Ett livets skådespel via Per Beronius, 14 augusti

Tema:
Ett livets skådespel
Liv finns överallt, här och just nu

En högsommardag som alla andra
Och ändå inte

Ingen dag någon annan lik
När skuggan ej ögat skymmer, var dag sin egen gåva
En helhetens klenod

Ett skådespel med sin osynliga regissör som bjuder
På det bästa livet har att ge, när vårt tredje öga sig öppnat
Och våra begränsande sinnesförnimmelser
Ej utsikten skymmer

En himmel mörkblå, med sin följeslagare
Kritvita molnformationer där under, en del lite klotformigt runda
Några ovala, och där bredvid långsmala, trådformade
Skapelser

Som sträcker sina händer mot evigheten
I sökandet efter något vad det nu än må vara
Om detta behöver vi inget veta

Planeten Jorden
En sanningens Gudomliga skönhet
Vår älskade Moder Gaia, som så kärleksfullt oss föder
Med sina mångfaldens gåvor

En Universums dyrgrip, med sina oräkneliga facetter
Färger, former, mönster, vad det än må vara

Livsformer i evighetens oändliga mångfald
Från det minsta sandkorn, från det helighetens minsta kryp
Till det formens största

Likt klippblocket, som i miljoner av år har vilat i sin ensamhet
På blomsterängen i den heliga dalgångens skönhet
Längtat efter att bli sett och berört
Av en människas varma hand

Så detta klippblock mig berättade
Dessa ord mig gav i kvällningen när Solen
Var på väg att gå ner bortom skogsbrynet i väster
Jag lovad att komma åter med ett löfte

Du klippblock
Som så tålmodigt i miljontals år har väntat
Du skall flera gånger få känna av en människas varma hand

Och vet nu med visshet, du är sedd, du är inte bortglömd
Så som i miljoner år du av människan har varit

Människan inte förstått
Medvetande finns överallt, i det minsta stoftets korn
Liksom i klippblocket, det gigantiska

Inget av oändlighetens livsformer
Låter sig i ord beskrivas, det måste upplevas
I tidlösheten här och nu

Ordet i detta sammanhang
Om än i sitt Gudomliga ursprung Heligt
Alltför intetsägande inför vårt begränsade sinne

Vad är det som på djupet av vårt innersta inre oss berör
Denna dag i högsommarens välsignade stund

När mirakler inför öppen ridå sig utspelar
I livets varje Heliga ögonblick

På Tellus, Jorden, Moder Gaia, denna Universums
Skönhetens och kärlekens klenod

Det behövs så lite, och ändå så mycket, för att få ett Hjärta
Att klappa lite fortare än vanligt

Må det Gudomliga löftet om en bättre värld
Inom kort låta sig besannas

Det beror på oss alla och envar
Som fått ynnesten att på Jorden vandra

Må mänskligheten i sin helhet
Till sitt Helighetens ursprung, en gång och för alla
Vända åter

*  *  *
Mottagen av Per Beronius
—————————————————-

Du gillar kanske också...