Lady Nada via Natalie Glasson, 29 juli

Unknown2

Lady Nada via Natalie Glasson, 29 juli 2016
Venus Kärleks-Verktyg för Inriktning

Jag är Lady Nada, jag har starka kopplingar till planeten Venus och har tillbringat mycket tid där med att njuta av energierna, upptäcka sanningen och utveckla min evolution. I min varelse håller jag och upprepar de vackra kärleksfulla lärorna från Venus. Deras kärlek är så ren och sanningsenlig att de genljuder med vibrationerna och kvaliteterna av min själ. Många säger att jag är född av Venus, för mig verkar detta vara sant eftersom jag helt förkroppsligar de heliga kärleksfulla energierna från Venus. Jag vet dock att vi alla är födda från Skaparen, och Skaparen är ursprunget som vi utgår ifrån. För att jag skulle bli Chohan av den åttonde Strålen av Ljus, studerade jag först Venus läror och uppstigningsverktyg, som anslöt mig till själva sanningen och kärnan av min varelse. Jag stödde sedan Mästaren Sananda / Jesus i hans roll som Chohan av den sjätte Strålen av Ljus för hängivenhet och sanning. Min utforskning av Skaparens kärlek och sanning stödde mig i att hjälpa andra, vid enandet med deras själ och att uppleva djupa reningsprocesser av uppvaknande. Det är bara när ni förstår sanningen om alla varelser eller inser Skaparens magnifika energier som kan förkroppsligas på en planet, som ni har möjlighet att förstå den nödvändiga reningsprocessen.

Jag, Lady Nada, vill dela med er några uppstigningsverktyg och tekniker från Venus som har de vackra Venusenergierna, för att underlätta er andliga utveckling vid denna tidpunkt. Dessa fungerar som metoder för att stödja förkroppsligandet av er själ, utforskningen av er sanning, healing så väl som rensning.

Lejoninnan av Venus

Åberopa att den renaste formen av kärlek från Venus kommer fram för att omge er fullständigt och absolut. Tillåt er att andas in Venus kärlek djupt in i er varelse, vilket skapar en bro av ljus och anslutning mellan er själ och Venus. Åberopa sedan Venus Lejoninna, född ur Venuskärnans kärlek, att dras till er. Venus Lejoninna liknar en Lejoninna som består av rosa och vita ljusflammor. Lejoninnan kommer antingen finnas framför er eller röra sig försiktigt runt er.

Lejoninnan är en kraftfull healer, och ni kan be om hjälp med alla former av healande ni kan vilja uppleva. Venus Lejoninna kan lösa alla band till smärta, lidande eller sjukdom och i stället skapa band av kärlek och därmed lösa upp energin i fråga. Venus Lejoninna kan ta bort negativa programmeringar inom er varelse och även tankar, känslor och upplevelser av rädsla. Detta uppnås då Venus Lejoninna utvidgar sina rosa och vita ljusflammor till att omfamna och gå igenom er. Föroreningar, gifter och begränsningar kan också kärleksfullt raderas av Venus Lejoninna. Med en sådan kärlekskraft utvidgar Venus Lejoninna sin renhet av kärlek, för att bringa all sorts energi, erfarenhet eller situation till kärlek. Att meditera med Venus Lejoninna är mycket kraftfullt och fungerar som en djup reningsprocess som väcker ett större omfång av kärlek i ert väsen. Kalla på Venus Lejoninna för att stödja er nu.

Uppvaknandets Blomma

På Venus, i en kammare som stödjer andlig utveckling, finns det en enskild blomma som vilar i mitten av kammaren, som om den vore upphängd i luften. När ni kommer in i kammaren som kallas Venus Kammare för Sannings-Blomman, kommer blomman anpassa sig så att den är i linje med ert hjärtchakra både andligt och i visuellt hänseende. Blomman är enkel, med en rad av kronblad som omger ett stort runt centrum. Centret är ett violett ljus medan kronbladen är en kombination av vitt, rosa och violett ljus. Låt er själv existera inom Venus Kammare för Sannings-Blomman. Tänk er, känn eller bekräfta att blomman finns framför ert hjärtchakra. Känn energin som utgår från blomman in till ert hjärtchakra. Då energin flödar in i ert hjärtchakra, kommer det att fylla ert hjärtchakra och flöda upp genom halschakrat in i ert tredje-öga-chakra. Från ert tredje-öga-chakra kommer en dusch av vitt, violett och rosa ljus falla som en kaskad ner på blomman. Det är när ni bekräftar eller observerar duschen av ljus som sträcker sig från er tredje-öga-chakra till blomman, som sanningen hos er själ och essens som hålls inom ert hjärta, hals och tredje-öga-chakra kommer att uppenbaras för er, för er förståelse, bekräftelse och godkännande. Ni kan få visioner, känslor, insikter, visdomsord eller helt enkelt en vetskap. Denna process stödjer också utvecklingen och expansionen av ert tredje-öga-chakra och dess heliga förmågor.

Venus Bjällror för Inriktning till Kärleken

Venus Bjällror kan hittas i Venus Kammare för Ljud-Healing och Uppvaknande. När ni går in i kammaren kommer ni att välkomnas av åtminstone fem Venusvarelser som är specialiserade på ljudhealing. De är glada, klara ljus, vackra varelser som utstrålar djupgående och kraftfulla kärleksvibrationer. De kommer att bjuda in er att sitta eller ligga ner medan de omger er. Det kommer att finnas en känsla av begeistring i deras energi när de förutser er upplevelse av Venus Bjällror. Ni kanske märker att de har en liten vit gyllene bjällra i sina ljushänder. Vibrationerna och ljudet av Venus Bjällror har liknats vid de rena ljuden från Änglarnas Kungarike eller Änglarnas Kör. Frekvensen och vibrationen och är mycket hög, ibland kan den inte höras av förmågan hos de fysiska öronen, men den hörs alltid av själen. Venus Varelser kommer börja röra sig försiktigt omkring er som om de dansar och virvlar när de börjar spela med Venus Bjällror. Ljuden kommer att fylla kammaren och hela er varelse. Avsikten hos Venus Varelser är av ren kärlek, och ljudfrekvensen av Venus Bjällror främjar, skapar och aktiverar ren kärlek. Resultatet blir därmed att en högre och renare kärleksfrekvens kommer att utstråla från er själ, vilket riktar in er till djupare heliga vibrationer av kärlek. Ni kommer att uppleva att hela er varelse riktar in sig till kärleken hos er själ och den rena utsökta kärleken hos Venus. Även om ni kanske inte är medveten om ljudvibrationerna kommer ni att kunna känna ett uppvaknande inom er varelse som kommer att vara en glädjefull upplevelse av kärlek.

Åtkomst till Venus Perspektiv på Kärlek

En väldigt vacker erfarenhet som jag, Lady Nada, njuter av att uppleva vid min återkomst till Venus, är att bjuda in Venus Varelser som är fokuserade på upplysning och som bär och delar upplysningen av Venus Varelser med andra, så att de kan ansluta sig till mig för att se på Skaparens Universum. Vi sitter tillsammans som på kanten av en bergstopp, Skaparens Universum är synligt från denna viloplats, med alla planeter, stjärnor och civilisationer som strålar av ljus. Vi helt enkelt observerar Skaparens Universum tillsammans. Jag, Lady Nada, ber att mitt chakrasystem och energi ska vara i linje med Venus Upplysta Varelser. Jag känner att deras energi flödar in i min varelse, och denna kontakt påverkar min uppfattning och perspektiv av Skaparens Universum. Mitt hjärta sväller med högsta kärleken, och de insikter jag får om Skaparens Universum intensifieras. Det är som att titta på Skaparens Universum från ett nytt upplyst, kärleksfullt tillstånd av varande, det är rent lycksaligt och kan upplevas så länge ni vill. Venus Upplysta Varelser kommer att finnas kvar vid er sida. När ni vill slutföra processen, ber ni helt enkelt om att Venus Upplysta Varelser drar tillbaka sin energi. Detta är en underbar upplevelse för er att uppnå under meditation, inte bara kommer den att öka er kärlekskvot utan den kommer också utvidga era perspektiv och grunda nya insikter av kärlek in i ert väsen. Tillåt er själv att uppleva denna lycksaliga union med Venus energier och Skaparens Universum.

Kammaren för Kärlekens Expansion

Tillåt er själv att komma in i Kärlekens Expansionskammaren på Venus; detta är en djupt kärleksfull och ren plats. Ni kommer att välkomnas av många Venusvarelser som kommer att sitta hos er och omge er helt. De kommer helt enkelt sända Venus Kärlek in i er varelse, speciellt ert hjärtchakra, som kontinuerliga vågor av heliga kärleksfrekvenser. De inbjuder er att föreställa er att ni andas in och andas ut genom ert hjärtchakra medan ni upprepar affirmationen, ”Min kärlek är expansiv”. Detta är en sådan enkel övning och ändå är den djupt rörande. Den uppmuntrar alla onödiga energier i ert hjärtchakra att renas och healas och främjar samtidigt utvidgandet av ert hjärtchakra, så att ni kan ge och ta emot kärlek expansivt. Således kommer större mängder av kärlek att manifesteras i er verklighet. Ni kan också upptäcka att ert högre hjärtchakra aktiveras, och att rent kärleksmedvetande flödar fram från ert högre hjärta in i ert hjärtchakra, för att sändas ut genom hela er varelse. En verkligt kärlekshöjande upplevelse.

Mitt delande med er, är för att stödja er andliga utveckling, kontakt med Venus energi och större förkroppsligande av kärlek. Allt detta kan uppnås i meditation så länge ni vill och så många gånger som ni känner er vägledda. Om ni behöver hjälp under er upplevelse på Venus kan ni kalla på mig, Lady Nada, för att vägleda och stödja er.

Ju mer ni upplever Venus rena kärlek desto större förståelse får ni för den omvandling som Jorden genomgår för att hålla samma eller högre kärleksvibrationer än Venus. Detta är en av anledningarna till att jag för fram dessa lycksaliga erfarenheter till er, så att ni kan känna igen och hålla visionen att Jorden i framtiden kommer att hålla samma kärleksfulla vibration och uttryck som Venus.

I evig lycksalig kärlek,

Lady Nada

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...