Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 4 oktober, 2019

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan,

4 oktober, 2019

 

Ett Meddelande till Ljusarbetarna – 4 oktober 2019

av Caroline Oceana Ryan

 

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarnas legioner och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

 

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att ha denna stund för att prata med er idag.

 

En läsare ställer en fråga som vi gärna svarar på. Läsaren skriver:

 

”Finns det något recept för att hantera de kraftfulla effekterna från dessa energier som kommer in nu? Många känner sig så utmattade.

 

”En vän som är ett brilliant medium, satte sig i en tandläkarstol häromdagen, och hela hennes kropp fick muskelspasmer under 30 minuter.

 

”Hon tog in energierna från de som suttit där före henne. Hon är ny på det här tandläkarkliniken, och hon glömde att rensa energin från stolen, innan hon satte sig i den.

 

Är allt detta relaterat till energierna som kommer in? Är det energierna i sig själva? Eller hanterar vi dem annorlunda?”

 

KOLLEKTIVET: Detta är ett av de främsta problemen, som påverkar nästan alla på Jorden för närvarande.

 

Det beror på att energin ständigt flödar genom och runt er.

 

För närvarande kan ni som Jordvarelser, inte undvika dess effekt totalt, även om ni bara observerar energin i en situation, och inte tillåter er beröras av den på något skönjbart sätt.

 

När det gäller den kära som är det folk kallar ”medial” – en som ser bortom slöjan som det medvetna sinnet fortfarande tenderar att tänka finns där – hon blev inte så tagen och skakad av energierna, som fastnat i processen med att transmutera den rädsla, stress, spänning och oro, som lämnats kvar av många patienter över tid.

 

Hon kom snabbt in i transmuteringsprocessen – i detta fall med sin fysiska kropp, och inte bara med sina eteriska och mentala kroppar, även om dessa inte tog någon skada.

 

Det var därför hon, även om tandvårdspersonalen ville att hon skulle ta sig till en läkare, kunde försäkra dem om att allt var bra. Hon förstod vad som hände.

 

Och muskelspasmerna slutade faktiskt efter 30 minuter, för då hade energierna sköljts bort från stolen, av denna käras högre själv.

 

I allmänhet, som din vän noterade, så är det lättare att göra en rensning innan man hamnar i någon situation (eller sätter sig där andra har blivit rädda och upplevt smärta).

 

Ni kan använda högre Ljus för att rensa alla situationer, innan ni går helt in i dem, i den meningen att ni överför dessa energier, till en mycket högre nivå.

 

Oavsett om ni ser en förändring i människor, djur, väder eller i tillståndet hos en situation eller inte, så kan vi försäkra er om att så snart ni kallar in Gudomligt Ljus, så skiftar ni energierna, och hjälper er själva och andras integration av dessa energier, på ett högre sätt.

 

Det finns mycket er Jord upplever som svårt – konflikter, täta känslor som raseri eller rädsla, disharmoni av alla slag och förstörelse, för att nämna några, oavsett om de riktas mot Henne eller någon av Hennes varelser.

 

Så varje gång ni transmuterar den densitet ni finner, i alla situationer, så hjälper ni bokstavligen hela Jorden och alla Hennes varelser.

 

På en personlig nivå, kan ni hålla er borta från intensiva energier, innan de når er och drar ner er vibration?

Ja, säkert – men som vi sagt, bara när ni håller er eteriskt och känslomässigt utanför situationen.

 

När ni väl har hamnat i situationen och börjar göra en bedömning, så förlorar ni övertaget, kan man säga.

 

Vår författare hade förlagt sina glasögon en gång, precis då hon skulle åka till flygplatsen och hon var stressad och irriterad, över att inte kunna hitta dem.

 

Hon ropade till sitt Andliga team av guider, änglar och högre själv, för att de skulle hjälpa henne.

 

Hon kunde höra dem säga: ”Vi kan inte hjälpa dig förrän du lugnar ner dig”, eftersom densiteten i hennes rädsla försvårade, och blev ett hinder för att kunna höra dem.

 

Så fort hon lugnat ner sig, kom bilden i huvudet med exakt var glasögonen fanns, och hon hittade dem snabbt.

 

På liknande sätt, om ni är upprörda, rädda, stressade, arga eller ledsna över något, har den högre makten som hjälper och lyfter er ut ur den till synes låsta situationen, svårt att nå fram till er.

 

Vid den punkten har ni redan sänkt er till en tät känslomässig respons, eftersom ni bedömt situationen som svår eller smärtsam.

 

Då läser energierna i situationen av var ni står – de skiftar för att möta tonen eller frekvensen, av hur ni har rubricerat och bedömt omständigheten.

 

Och ja, den omständigheten kan orsaka en snöbollseffekt- med hjälp från vänner eller främlingar, pengar som plötsligt kommer till er ”från det blå”, en healing eller någon form av hjälp som helt oväntat kommer, men om den skulle hamna i mer densitet, så blir det svårare för er att kunna motta Universums mirakel.

 

Bara för att ni vägrade att reagera med låga förväntningar och slappnade av i det högre flödet, så kunde er högre aspekt göra sitt jobb, och flytta de nödvändiga resurserna till er.

 

Det blir mycket lättare då man släpper behovet att bedöma något som dåligt – att ta den där delen av en sekund innan paniken eller ilskan går igång, och då fråga ert högre själv, ”Hur hanterar jag det här?”

 

Då ni ger det till dem, och släpper behovet av att hoppa in i en tät känslomässig reaktion, så frigör ni er från att känna att ni fastnat, i en obekväm eller mycket prövande situation.

 

Ni inser också hur kraftfulla ni är.

 

Ni börjar se att saker inte behöver vara perfekta, för att ni så småningom ska få skörda Visdom, Fred och vänlighet, i nästan alla situationer.

 

Ni hanterar säkerligen energin mycket annorlunda nu än tidigare, för en del av ert undermedvetna är kopplat till ert högre medvetande, i processen av att minnas hur ni arbetar med energi på ett positivt sätt, istället för att bara reagera på den, och känna er för otillräckliga för att kunna dirigera den.

 

De högre energier som strömmar in i Jorden integreras verkligen nu, men i den meningen att de hjälper er att minnas den Medskapande Ljusvarelse ni är.

 

Det är bra att säga, ”Här Är Jag, en människa som påverkas av det högre Ljuset som kommer in nu – hur hanterar jag och integrerar det på ett enkelt sätt?”

 

Detta går att jämföra med om ni skulle ha sovit under många århundraden, och då ni väl vaknar, upptäcker att ni har glömt vad ni heter.

 

När någon kommer in i rummet och påminner er om vad ni heter, så verkar det konstigt att höra det igen.

 

”Är du säker?” frågar du personen, för det här namnet verkar inte riktigt tillhöra dig. Det känns för nytt.

 

Men ändå är det du.

 

Allt det är du – förmågan att känna eller se energi och den stora samverkan som finns med objekt, människor, känslor, Själva Jordens andning.

Ni har förmågan att transmutera energi som känns tät eller osäker, genom att kalla in Gudomligt Ljus som kan styra dessa energier, så att de flödar med en högre vibration.

 

I processen, frigör ni er själva från varje tendens att matcha en frekvens som är lägre än er egen.

 

Ni kan faktiskt i det ögonblicket, stiga mycket högre än där er frekvens befann sig för en stund sedan, genom att ni koncentrerar er på det högre Ljuset ni kallat in – dess essens, och dess medvetna närvaro.

 

Det blir då den verklighet ni lever i.

 

Ni ser då att alla fysiska omständigheter är mycket mer föränderliga, eller möjliga att lösa än de verkade då de dök upp, för bara en stund sedan.

 

Hur kan ni både vara en Ljusvarelse som arbetar med energi, som om det vore er bästa vän, och samtidigt vara människa i en fysisk kropp, som uppenbarligen fastnat i tiden och på platsen?

 

I denna Uppstigningsprocess finns många vägar, och för närvarande är er väg i processen att minnas vad som finns i de högre rikena, vilket är vanligt förekommande, men som kan verka vara en form av magi, eller en manipulation av kvantfältet.

 

Kalla det vad ni vill – ni är Medskapare!

 

Ni är Inte föremål för ett påhitt av någon energi, utan är oberoende och suveräna, när det gäller hur dessa energier når er, och hur ni då känner er.

 

Detta är både er väg till en glädjefull återupptäckt, och en utmaning.

 

Vi är glada över att se att ni blir starkare dag för dag.

 

Namaste, kära ni! Vi är alltid med er.

 

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...