Ärkeängel Gabriel via Shelley Young, 20 juli

Ärkeängel Gabriel: Är Ni öppna för att ta emot?

20 juli, 2015

Via Shelley Young

 

Hälsningar Kära Ni! Hur glada vi är över att åter en gång få vara med er. Vi hedrar er för att ni kommer för att förankra gruppens energier; och när vi säger gruppen menar vi naturligtvis inte bara de som befinner sig i rummet vid detta tillfälle, utan också de som kommer att uppleva meddelandet via ert internet vid ett senare tillfälle.

Vi vet att de av er som befinner er på er upplysningsväg är mycket väl medvetna om er förmåga att skapa. Ni accepterar tanken på att universum är överflödande och att det här finns mer än tillräckligt för var och en.

Ni arbetar på er självkärlek och era frågor om ert inre värde. Så många av er förbättrar era liv, främst av allt det som ni kan acceptera för er själva gällande hur ni blir behandlade av andra, och ni håller också på att bli mer medvetet närvarande i frågan om hur ni behandlar er själva.

Vi förstår att ni har samlat en god förståelse om manifestationsprocessen och flitigt avser att gå framåt i er sanna kraft och att ni önskar att bli kompetenta medskapare med universum.

Så ni känner till alla dessa saker och ändå verkar era resultat vara oförutsägbara. Ibland manifesterar ni med lätthet, med mycket ringa ansträngning, medan vid andra tillfällen ingenting alls verkar ske. Detta kan verkligen vara mycket frustrerande för er och vi förstår det.

Vad vi önskar tala om för er är att det främsta spörsmålet som ni upplever gällande det sanna skapandet med er vilja, grundar sig på er konsekventa vilja att ta emot. Vi ska förklara vad vi menar med det.

Många av er har fortfarande ett motstånd mot att ta emot hjälp. Ni är rädda för att råka i tacksamhetsskuld till någon. Ni önskar att inte skapa en skuld till någon som ni inte vill betala. Detta är väldigt genomsyrat av upplevelser i tidigare liv, där ni kanske hade lovat en förstfödd son, eller så hade ni lovat grödor som ni sedan inte kunde leverera, vilket ledde er familj till ruinens brant.

På grund av att massorna fråntogs sin kraft, var många i forna tider så desperata att ni tvingades in i situationer som ledde till att ni råkade i skuld till andra för att ni skulle kunna överleva, vilket slutligen fick en katastrofal inverkan på era liv när tiden kom då ni skulle betala er skuld.

Ni har haft många, många traumatiska upplevelser i ert förflutna gällande att acceptera tjänster från andra. Detta har lett till att ni har bli försiktiga, både i att ta emot hjälp och också i avseende av er egen förmåga att fatta bra beslut när det kommer till att acceptera hjälp från andra.

Medan många av er har blivit mycket skickligare i att omge er med likasinnade själar, som är mycket pålitliga och aldrig skulle vända ert behov av hjälp emot er, så håller ni fortfarande fast vid rädslan att detta skulle kunna inträffa.

Så vi bjuder in er att, med ert medvetande, börja släppa detta. Ha helt enkelt avsikten att helt enkelt släppa taget om den där gamla rädslan och vet att ni gladeligen, enkelt och med uppskattning kan ta emot av andra, med visdom och urskillning, som en del av det universella överflödets flöde.

När ni tar emot från andra skulle vi vilja säga till er, att ni ska se Gud, Källans energi eller universum verkande genom den personen. Ni kan se dem som instrument för att tjäna och som svar på en bön. När ni har den åsikten, öppnar ni er själva för många, många sätt för universum att tjäna er och alla dessa understöder er sanna kraft och låter även andra tjäna enligt deras högsta goda på underbara sätt.

Vi ber er att vara medvetna om på hur många sätt ni väljer att förbli separata. Undviker ni att be om hjälp? Väljer ni att göra saker på egen hand eller på det svåra sättet, även när hjälp erbjuds er? Då man gör det, säger man till universum: ’Nej tack, jag är inte villig att acceptera din hjälp’.

Tror ni att ni är så energimässigt känsliga att det är alltför svårt för er att vara i andras närvaro, så att ni isolerar er från resten av mänskligheten?

När ni separerar er håller ni er utanför de högre vibrationerna i enhetens medvetande och villkorslös kärlek. Ni nekar er själva glädjen av att uppleva er själva som en älskad, integrerad, och understödd del av helheten, och placerar er sålunda utanför uppkopplingen till universums överflöd. Ni kan inte neka och acceptera samtidigt, förstår ni?

När ni tror att ni inte är värda något, eller när ni oroar er över om ifall ni hade för mycket pengar så skulle ni falla in i egot, eller man kommer att döma er, eller ni kommer att bli en annan person, eller man kommer bara att gilla er för att man vill ha saker av er – alla dessa är sätt på vilka ni blockerar er själva från att ta emot.

Kära Ni, ni kommer inte att förlora ert syfte om ni öppnar upp er till att ta emot de myriader av sätt som universum kan dela med sig till er. Ni kommer inte det. Det kommer inte att komma med ett högt pris. Det gäller helt enkelt att ni stiger fram för att kräva er födslorätt. Det innebär att hedra er ställning som en del av helheten – som en älskad och uppskattad samskapare av helheten.

Det är genom er vibration som ni dagligen befinner er i tjänst. Ni har tjänat planeten, genom er vibration, från den dagen ni föddes. Vad är det värt, Kära Ni? Hur många timmar skulle det kunna vara? Vilken intressant fråga för er att tänka på!

Tror ni inte, att om ni finns på planeten för att stå till tjänst under denna anmärkningsvärda tid, att ni då skulle bli ombesörjda? Ni blir det! Men det gäller för er att acceptera det stödet och förbli öppna för de många sätt som det kan visa sig för er.

När ni utövar andligt själv-skydd, ber ni för att det skall finnas något som ni behöver skyddas från, att universum är otryggt för er, och ni fortsätter att separera er från helheten. Inget är starkare än ni själv som en enskild aspekt av Gud, Kära Ni.

Vad ni i själva verket letar efter är energimässig klarhet. Ni önskar helt enkelt att stråla ut ert ljus, er vibration, på ett orört, rent och vackert sätt. Det är den energimässiga klarheten ni önskar uppleva och det är genom er energimässiga klarhet som ni kommer att lysa starkt i er sanning och äkthet och dra till er allt som ni önskar uppleva.

Ni kan inte skapa på ett bemäktigande sätt medan ni gömmer er under era täcken! Metoderna med andligt själv-skydd och energimässig klarhet kan vara exakt desamma, det är avsikten som gör skillnaden. Den ena separerar, den andra förenar. Den ena är räddhågen, den andra är öppen och stark.

Känner ni motstånd mot att varje dag gå till arbetet? Om ni befinner er i ett motstånd är ni inte i flödet. Om ni inte befinner er i flödet, kan ni inte ta emot. Är ni rädda för förändring? Nåväl, Kära Ni, om ni inte har tillräckligt, så kommer en förändring att ge er vad ni behöver!

Var uppmärksamma på hur ni motsätter er att ta emot. Var uppmärksamma på era kroppar. Om ni är spända, om ni håller spänning, speciellt i er bukregion, så är ni inte i flödet. Ni befinner er inte i ett läge för att kunna ta emot. Ni har stängt in er själva.

Alla gånger ni känner rädsla, så är ni inte öppna för att kunna ta emot. Om ni känner rädsla gällande era finanser, är ni inte öppna för överflöd. Universum önskar inget hellre än att ni ska leva exakt så som ger er glädje och att ha mer än tillräckligt för allt som ni någonsin skulle önska att få uppleva, eller göra.

Huruvida ni är värda eller inte, är det aldrig fråga om. Ni föddes som fullvärdiga och det finns aldrig någonsin något som skulle kunna göra er ovärdiga. Det beror på om ni kommer att tillåta er att ta emot från oss eller inte, det är frågan.

Har ni ett motstånd mot de inkommande energierna som är en del av processen på er planet? Ser ni varje inkommande ström som något som kommer att resultera i en hel del uppstigningssymtom eller omfamnar ni Skiftet och har för avsikt att följa med det med glans och lätthet? Ytterligare ett vanligt sätt som människor inte tar emot är genom att försöka förneka de olika energierna som för tillfället flödar över er älskade planet.

Några av er är motvilliga till att förflytta er till era högsta uttryck av er själva. Detta bottnar också i gammal energi, från paradigmet av martyrdom. Ni är rädda att om ni förflyttar er till er högsta potential, kommer ni att dö, eftersom ni har sett den historien utspelas i gångna tider, där en person gör en ofantlig insats och sedan dör för sina ansträngningar.

Kära Ni, ni kan tryggt omfamna er fulla potential! Var ej rädda, för på varje ny platå ni når, kommer det att finnas splitternya potentialer som öppnar sig upp för er för att ni skall skapa och växa och utvecklas i dem. Ni befinner er på en planet som understöder ert högsta uttryck av er själva, gång på gång, så var inte rädda för att ta emot just de energier som hjälper er att göra detta. Om ni gör det så nekar ni er själva några av de största glädjeämnena som ni någonsin skulle kunna uppleva.

Att ta emot är en underbar sak! Tänk på hur bra det känns att få en kram från någon som ni älskar. Tänk på hur det känns att gå utomhus och känna hur underbar solen känns i ert ansikte. Tänk er att ni äter en smaskig frukt, eller att någon ger er en komplimang, eller uppmuntran, eller visar er uppskattning. Tänk på hur underbart det känns att ta emot.

Befinner ni er alltid utanför nu-ögonblicket? Växlar ni helatiden mellan det förflutna och framtiden? För ni kan inte kan ta emot från det förflutna och ni kan garanterat inte ta emot från en framtid som inte ännu har inträffat.

Ni kan enbart ta emot i detta nu-ögonblick. Hur motstår ni att vara närvarande i ert nu? Kom ihåg, att det kallas det nuvarande ögonblicket av en anledning.

Hur är ni så upptagna med att kontrollera allting så att ni faktiskt gör det omöjligt för universum att leverera till er, för att ni endast vill acceptera att det kommer i en speciell form?

Universum, med sin otroligt utvidgade fördelaktiga ställning, kan hitta många, många sätt att tjäna er, mer effektivt och fantastiskt än vad ni möjligen skulle kunna föreställa er. Varför inte öppna upp till den magi och de mirakler som kan ske?

Hur skulle det vara om ni, genom den storslagna handlingen av att överlämna er och genom att ha tillit, skulle förflytta er in i flödet och bara deklarera för universum: ’Jag accepterar alla de underbara saker som ni möjligen kunde levereras till mig idag’. Hur skulle det se ut? Vi uppmuntrar er att börja leka med den energin.

Så lyssna på oss när vi säger att ni är de enda som står i vägen för det som ni önskar skapa. Öppna upp er själva. Ha tillit. Känn den gudomliga fullkomligheten i varje steg som visar sig för er.

Bli en villig partner till ett universum som finns här för att tjäna och förtjusa er. Ni är värdiga och det är vår största glädje att samskapa tillsammans med er.

Det var det som vi idag ville dela med oss till er. Det har varit ett stort nöje.

Ärkeängel Gabriel via Shelley Young.

’Archangel Gabriel: Are You Open To Recieve??’ Channeled by Shelley Young, July 20, 2015 at

http://trinityesoterics.com/2015/08/12/are-youopen-to-recieve-channeled-july-20-2015/

Source Link: Trinity Esoterics (http://trinityesoterics.com/2015/08/12/are-you-open-to-recieve-channeled-july-20-2015/)

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...