Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 28 juni, 2019

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

28 juni, 2019

Den här veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet.

Hälsningar, Kära Ni! Vi är mycket glada över att idag få denna stund för att samtala med er.

Vi kan se att många av er träder in i en tid av integrering, vilket vår skrivare idag samtalade om tillsammans med någon – en tid av att integrera ert högre själv, er själv-närvaro och era mest autentiska livsavsikter, till själen, sinnet och kroppen.

Det finns flera saker som kan hända er när ni tänker på detta: ”Det är alldeles för svårt – jag kanske misslyckas med det”, eller: ”Jag vet inte hur jag ska vara mitt högre jag!”, eller till och med: ”Får jag lov att vara så där insiktsfull, Glädjefylld och bemäktigad?”

Då svarar vi: ”Ni får mer än lov att vara det.”

I och med de energier som nu strömmar in till er planet och ert solsystem, så är integreringen med ert högre själv nu faktiskt ett krav i ert dagliga liv.

Vi skulle vilja uppmuntra er att öppna upp och välkomna processen – att välkomna processen av att släppa taget om känslor av stress och oro, av nedstämdhet och missnöje, av obetydlighet och maktlöshet.

Är det behagliga upplevelser att känna något av dessa? Såklart inte. Ni behöver dem inte!

En stor del av er livsväg engagerar sig nu i att ta er ut ur dessa känslor och upplevelser och att andas fullt ut i er kraft, samt att inse Vilka ni i sanning är.

Överväg en stund vad det här innebär för er, på en daglig basis.

När ni integreras med ert högre själv och allt oftare sammansmälter med er själ och dess otroliga rikedom av motståndskraft, Glädje, visdom och självbekräftelse, så börjar ni slappna av till att Veta att Allt är Väl, till och med när yttre situationer utmanar er.

Ni börjar inse att ni inte befinner er på Jorden enbart för att brottas med utmaningar och smärta (tidigare eller pågående), utan för att styra över omständigheterna i ert liv som om de bara var en yttre projektion av vad ni har valt att få uppleva – ett val som antingen gjorts i detta liv eller innan ni trädde in i det.

Ni började fatta att ni i denna storslagna holografiska projicering som ni kallar det vardagliga livet, är Skaparen och Igångsättaren, Upplevaren och Förändraren, alla i ett.

Ni drabbas inte av vad som känns eller ser ut att vara ”yttre verkligheter”.

I själva verket är ni deras författare och kan revidera allt som ni önskar, ni kan börja med hur ni känner inför dessa situationer – hur ni ser på dem, vad ni tror att de är och huruvida eller inte ni anser att de har makt över er (det har de inte, ifall ni inte tillåter det).

Blir detta en enkel övergång att göra? Sker den snabbt?

En del av den, ja – så snart ni tar beslutet att stanna kvar i kroppen och i ert hjärtutrymme när ni överblickar varje dag, släpper taget om impulsen att låta hjärnan avgöra och tolka vad som sker, och låta den berätta för er hur farlig, irriterande eller Fel denna situation eller person är.

Så snart ni tar beslutet att ert fokus nu härstammar från en högre plats – från er lugna och Fridfulla högre aspekt, inte ert förvirrade lägre, mindre själv – så börjar ni bearbeta upplevelser och idéer från detta högre perspektiv.

Och det perspektivet är ett mirakel, jämfört med hur ni har fått lära er att se på livet.

Detta perspektiv vistas på en plats av pågående villkorslös Kärlek för er själv och alla andra.

Betyder det att allt som drabbar er eller andra är OK och underbart?

Nåväl, nej, eftersom ni fortfarande lever i flera paradigm av dualitet, inom vilka livets tätare ”verkligheter” många dagar kommer att förefalla orättvisa och felaktiga.

Men ifall de stannar kvar i er kropp, ifall ni inte direkt försöker heala eller fixa till eller förändra situationen eller personen, och ni förblir ansvariga för ert eget välmående innan ni tar upp ansvaret för någon annan – så kommer det att befria er från att gå in och absorbera tätheten, svårmodet och förstörelsen i en smärtsam situation.

I det ögonblicket slutar ni upp med att fortsätta lämna ifrån er er kraft. Ni börjar transformera situationen genom att hålla utrymmet för att den ska kunna healas, utifrån en plats av objektivitet.

Objektiviteten och frisläppandet av täta, tredje-dimensionella Jordiska system och omständigheter kommer inte till er utifrån.

Det enda sättet att befria er själva samt att bemäktiga andra för att de ska befria sig själva från all illusion, är att veta att oberoende hur skenbart svår en situation än är – javisst, till och med när barn hålls fångna i burar och celler av tegelstenar, åtskilda från nära och kära och förnekas lämplig mat och medicinsk vård – oberoende av hur avskyvärt detta kan kännas vara, så finns det fortfarande en möjlighet att inombords ha vetskapen om att deras själar är mer kraftfulla än någon yttre situation som de kan få möta.

Nu kanske ni undrar över dessa själar som har trasats sönder och skadats av livsupplevelser som har varit alldeles för traumatiska för dem att uthärda, och vi är medvetna om detta.

Vi skulle vilja säga att ert Universum har tagit ett beslut, i och med att det har förflyttat sig till en ny Sat Yuga för Frid och Healing, för att ta in det Högre Ljuset som kan heala de själar som har fått lida mer än de kunde stå ut med.

Och denna om-integrering och healing på själsnivån erbjuds nu till Jordens själar mer än någonsin tidigare.

Ifall ni har haft svårt att tro på detta, så kommer det att bli svårare för er att sam-Skapa er egen själs-healing, om-integrering och ert bemäktigande och därför bemäktigandet i ert eget liv på Jorden.

Är detta var ni önskar vara?

Kommer ni att tillåta ego-sinnet och personligheten samt religionens hjärntvättande under många Jordeliv att få er till den nivån där ni överlämnar alla valmöjligheter, all makt, all förnyelse över till dem, som om dessa influenser vore er herre och mästare?

Är detta varför ni kom hit?

Vi skulle vilja säga att ni kom hit för det motsatta.

Ni kom hit för frigörelsen av inte bara en planets befolkning, hur dramatisk och kraftfull den än är, utan för er egen frihet, reformation och upplysning.

Detta är er väg och den kan ingen ta ifrån er.

Ni kan börja idag – just nu – att se på en situation i ert liv som har förorsakat er smärta eller förfäran och lägg handen på någon symbol för detta, eller på ert eget hjärta och säg: ”Jag välsignar och släpper taget om dig till ditt högre goda.”

Lämna sedan över det till era guider och ert högre själv och när ert högre själv står framför er, stig in i hans eller hennes energier.

Ställ er upp och gör nu detta om ni vill, lev ut visualiseringen helt och hållet genom att kliva rätt in i ert högre självs närvaro när det står framför er.

Var medvetna om att när ni dagligen har avsikten att VARA ert Högre Själv, inte bara bli vägledda av det, att ni i verkligen uppnår detta, på underbara sätt.

Samt att här i detta ögonblick, liksom i alla ögonblick, när ni Uppstiger på er väg, kära ni, så är ni aldrig ensamma!

Namaste, vänner!

Vi välkomnar er till ert liv i den Nya Jorden och vi firar tillsammans med er allt som detta innebär, när ni skapar ännu högre former av Jordiskt liv.

Detta är varför ni kom hit.

 

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...