Lady Nada via Susan Sammarco, 13 augusti

 

Unknown2

Lady Nada, 13 augusti 2015

Via Susan Sammarco

 

Guidad meditation ledd av Lady Nada

Vi vill att ni koncentrerar er på området runt det tredje ögat. Från tredje ögat till tallkortkörteln till det Höga Hjärtat. Koncentrera er på detta område och när ni flyttar er uppmärksamhet dit kommer er andliga kropp att gå ur er fysiska kropp och ställa sig framför er. Ni är i fullständig harmoni med denna andliga kropp och ni är bekväma med upplevelsen.

Vänd er in mot cirkeln och notera att alla står bredvid varandra i en cirkel.

Var och en av er har en känsla av svindel av upplevelsen. En efter en ska ni nu kliva fram och gå in i ljusstrålen och förflytta er till den Inre Jorden. När ni kommer in i den Inre Jorden ska ni forma en cirkel igen. Ni kommer att se er omkring och lägga märke till det vackra landskapet. Notera vad det är ni ser.

När ni håller varandras händer eller står nära varandra, kommer ni att förflytta er tillsammans som en cirkel och ni kommer att lägga märke till att där finns en vacker låga, en ultraviolett flamma till höger om er. Ni, som en grupp, rör er mot denna flamma. Det är St. Germains Flamma. Den här Flamman kommer att rena, hela och omvandla er. Det är en Flamma som ni väl känner till, för ni har passerat genom den vid olika tidpunkter under många olika livstider.

När ni står runt denna Flamma och ser dess brinnande, lugna låga, turas då om, en efter en, att gå igenom detta ljus. När ni går igenom ljuset kommer ni att känna det som om energin rör sig genom er andliga kropp. Varje mörk fläck som finns i er andliga kropp kommer omedelbart att renas. Ni kommer att känna Lågans energi när den renar er och höjer era vibrationer. Det känns som en kittling på huden! Det känns som ett skratt som bubblar upp!

När var och en stiger in i Flamman och har denna upplevelse, kommer ni att återvända till er kropp som en ny människa. Ni kommer att vara förvandlade. Allt som sker den kommande veckan kommer ni att se på ett annorlunda sätt.

Nu när alla har haft möjligheten att gå igenom Flamman, bjuder vi in er att komma tillbaka till cirkeln igen genom det Gyllene Vita Ljusets Pelare. Känn er ”svischade” tillbaka till rummet igen.

Se hur var och en står i det här rummet, står i cirkeln. Se skimret i ert ljus nu. Ställ er framför er kropp och ta er plats i den igen. Var medvetna om att ni är Nya Varelser – förvandlade och stärkta. Ni känner att er energi har höjts och ni kan känna nerladdningen av den här upplevelsen genom hela er fysiska kropp. Ni upplever perfekt hälsa och perfekt syn. Bär med er minnet av denna upplevelse.

 

 

Jag är ”Lady Nada”. Det var viktigt att ge er denna upplevelse idag. Det är viktigt eftersom det är dags. Energierna har skiftat. Många av er ha upplevt ”möjligheten” att bli anpassade till de nya energierna.

Många saker har ”utlovats” under de kommande månaderna. Vad jag ville komma hit idag för att göra var att dela med mig. Dela med mig på uppdrag av mina älskade, Sananda och de Uppstigna Mästarna från hela världen, som är så nära er nu. Så många på planeten lyssnar till våra ord.

Vi har kommit för att beskriva för er vad som kommer att inträffa efter ”Händelsen”. Vi kommer att visa oss för millioner och åter millioner, om inte till och med miljarder människor på planeten. Ni kommer att se och uppleva det ni väljer att se och uppleva. Vi kommer att upplevas av massorna på ett mycket individuellt sätt.

Om ni tror på Muhammed, kommer ni att se Muhammed. Tror ni på Buddha, kommer ni att se Buddha. Om ni tror på Jesus, kommer ni att se Mästaren Jesus återkomst. Om ni inte har någon kännedom om Lady Nada, kommer jag inte att besöka er just då. De himmelska skyarna kommer att fyllas med multidimensionella varelser.

Vi har valt att komma som olika personligheter för att bära fram budskap över hela världen. De saker som har noterats i denna grupp är likheten i meddelandena som framförs. De meddelanden som kommer från olika Mästare genom olika kanaler är likartade.

Det finns så många underbara saker som sker nu i detta ögonblick. Vi har talat om vatten som springer fram i olika delar av världen. Vi har talat om mat som har uppenbarat sig i öknar och på platser där människor inte har fått mat under mycket långa tider. Slöjan som ni har talat om, och som vi har talat om, har tunnats ut till den grad att mirakler faktiskt HÄNDER! Det sker mirakler överallt på grund av att fokus hos de med högre medvetande fortsätter att koncentrera sig på det som de vill ska hända i sina liv.

Och de som kanske inte är vakna eller medvetna om det som ni är, de som (till exempel) klamrar sig fast vid gamla vanor, ser mirakler. Slöjan är inte helt borta. När den har försvunnit kommer det att ske så många saker.

Energivågen som ni väntar på behöver ni inte längre vänta på för den är här. Ja, ”Händelsen”, ”Vågen”, ”Tsunamin” vad ni än vill kalla den, kommer. Men ni behöver inte vänta på den.

Ja. Dessa energier tar sig in i människors sinnen och kroppar och påverkar deras själar. De här energierna som har kommit in för att transformeras har orsakat, hos ett antal människor, en variation av ”kamp eller flykt”-syndrom. Vi talade om detta för många månader sedan med den här gruppen, för att beskriva de känslor som många människor har.

Det är inte längre en del av Kabalens ”större” plan. Det är numera ett svar på de implantationer och programmeringar som har ägt rum under århundradena. Många av de saker som det har talats om, angående programmeringen av den mänskliga rasen, är sådana saker som utomjordiska krig eller zombier, vilket den här gruppen har diskuterat idag. Det kommer aldrig att hända. Många människor känner panik på grund av de energier som håller på att komma in.

De energier som är på väg in påverkar livet på olika sätt. Det påverkar ert arbete, era medarbetare och människor i allmänhet på olika sätt. Ju mer man försöker fly, desto mer kommer man att förstå den verklighet man väljer att se.

Det är fördelen med ”Vågen”. Radera så mycket som möjligt av den verklighet ni har sett för att kunna ta in det nya medvetandet, den nya medvetenheten, den NYA Människan!

Så vi fortsätter att ta er hand och föra er framåt. Vi är medvetna om den stora planen. När ni kallar på oss så kommer vi till er, vi vandrar vid er sida och vi pratar med er. Det här är vår tid att vara med er och leda er genom elden, som vi gjorde idag. Leda er genom omvandlingen och förvandlingen.

När ni ser de i er värld som agerar på ett negativt sätt, är det en del av er plan. Ni har valt att vara exakt där ni är. Ni har inte fått ett kontrakt som ni inte har gett ert samtycke till. Ni har kommit överens om att vara här vid denna tid, precis där ni är och med de människor ni har valt att vara med.

Det här är fantastiska tider! Gå vidare idag i vetskap om att ni har blivit omvandlade, ni har blivit stärkta och att ni har en ny väg att gå, därför att ni har gått igenom St. Germains Flamma.

Vi tackar er och vi kommer att vara med er fram till slutet av denna session. Tack.

 

 

Lady Nada: Till en början kommer miljarder människor att se oss på himlen. Tolkningar kommer att ges till varje person. Många kommer att undra vem den där Varelsen är som uppenbarar sig för dem. Det är svårt att förklara eftersom ni inte har något ni kan relatera det till. Först kommer vi att visa oss i skyn och sedan kommer vi att vandra bland er. Det kommer att vara en process.

De som har förmågan att uppleva detta fysiskt kommer att göra det. Det kommer att ta tid för de andra på planeten att höja sig till den nivån. De måste först acceptera de himmelska bilderna och sedan acceptera de Uppstigna Mästarna som vänner. Det kommer att bli svårt för de flesta att förstå att de som de har tillbett är jämlikar och vänner.

De som har kommit att lära känna oss utanför religionens ramverk, har lärt känna oss som olika personligheter. När allt det här har inträffat kommer vi att besöka er i den dimension ni befinner er i då, så att ni kan uppleva oss på ett mer fysiskt sätt. Verkar det vettigt i era ögon?

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...