omedvetna sätt ni använde den, vid er närvaro i flertalet av Jordens liv.

“Så varför måste jag få all denna sorg, detta mörker och densitet, när jag redan vet hur djupt man måste gå för att transmutera lägre energier?”, kanske ni undrar.

“Varför kunde jag inte ha stannat i de högre världarna, och hjälpa Jordens Uppstigning därifrån?”

Vi försäkrar er, det finns många, många triljoner högre varelser som hela tiden arbetar i de högre rikena, för att hjälpa till med Jordens Uppstigning. Ni hade en mer komplicerad plan i åtanke.

I den fysiska kroppen kan ni sammansmälta era energier med Jorden, kanalisera och förankra högre Ljusdata till planeten i sig Själv, såväl som att er egen kropp och ande, på ett kraftfullt bemyndigat sätt erbjuder en speciell väg till bemästrande, som bara ett fåtal andra i detta Universum kan ombesörja.

Därigenom skapar ni också öppningar för andra – miniportaler – med era ord, era leenden, er närvaro och inre skönhet, för att de också ska kunna ta sig upp till högre vibrationer och gå framåt på samma väg.

Inget av detta beror på övernaturlig färdighet eller insikt.

Allt detta är för att tillåta att Kärlekens kraft och verklighet invaderar alla era celler, medan ni själva framstår som ett rent exempel på högre Kärlek, inte som någon utanför, som söker efter den likt någon som är främmande för den energin.

Detta är svårigheten ni har kommit för att uppleva den här gången.

Det är också höjdpunkten av ert uppdrag på Jorden, men ni har alla märkbart olika sätt för att uppleva och visa det.

Ni har alla kommit för att uttrycka vägarna på olika sätt, mer annorlunda än vad ni själva någonsin upplevt eller uttryckt, under någon tid-rum förut.

Så vi skulle vilja säga, eftersom ni märker att tiden och rummet uppför sig annorlunda nu – dagarna och nätterna flyger iväg dubbelt så fort mot vad de brukade, platser innehåller energier som är i direkt motsats till er egen, eller flödar perfekt i förhållande till er själva och kallar er till en högre vibration – var då medveten om att ni ökar egen förståelse av vad som händer mellan er och tiden – rummet, och hur konstigt det än kan kännas ibland, så är inget av det tillfälligheter.

Namaste, kära ni!

Vi är er familj och era vägledare – de som har uppdraget att påminna er om att ni är Kärleken i er själva, och Skaparenergin i er själva – och vi är alltid med er.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

 

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

You may also like...