Lady Nada via Fran Zepeda, 19 september

Unknown2

Lady Nada, 19 september 2016

Via Fran Zepeda

 

Låt oss idag tala om er själs förkroppsligande och verkligheten, såsom ni ser den. Ni börjar förstå att er verklighet är en sammansättning av era jordiska erfarenheter och känslor. Men dessa har bara varit en bro till en större förståelse för ert Sanna Jag.

Om man ser på det ni har gått igenom som en språngbräda till ert högre medvetandes sätt att vara, är det det som är syftet med er vistelse här på Jorden. Om se era upplevelser och känslor på ett objektivt sätt och som en hjälpare/vän för att höja ert medvetande, förändrar det strukturen på er verklighet där er själ och ert högre medvetande sitter vid rodret för er varelse och era upplevelser.

Vad som ligger framför er att uppleva är en funktion av er tillväxt; det är det som är det bästa sättet att väva aspekter av ert Jag till en mer fullständig väv av ert högre medvetande och er gudomlighet.

Och ni kära, ni är så skickliga på det här. Ibland glömmer ni att ni inte är era upplevelser, att ni inte är era känslor eller att ni inte är er fysiska kropp separerad från allt annat. Allt detta är bara en del av er sanna varelse som låter er Sanna Varelse blomstra och existera på ett högre plan.

Det här är er sanning. Genom den kan ni se allt från ett ljusare, högre perspektiv. Det är allt som det är, avsett för er större tillväxt. Ni, som fysiska varelser och ert ego tillsammans med ert högre Jag, förenas för att arrangera och bygga upp ert sanna jag, så att det kan förverkligas och nå en högre upphöjelse.

Ni är mycket mer tillfreds med det här perspektivet med att finna glädje i stunden, i vetskap om att ni är i sällskap med er själ. Ni är ett med den och den håller i tyglarna för alla era upplevelser nu.

Och ni kan även känna er lättade i denna vetskap om att ni har kommit till en ljusare plats av glädje, som inte är skadlig för era känslor och er fysiska kropp. De är mer era vänner nu och de kan upplösas i bollar av ljusenergier när ert själsmedvetande förankras mer i er fysiska kropp, och ni ser denna Vackra Gudomlighet som ni är.

Ni kan glida genom livet med större lätthet och glädje, och det som brukade se ut som ett hinder är inte så mycket ett hinder längre, eftersom ert högre medvetande vet orsaken till det och därmed en kreativ lösning för det. Och det blir er guide och sporre för högre frekvenser och fullt förkroppsligande av er gudomlighet.

Med hela detta nya perspektiv kommer er kropp att kännas lättare och tydligare och medveten om en gränslös tillvaro där allt är möjligt, och allt är sannolikt, och allt är oändligt strålande i sitt underbara uttryck för denna stora kärleksenergi som ni känner nu, denna Vackra Kärleksenergi som ni ÄR nu. Ni håller på att integrera den med en ständigt ökande hastighet, och den tjänar till att bekräfta och upprätthålla er vetskap om att ni är Underbara Ljusvarelser som strålar ut Gudomlig Kärlek och många möjligheter, obegränsade möjligheter.

Ni är enorma i ert Kärleksuttryck nu. Det är så ni är och alltid har varit. Ni har bara banat väg och tillåtit den att bli centrum i ert liv. Se er själva nu som en vandrande Kärleksenergi som sträcker sig ut så långt som er fantasi kan föreställa sig, låt sedan er själ visa er att den kan nå ännu längre – utan begränsning, utan slut. Ett enormt Kärleksuttryck som inte har några gränser.

Ni måste veta att det här är er sanna verklighet. Alla upplevelser och känslostormar ni har upplevt är bara en liten prick i ert väldiga Kärleksväsen som är ni nu. Tro på det, mina kära. Alla hinder blir bara en prick som ni med lätthet kan lösa upp med denna Kärleksenergi.

Ert nya perspektiv gör det möjligt för er att tacka alla era upplevelser och känslor för att de lät er bli mer av de ni är, och med varje insikt om sanningen och innebörden av upplevelsen, så som ni ser det, att förbättra er Kärleksenergi i högre grad, för kärlek slår ut allt – var medvetna om detta på ett djupare plan. Den kan förändra allt på ett ögonblick.

Känn den glädje denna upptäckt kan ge er. Att ingenting kan stå i vägen för att bli en ren Själ och förkroppsligandet av er Själ i denna fysiska kropp, fylld med kunskap och styrka från Skaparen, Källan. Ju mer ni låter det byggas upp inom er och ju mer ni välkomnar den vackra gyllene Kärleksenergin till er värld, desto mer förfinad blir den.

Känn glädjen i detta, mina kära. Ni har kommit så långt och ni är på god väg att slutföra det Gudomliga Införlivandet, och ju mer ni tillåter er själva att se er själva ur det här perspektivet så kommer ett stort uttryck för Gudomlig Kärlek att påverka varje cell i era kroppar och varje energiatom i hela er värld och ert Universum, så att det blir så stort att ni känner er tryggt vilande i centrum av Ren Gudomlig Kärleksenergi.

Se er själva som centrum för den här strålande kärleksenergin som påverkar allt, inklusive er själva, och ni är på god väg att se er sanna verklighet. Och med detta kan ni uppfatta Enheten av Allt Som Är, den Gudomliga Kärleken som finns i allt och i enighet med allt för alltid.

Jag sänder er alla min kärlek och vill att ni ska veta hur långt ni har kommit på er resa mot Uppstigningen. Ni har nått platser som ingen kunde föreställa sig för tusentals år sedan, men er själ har alltid vetat att ni kunde det, att nå platser i det okända som ni en gång bara kunde drömma om.

Namaste.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

www.franhealing.com   www.franheal.wordpress.com  www.ouremergingdivinity.com

You may also like...