Sananda via John Smallman 31 juli, 2016

 

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

31 juli, 2016

I Uppvaknandeprocessen är total ärlighet gentemot sig själv en väsentlig aspekt

Mänsklighetens återgång till fullt medvetande, uppvaknandet från illusionen, framskrider i snabb takt. En massiv medvetenhet ökar gällande att livet på Jorden som åtföljs av en död, inte är ert slutliga öde, att det som ni faktiskt upplever på Jorden bara är ett övergående ögonblick, i vilket ni får lära er lektionen om att Kärlek är Allt som Existerar och att era fysiska kroppar endast är tillfälliga fordon eller boningar som ni bebor medan ni gör detta. De är ideala för detta ändamål, men när ni alla ”tar examen”, vilket ni alla kommer att göra, så behöver ni dem inte längre, för ert naturliga tillstånd är oändligt gränslöst och fyllt av potential bortom era vildaste drömmar. Den glädje som ni får uppleva i Verkligheten, Hemma i Guds närvaro, är LÅNGT utöver er förmåga som ni människor någonsin kommer att kunna fatta, och det är till detta som ni kommer att vakna upp.

Som människor på Jorden är er uppgift helt enkelt att släppa taget om allt som ni håller er fast vid och som inte är i harmoni med Kärlek. När ni gör det, ens för ett ögonblick, så kommer ni att känna av ett enormt skifte i er energi, en lättnad av de bördor som ni verkar bära. De flesta av er har någon gång blivit förlåtna för något som ni gjort eller sagt och som var menat att såra en annan, och som ni senare ångrade. När ni fick ta emot denna förlåtelse, kändes det som om en enorm tyngd lyftes av era axlar. På samma sätt, när ni förmår släppa taget om någon harm, bitterhet, ilska och något hat, som ni har ”vårdat”, så känner ni er lättare och glädje kommer att flöda in för att ersätta de kärlekslösa aspekter som ni har släppt taget om.

Hela ert lidande och er olycklighet strömmar från de fördomsfulla attityder som ni håller fast vid och från ert upplevda behov av att få dessa värderingar förstärkta, för att få andra att betala för den smärta som ni tror att de har orsakat er. Men smärtan, lidandet, är i sanning förorsakat av att ni har dröjt kvar vid era uppfattade felbehandlingar av andra, långt efter det ögonblick då denna felbehandling ägde rum. Ni fortsätter med att effektivt bestraffa er själva, genom att dröja kvar vid minnen av otrevligheter från det förflutna, eller genom att föreställa er nya otrevligheter i framtiden. Men allt som finns är bara Nu! Så lev i nuet och lev i frid, i ert naturliga tillstånd.

Det är nödvändigt att ni förlåter er själva. Nästan alla har blivit inprogrammerade med en stark känsla av att de inte är goda nog, och att de ständigt måste sträva efter att förbättra sig själva. Inom illusionen är det meningsfullt att utbilda sig och att lära sig de grundläggande sociala regler, som möjliggör en angenäm samverkan med andra. Men under barndomen förhindras många att göra vad som tilltalar dem, att göra vad de intuitivt och instinktivt dras till; de blir i stället ledda till att studera vad deras ”äldste och bättre vetande” bestämmer är lämpligt för dem. Detta leder till en misstro för deras egen inre vägledning samt en följaktig pågående inre konflikt, som ofta leder till antingen leda och depression, eller till ett kraftigt uppror.

Som vuxna behöver ni nu släppa taget om dessa pådyvlade måsten och borden, samt alla negativa själv-fördömelser och all skuld, som de har åsamkat er. Ni är alla andliga varelser med otaliga vänner och mentorer i de andliga rikena och som ni kan kalla på när ni behöver hjälp, och som entusiastiskt väntar på denna kallelse. Gå inombords när ni söker vägledning, för där hittar ni fantastiska resurser för att få hjälp att släppa taget om allt som ni inte längre behöver.

Att diskutera alternativ och valmöjligheter med mänskliga vänner kan vara mycket bra, men i slutänden behöver ni ta beslut som grundar sig på er egen intuition och den vägledning som erbjuds er av dem som ni har kallat på i de andliga rikena, plus er egen känsla för vad som är rätt för er. Bara ni kan veta vad det är och handla enligt det och det är allt ni ombeds göra.

Alla människor gör misstag, för att vara människa har till stor del begränsat era möjligheter att helt förstå antingen världen som omger er, eller situationer som uppstår där. Misstag är inlärningserfarenheter och leder till visdom. Döm därför inte er själva alltför hårt, för att ni gör dem, utan förlåt i stället varsamt er själva; ta lärdom från era misstag och vägra inte erkänna att ni har gjort dem. I den uppvaknandeprocess som ni alla genomgår, är en total ärlighet gentemot er själva en väsentlig aspekt. När ni är helt och hållet ärliga mot er själva, så kommer ni att vara tillfreds, för då vet ni att ni kan ha tillit till er själva. Tillit till er själva och andra är mycket viktigt. Utan tillit förväntar ni er ständigt att göra misstag som måste döljas och ni förväntar er detsamma från andra, vilket åsamkar er själva onödig stress. När ni gör misstag och har tillit, så kan ni förlåta er själva och gå vidare.

Ni har troligen märkt, att de som är mest fridfulla, nöjda och tillfreds med sig själva, är människor med ärlighet och integritet, människor som ni intuitivt känner att ni kan lita på. Tillit svarar med tillit, och misstro med misstro. Svek är en konsekvens av det senare. När ni är fullkomligt ärliga, kan ni nästan alltid intuitivt förnimma om man kan lita på en annan eller inte och det underlättar livet en hel del.

Alla önskar bli älskade och litade på, för Kärleken är ert naturliga tillstånd, men ofta, utav rädsla och dåliga erfarenheter från tidigare, väljer många att vara misstänksamma och tror att det är en praktisk väg att gå, i en värld där så många dagligen blir svikna. Men eftersom tillit leder till tillit, så leder misstro till misstro; det som ni tänker på och förväntar er, är vad ni får erfara. Misstron utestänger kärleken, för den kan inte ha tillit, och kärlek och tillit är oskiljaktiga.

Som jag och andra kanaler fortsätter att påminna er om: ”Ni är alla fullkomliga varelser, för det som Gud skapar kan bara vara fullkomligt.” Men som människor inom illusionen, är ni, för att ni valde det, starkt begränsade i era förmågor och färdigheter. Ni valde denna upplevelse i ett meningslöst försök att separera er själva från Källan, samt att bevisa att ni inte hade något behov av Gud. Det var bara ett spel ni valde att spela, men för att Gud, när Han skapade er som perfekta Gudomliga varelser, gav er en makt som är jämställd med Hans, för allt som Han är delar Han kärleksfullt med Hela sin skapelse, så verkar det spel som ni uppfann och illusionen som ni byggde upp vara helt och hållet verklig för er.

För att avtäcka dess overklighet, engagera er i Kärlek och enbart i Kärlek, för inget annat är Verkligt: Ni måste alla ha hört talesättet: ”En perfekt kärlek utesluter rädsla”. Detta är sant, för det finns ingenting annat än en perfekt Kärlek. Allt som inte är Kärlek är overkligt, illusoriskt, och därför kommer det inte att hålla. Ni kommer alla att vakna upp till perfekt Kärlek, för det är ert Gudomliga och oundvikliga syfte. Så släpp taget om allt som återstår av själv-rättfärdigande, harm, bitterhet, eller hat som dröjer kvar från förgångna oförrätter och tillåt er att vakna upp, och dansa runt i den glädje som följer.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Total self-honesty is an essential aspect of the awakening process.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...