Konversation med Arkturierna via Sue Lie, del III, 23:e mars, 2018

Konversation med Arkturierna via Sue Lie, del III, 23:e mars, 2018

Susanne Lie

Konversation med Arkturierna del III

18-03-23

Konversation med Arkturierna: DEL III


Anpassning till verkligheten av Kraften Inom

 

DEL III: Anslut till ert Gränslösa SJÄLV


Detta är en fortsättning på vårt samtal med Arkturierna.

Se del I och del II.

 

Shawnna:

 

Detta påminner mig verkligen om de mycket viktiga bitar i informationen som ni vill dela, och det är att där er energi finns, där finns också ni. Så det vi fokuserar våra avsikter och vår energi till, bestämmer vad som manifesteras omkring oss.

 

Sue/Arkturierna:

 

Ja, där er uppmärksamhet finns, finns också ni. Ja.

Shawnna:

 

Och om någon som lyssnar ytterligare skulle vilja utforska vad de är bundna till, och vad de önskar släppa, eller vad de föredrar att vara bundna till i sina Högre Själv, kan de definitivt ansluta dagligen. De kan även journalföra det. Skriv ner frågorna, be ert Högre Själv vägleda er och utforska dessa frågor.

 

Sue/Arkturierna:

 

Ja, och ett sätt för att skapa ett starkt engagemang och en nära relation med ert Högre Själv, är att spika tid och plats.

Ni behöver ha en plats där ni kan vara för er själva och där ni mår bra, ni kan bränna rökelse, tända ljus och spela musik, ställa i ordning utrymmet. Hitta en tid, vare sig det är en gång i månaden eller samma tid varje dag, men var realistisk. Om ni är orealistiska, kommer ni att bli besvikna på er själva, och det är precis det rakt motsatta för det ni vill.

Vi vill att ni tar en stund och gör en realistisk uppskattning.

 

Hur ofta kan ni avsätta tid då ni kan fokusera på er egen person, ert eget Högre Själv, ert eget öde och er egen högre uppgift, anledningen till er inkarnation?

Och vi rekommenderar starkt, att ni skriver ner det, talar in det på en bandare eller printar ut det, för när ni får information från de Högre Frekvenserna, så kommer det inte att stanna kvar i er fysiska hjärna, så värst länge. Suzille vet det, för så fort hon hör någon som kommer in och hon inte hinner till datorn, så tar hon ett papper och en penna och skriver ner det direkt.

Eftersom det är detta Nu, och en del av den lektionen är att det finns många Nu, men att varje Nu har sin egen portal. Varje gång vi har en portal öppen framför oss, har vi ett beslut att fatta. Kommer vi gå igenom denna portal? Och om vi funderar, blir svaret Nej.

Om vi inte funderar och bara säger Ja, och kliver rätt in så blir det vårt svar. Om ni funderat, så blir det mycket bra. Varför anser ni att ni ska göra något ni faktiskt inte vill? Eller så kanske ni vill, men tror inte att ni kan. Varför? Skriv ner varför ni inte kan göra det ni vill.

 

Och om ni låter någon annan person, plats, situation eller något annat påverka er med, Nej, du kan inte göra det”, då har ni gett bort er kraft. Vi rekommenderar att ni andas in kraften från ert eget Högre Dimensionella Själv, in i ert hjärtchakra, låta den fortsätta till ert tredje öga och hela vägen ner genom kroppen, och jorda den i Gaia.

 

Och säg till er själva, Jag Är Redo Nu, Jag Är Redo Nu.”

 

Och ni kan säga det utan att ens veta vad ni är redo för, för om ni säger det med kärlek och med en Högre Frekvens av medvetenhet, kommer ni att attrahera det som finns precis utanför ramen av er medvetenhet, av det ni är redo för.

Men tänk på er medvetenhet och sinnesstämning. Hur ni uttrycker er är avgörande. Så om ni befinner er i en svår situation och känner att ni inte kan vara positiva, och inte riktigt kan älska er själva, då kanske ni behöver ringa en vän, gå i terapi, gå till ett möte, ta en promenad i skogen, klappa hunden, krama ert barn.

Höj er medvetenhet till en tillräckligt hög frekvens, som gör att ni kan Älska Er Själva. Det är språngbrädan för att vara Gaia till större hjälp.

Hur ska ni annars kunna älska Gaia, som är gjord av samma Jord – Luft – Eld – Vatten och det Eteriska, som den fysiska kroppen ni bär?

Hur kan ni älska Gaia om ni inte kan älska er själva?

 

Och hur kan ni älska er själva, om ni inte älskar Gaia?

 

Har du något du vill säga om det Shawnna? Det var ett ganska långt utlägg.

 

Shawnna:

 

Men ett mycket viktigt, och jag tror att vi måste hedra och älska oss själva. Det är en så viktig komponent, eftersom det är en process av transmutation. Det är ett skifte. Det är initieringar. Det är utmaningar. Så det är inte alltid en enkel process, utan ganska komplex. Om ni helt enkelt bara dagligen tar steg, och fortsätter att förfina vägen och anpassas till den högre uppgiften, fortsätter ni att få klarhet. Det är ingen brådska. Det kommer att utvecklas på ett perfekt sätt, när ni litar på, och se till att ni har fokus på kraften inom.

 

Sue/Arkturierna:

 

Ja, och kom ihåg att tiden är en illusion av den tredje dimensionen.

Precis som när ni drömmer, och om ni tittar på klockan när ni somnar, så är den ett. Sedan kommer denna långa, långa innehållsrika dröm, och om ni sedan vaknar upp så ser ni att det bara gått tio minuter. Men drömmen verkade pågå under många timmar, men i själva verket, skedde den bortom tiden.

 

Så när ni söker efter svar, när ni söker efter ert Högre Själv, så lämnar ni bokstavligen tiden. Eftersom tid på Jorden är tid på Jorden. Tid på Venus är tid på Venus. Tid på Mars är tid på Mars. De har olika storlekar, de har olika banor, det tar dem olika tid att passera runt Solen, och de kan inte ens mäta tiden, för hur lång tid det tar att ta sig runt den.

 

Så därför, i det Nu som alltid finns inom er, kom ihåg att se inåt och känn det. Och låt detta Nu vara platsen som påminner er om, att ni är Herrar över era verkligheter.

 

Ni är Mästare över Gaia, Jorden, Luften, Elden, Vattnet, allt som finns runt er. Och kom ihåg att ni för närvarande har en jordfarkost, men ert stora Multidimensionella Själv, är INTE begränsat till att vara en jordvarelse.

Ni är Venusianer, ni är Arkturier, Antariarer, Andromedaner, Plejadier.

Och så vidare. Och det är därför Gaia är en så viktig planet, eftersom den har stått i fokus för inter-arternas, inter-dimensionella, inter-planetära, inter-galaktiska experimentet av, Kan alla dessa olika illusioner i tid och rum, slås samman till enheten av Här och Nu?”
Så Shawnna, skulle du vilja göra finns någon summering nu?

Shawnna:

 

Ja, naturligtvis uppskattar vi alltid den vägledning ni ger oss. Det är bra för oss eftersom vi fortsätter på vår transformerande väg. Vi har mycket att fundera över, och jag tror att vi har några utmärkta redskap som vi kan arbeta med, för att skapa vår högsta möjliga verklighet.

Sue/Arkturierna:

 

Ja, och glöm aldrig att ni är Interdimensionella, Multidimensionella varelser av Multidimensionellt Ljus och Ovillkorlig Kärlek.

Till att börja med är er huvudsakliga uppgift att minnas vilka ni verkligen är, och varje gång ni minns det, dela med er, för det kommer att hjälpa er att minnas mer. Då kommer ni att dela mer. Gå in i processen för att minnas och dela, dela och minnas, minnas och dela.

Och sedan blev ni, blir, och kommer att bli, underbara sändebud av Ljus, Kärlek och Sanning.

Tack så mycket för att ni förenar er med oss. Vi uppskattar att ni har tagit er tid i ert Nu, för att lyssna på det vi vill dela med er.

Vi är Arkturierna och vi har sänt vårt budskap genom Suzanne Carroll Lie.

Välsignelser. Shawnna, skulle du vilja säga adjö till alla?

Shawnna:

 

Oh ja, och tack igen för er uppmärksamhet i dessa viktiga frågor. Det är roligt att utforska alla våra individuella pusselbitar, och lägga ihop dem för att se vilken typ av berättelse vi skapar tillsammans.

Tack alla ni.

Sue/Arkturierna:

 

Ja verkligen. När var och en av oss har slipat på sin pusselbit, så kommer vi att lägga till andra pusselbitar, och skapa denna vackra bild av den Femdimensionella Gaia.

Välsignelser till er alla, och tack för att ni använder detta Nu till att lyssna på vårt budskap. Arkturierna

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...