Ärkeängeln Gabriel via Shelley Young, 26 Mars 2018

Ärkeängeln Gabriel via Shelley Young, 26 Mars 2018

Ärkeängeln Gabriel – Den heliga akten av Överlämnande

Av Shelley Young

Vi förstår att många av er känner rädsla inför en övergång, därför att du uppfattar det, som att det liknar viltvård utan kontroll. Ingenting kan vara längre ifrån sanningen! Kapitulation i din tros och i ditt förtroendes namn är ett berättigat samarbete. Det aktiverar stödet och vägledningen hos alla dina guider och hjälpare, så väl, som det ger ditt högsta själv en mer aktiv roll i ditt liv.

Men det betyder fortfarande inte, att du överlämnar din makt till ett högre väsen. Din fria vilja är alltid hedrad och besvarad. Du berättar det du vill med dina planer och ger en tydlig feedback genom din fokus och erkänsla. Det är en komplett samarbetsinsats riktad mot dig en medlem av markpersonalen, som stöds av medlemmarna i ditt lag på andra sidan slöjan. Du är alltid uppskattad och suverän men vill själv styra ditt flöde.

Vi önskar förklara för dig, hur kapitulation fungerar. När du överlämnar, väljer du att växla över till den berättigade rörelsen. Din överlåtelse ger ditt hjälpteam tillstånd att aktivt börja assistera dig. Det är på det hela taget vad separation går ut på. Överlämnande är en helig handling och det är med stor fröjd, både på själsnivå och från universum när det händer, för du väljer bemyndigande, inbegripande och ett navigationssystem med högre vibration, som för dig framåt i ditt liv, uttryckt på det mest anmärkningsvärda sätt.

Vad som kan inträffa kort efter överlämnandet är, att du finner dig själv komma fram emot, vad som du uppfattar ditt största hinder. Det betyder inte att det inte fungerar! Faktum är att det berättar att du är redo att passera genom blockeringen med den mesta möjliga assistans som du inte trodde var möjlig. Detta är din gudomliga vägledning som leder dig runt, över eller genom denna utmaning så att du kan förflytta dig bortom, en gång för alla.

Det är här de flesta människorna drabbas av panik och tror att överlämnandet inte fungerar, så de retirerar och gör motvärn, vilket ställer till stort obehag för dem själva. Det innebär att du stannar bakom din blockering och stöter mot den gång på gång, vilket bidrar till att du känner dig obekväm. Obehag uppstår för att få dig att ändra dig. När omständigheterna blir för obekväma kapitulerar personer och skapar den förändring som själen söker.

Om du ger upp och tillfälligtvis påminns om något som du försökt undvika eller glömma, blir du guidad och hjälpt på ett helt nytt sätt. Det här är en kritisk tid att bli kvar i överlämnandet. Aktivera din tro och lita på den. Vet att du stöds och får svar på lösningar som du inte kunde vetat något om. Om du kan stanna kvar i det givna utrymmet kommer du att lotsas bortom det en gång för alla, till den fulla potentialen som finns bortom utmaningen.

Överlämnande kommer aldrig att ta dig till något sämre. Det kan kännas som att det blir en försämring av omständigheterna, men det kommer att vara tillfälligt och nödvändigt för att en sann utveckling ska kunna ske.

Inse att likt en vattendroppe som flyter nedströms, bara kan göra det genom att flöda över eller flyta runt en sten, så får du hjälp att röra dig bortom det som hindrar, så att du verkligen kan uppleva en rörelse framåt. Du är älskad och får genom allt stöttning och den riktning som din övertygelse tar dig till, har alltid ett syfte och tjänar ditt högsta goda. Ditt jobb är att förtrösta tillräckligt länge för att uppleva att det magiska händer.

 

Ärkeängeln Gabriel genom Shelley Young.

 

Översättning: Cicily

Du gillar kanske också...