Lady Nada, 23 november 2014

Lade Nada

23 november 2014

Kanal Fran Zepeda

Hej, mina kära, det har varit ett tag sedan jag talade genom denna kanal, men jag sänder alltid ut min alltid närvarande Kärlek till er. Jag tar er i mina ”armar” av Kärlek nu igen i detta ögonblick.

NI har genomgått många svårigheter på er väg mot uppstigning, var och en på ert eget sätt och ändamål och tidpunkt. Det har funnits en del djupa grottor för många av er, men ni har trots detta börjat klättra tillbaka upp och har överskridit vad ni i det förgångna bara skulle ha kunnat drömma om.

Medan ni under en kort tid levde i dessa ”mörka grottor” så lärde ni er hur ni skapar ert eget ljus – för att tända er egen lanterna på ett sätt som ni inte tidigare har kunnat göra. Ni skapade inom er själva en väg mot ljuset och under denna process släkte ni många eldar av uppror och kaos och rädsla och tillfälligt förlust, bara för att avslöja en öppning till den sanna djupare delen av er där ni finner tröst och frid och entusiasm och hopp.

Ni, då ni ibland doppade ned er i lidande och djupa uppenbarelser, praktiskt tagit det samma, har fört fram er Själs alltid närvarande Ljus till ytan och har upptäckt en ofattbar styrka, mod och kreativitet som aldrig tidigare har uppstått i er erfarenhet.

För ni upptäcker de djupa kreativa färdigheterna av Kärlek som är ert väsen, då ni ger er själva medkänsla och kärlek till och med i era djupaste och mörkaste ögonblick, minnen ångrande eller negativitet, så har ni skapat ny nyfikenhet och oskyldighet och längtan efter bättre tider, efter bättre erfarenheter, efter högre intentioner, mina kära, för ni är de högsta av varelser i hela universum, gjorda av material som inte har någon motsvarighet i dess potential.

Och jag ger er min uppmuntran idag att hålla denna intention att göra ”något från intet”, vilket som ni vet i själva verket inte är ”intet”, utan det är basen för er varelse. Kärlek.

Från allra första början så har ni slitit och bekymrat er själva angående stora upplevelser i och med att allt ni försökt er på och släppt in i era liv för ändamål av erfarenheter var ett experiment i uthållighet och kreativitet. Ni skapade situationer från vilka ni drog lösningar som lyfte upp er högre och högre i frekvens och dimension.

Detta har alltid varit fallet. Men nu har ni kanske lagt märke till att ni förefaller att genomgå många av dessa stora erfarenheter på en och samma gång, och många gånger så allt ni kan göra är att ge upp och släppa, och lita på er själva att ni finner en lösning som med en mer utökad vy avslöjar sig självt och producerar en skapelse av ren nåd och under. Ni upptäcker er potential att skapa vad ni behöver och önskar genom att inte ge efter inför önskan att analysera och kontrollera slutresultatet.

Istället så upptäcker ni att genom er gudomliga intention att följa gudomliga vilja och målsättning mot högsta bästa för alla så skapar ni lösningar och tjänster som aldrig tidigare har uppstått. Genom att lita på att ni kan göra detta och tillåta ett spontant flöde av skapelse så kommer många av er till nya toppar högt över ”grottorna” och förtvivlan och olägenheter.

Ni har tagit er an det okända och det okända har svept om er, och tillsammans skapar ni er framtid i Nuet som bildas rakt inför er, av nåd och under och renhet. Ni sitter inom majestätet av det och känner tacksamhet, och även om ni inte alltid kan se den fysiska manifestationen av det, så vet ni att ni skapar något nytt och värdefullt genom att tillåta er själva att acceptera er själva som ni är i detta ögonblick, precis på randen till att expandera och explodera till ett större ni.

Ni känner säkerligen sanningen i dessa påståenden, även om ni inte intellektuellt kan förstå allt, men ju mer ni låter er själva expandera och flöda inom er själva och inom ert Hjärta, så upptäcker ni er orörda potential.

Och för detta känner ni er högst tacksamma och ser tillbaka på hur långt ni har kommit, medan ni går än djupare in i ert hjärtas kamrar.

Och detta är nyckeln, mina kära, tacksamhet för hur långt ni har kommit och vetskapen att ni har anlänt till toppen och höjden av ert Uppvaknande.

All min kärlek till er,

Namaste,

Lade Nada

Copyright © 2011-2014 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

You may also like...