Lord Adama via Christine Meleriessee Hayden, 24 juli

AdamaGG

Lord Adama, 24 juli 2016
via Christine Meleriessee Hayden
Dödläge då Ljuset och Mörkret Blir Ett ~ En Djupare Förståelse

Aluna, Aluna, Aluna
Det är ett nöje att vara med var och en av er i detta ögonblick. Jag är Lord Adama från Telos och Agarthas Ljusråd.
Det finns många energivariabler som förkommer för närvarande. En av dem är fullmånen med Stenbocken i Kräftan som vi faktiskt är mitt i just nu. Sinnesrörelserna kan vara mycket känsliga, öppna och störande. Det är det som händer inuti och runt jordplanet för närvarande.
Vad jag vill tala om är hur ni alla kan hjälpa er själva att inte gå in i de faserna av kaos, utan istället hitta känslomässig balans.

Vi avslutade precis förra veckan med den Rosa Flamman som representerar Medkänsla och Kärlek. Att arbeta inom denna stråle kommer också att bistå i denna process. Idag arbetar vi med den Violetta / Purpurfärgade Flamman, för frambringande, i den Ceremoniella Strukturen. Hur gör man det som novis? Kan ni gå från platsen för extrem turbulens, in till platsen för fullständig balans?
Vi vet att detta är en övergång och en bro som var och en av oss måste gå över, som en själ, många gånger om. Mästare Djwhal Khul kallade denna måne ”Den Emotionella Pånyttfödelse-Cykeln” och den representerar verkligen den energin, på grund av reningen och rensningen inom planeten vid denna tid och inom var och en av er.
Jag vill att ni var och en koncentrerar er på vad som händer inom er, inom ert andetag, och hjälper er själv att erkänna era egna interna känslor.
Det gör så stor skillnad som en individ att förstå era egna känslor och vad ni upplever så att ni kan antingen acceptera det eller förneka det, ändra det eller transformera det. Alla dessa är vibrationsradiovågor som går mellan alla – in i Gaias centrum, in i kärnan av Ljuskällan, och tillbaka igen genom alla planetariska och högre levande exempel inom hela systemet. Ingen av oss är isolerade från dessa energier.
Som person känner ni ständigt dessa ljusfrekvenser och blir det som är utanför er och inom er. Det är därför vi har ett ansvar som invigda och uppstigna mästare att upprätthålla vår del av avtalet. Det är vår roll och det är vad var och en av er kliver in i.
Ni lär er mer om er själv och ändrar er personlighet genom denna process. Som då vi, som individer, förvärvar kunskapen inom oss själva att vara den vi är, och när vi får veta att vi inte är inom det perfekta utrymmet, att vi måste förändras. Det är därför det kan vara ett mycket utmanande process i de nedre initieringar.

Denna måne ger till oss, jorden invånare, en energiöverföring för att få de nödvändiga förändringarna att ske. Om ni inte har en stark bas inom er själv om vad ni vill ska inträffa, kommer det att skapa kaos och föra upp många olika element som är redo att släppas från den Eteriska Kroppen. Det är precis vad som händer på planeten inom den tredje-dimensionella konstruktionen. Den bryts sönder och när detta sker överför den dessa energier in i alla andra.

Ni måste titta på vilken typ av känslor ni har för närvarande.

Är de era känslor eller är de andras känslor, som ni känner er hänsynsfulla om, med viljan att vara medkännande? Men hur förstående behöver ni vara.
Ni måste förstå att ni kan inte ta dessa energier och föra in dem i er själv, eftersom ni fyller upp dem i ert medvetande, därför att ni kommer att bli dessa energier. Ni kommer att känna ilska, sorg och den kärleken. Det är viktigt att ha insikterna inom er själv om vem ni är i varje ögonblick.

Jag vet att jag har talat om detta många gånger, men med denna måne är det mycket, mycket tydligt.
Mörkrets kast med ljuset är vid en avgörande ståndpunkt. Det är precis vad som sker inom presidentvalet i USA. Det är precis vad som händer.

Ju mer vi som en individ, som en själ, en invigd och en uppstigen mästare håller fast i denna ljusfrekvens inom oss själva, som vi vet att vi kan vara, kommer det att förändra allt omkring oss.
Det kommer att förändra allt inom psyket, inom den andliga kroppen, inom den fysiska kroppen och det kommer att stråla ut vare sig ni säger något eller inte.
Jag hänvisar till Lord Ashtars arbete med nätet av ljusfrekvensen runt planeten. Ju mer vi ökar dessa ljusfrekvenser inom oss själva och drar till oss den ljuskälla man vill vara, då är det det som kommer att komma ut genom oss och in i omvärlden.
Så i realiteten är denna cykel av denna måne vid denna tid, vid ett mycket viktigt dödläge mellan ljuset och mörkret.

Blandas de för att bli en eller motverkar de varandra?

Bistår ljuset mörkret och för in reflektion och belysning till de delar som ligger inom mörker.

Eller belyser mörkret de lägre elementen för att bli tydligare i ljuset och drar det ljuset tillbaka nedåt i det djup som representerar brist på förståelse och isolering.

Valet är ert.
Men inom dessa cykler hos månen och solen med det feminina och maskulina som förenas, är det en viktig tid för att möjliggöra integreringen av dessa energier för att bli Ett inom ert hjärta, för att bli ett i alla aspekter av er själv, inom villkoren för det psykologiska arbete ni gör så att ni kan börja förstå det.
Jag tror att många gånger tittar individer på en lägre aspekt, en karakterisering, och blir osäker om det, säger ”Åh jag har denna rädsla och jag vill inte titta på det”. Det tillåter mörkret hos denna energi att få vara den starkare frekvensen i stället för ljuset som säger, ”jag vill titta på detta och ändra det”. Detta tillåter dessa två element att förenas i stället, som ett.
Vi går tillbaka till Lagen om Enhet för denna process. För att locka till oss det vi önskar, måste vi upprätthålla vårt andliga medvetande som vi kan ta till oss i varje givet ögonblick. Så energetiken som sker nu är mycket kraftfull för att låta detta hända. Inom våra planetformationer som är för närvarande, ger de den ljusfrekvensen för att åstadkomma dessa förändringar.
Om ni känner er känslig för energierna på ett helt annat sätt än ni har gjort innan, ska ni veta att ni förändras genom den processen. Det är transformation som var och en av oss verkligen vill ha för vår egen skull, och inte bara för alla som helhet.
Vi vill förändra den vi har varit tidigare. Det är en mycket djup integration av solen och månen som sker för närvarande, för att möjliggöra jordningen av den andliga essensen, att vara av det intuitiva sinnet, vara av det feminina gudomliga som kommer mer fullständigt in i det maskulina gudomliga. Det är verkligen en kosmisk union som händer om alla låter det hända för de själva och inte driver bort det.

Låt dessa stunder av integrationen vara ett inom jaget, inom det fysiska sinnet så det blir det andliga sinnet som tillåter dessa essenser att förenas helt.
Så det är en mycket kraftfull måncykel som tillåter delar av rening, delar av transformation, för att få fram de gudomliga egenskapernas magi i ens liv och ju mer vi gräver på det djupet, som en person, desto lättare kommer omvandlingen att vara.
Vad jag ber er genom denna process är att vara mer flödande, att låta energin flöda och låta sinnena vara mycket intensiva, att vara en andlig varelse i den fysiska kroppen och inte vara rädd för det, även om det kan dyka upp partiklar som inte verkar passa.

Låt dem flöda inom er och genom er och bli Alkemisten.
Så jag tackar de närvarande energierna som tillåter oss att komma in i detta utrymme av Kräftan, av hjärtat, av månen och låt den flödande energin finnas mer fullständigt. Att lära sig att låta jordandet inträffa och att föra fram det ögonblicket av förståelse inom sig själv.
Tillåt dessa stunder av en högre natur, och inte de lägre, bli er ledstjärna som så många andra upplever.
Ni kommer att vara exemplet på vad alla önskar i denna värld, bara genom att Vara det.

Många välsignelser av kärlek,
Aluna, Aluna, Aluna

© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.
WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara).

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...