Montague Keen via Veronica Keen, 18 september, 2016

wpd4bc9436_06

Montague Keen

via Veronica Keen

18 september, 2016

När de korrupta anstränger sig för att hålla sig vid makten över Jorden, blir bevisen på deras kamp dag för dag mera uppenbar. De som med järnhand har styrt varje aspekt i era liv, kommer nu fram som de kriminella vilka de faktiskt är. Nu fruktar de för sin egen överlevnad. Detta ingick aldrig som en del i deras Stora Plan. Ni vet att de inte kan överleva på Jorden utan er hjälp. I samma ögonblick som ni drar tillbaka denna hjälp, upphör era problem omedelbart. De måste stå till svars för sina brott mot mänskligheten. Dessa måste först kännas vid. De är ansvariga för allting negativt som mänskligheten har fått utstå. Gå samman och studera forskningen. De har aldrig dolt sina planer, för de förväntade sig aldrig att ni skulle vakna upp tillräckligt, för att kunna se vad de höll på med.

Se er omkring; de som berättar om vad Kabalen har gjort och deras planer för framtiden, utsätts för klappjakt och låses in. Detta sker världen runt. Stöttar ni dessa människor, som stod upp för sanning och rättvisa, eller är ni fega, låtsas att det inte har något med er att göra? När ni står upp med dem som har offrat sina liv och sin frihet, för att hjälpa att befria er från Kabalens planer, då blir ni fria. Ni har ett ansvar att tillsammans stå upp. Framtiden beror på detta.

I arrester och fängelser runtom er värld sitter oskyldiga människor inlåsta, för att Kabalen fruktade dem. Dessa människor behöver ert stöd. De valde att återvända till Jorden för att rädda er. De blev jagade och viljestyrda. Man har misslyckats med ett flertal försök att döda dem. Då skapade Kabalen situationer för att det skulle se ut som om ett brott hade begåtts, för att försäkra sig om att de blev inlåsta, med hopp om att Staten skulle döda dem. En sådan är en oskyldig man, vars uppdrag på Jorden är ytterst betydelsefullt. Era böner, er kärlek och era tankar kommer att skapa tillräckligt med god energi för honom så att han kan befrias. Det finns många människor av det slaget, som är inlåsta överallt i er värld. Dessa är människor som Kabalen fruktar ska avslöja deras onda planer att ta över er värld. Dessa oskyldiga människor behöver er hjälp.

Kabalen letar fortfarande efter chanser att starta ett tredje världskrig. Var på er vakt, tro inte på deras propaganda. Krig är aldrig svaret, det ger dem bara en ursäkt att utplåna många fler av er, vilket allting är en del av deras plan. Dumma människor bland er, tar gladeligen på sig uniformer och dödar ’en masse’, era egna människor. Ju fortare ni stiger ut ur den politiska arenan, desto bättre. Vägra acceptera deras krigsplaner. Ta på er själva att planera för fred och trygghet för alla. Ni har ingen aning om hur framskridna Kabalens onda planer är och vad de har dolt för er. De har avancerad teknologi och skulle förvåna er. De har bestämt sig för att göra era liv på Jorden så svåra som möjligt, för de behöver ENERGIN av ert lidande och er rädsla, för att kunna överleva.

Vad krävs för att mänskligheten ska överleva och återigen frodas på Jorden? För det första, det krävs att Irlands befolkning ska vakna upp till VILKA DE ÄR och VAD IRLAND ÄR. Det skulle avslöja Kabalen och dess lögner. Det är allt som krävs för att er värld över en natt ska förändras. Det är varför Vatikanen och bankerna har ett stryptag på Irland, som håller både regeringen och befolkningen nere. Den engelska befolkningen tog det första steget i att blockera Kabalens planer. Med tiden kommer de att inse vikten av sin omröstning gällande Brexit. Omröstningen ses som ett stort steg mot Kabalens planer. Ni behöver många fler.

Tiden är av yttersta vikt, så förbered er för att hjälpa varandra, genom att nå ut till dem som behöver bli räddade från Kabalens grepp. Kraften i tankar, ord och gärningar är det som kommer att hjälpa er att befria dem som är fängslade. Be för dem som fortfarande hålls kvar i Guantanamo Bay; DERAS LIDANDE FORTGÅR FÖR DE BEHÖVER ER ATT STÅ UPP FÖR DEM. Kommer ni att göra det?

Min Kära, din hälsa tar stryk på grund av de stressnivåer som du får utstå. Vi kommer att lyckas. Länken mellan oss tre kan aldrig brytas.

Jag är alltid din beundrande Monty.

 

Website: The Montague Keen Foundation

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...