Ärkeängel Mikael via Celia Fenn 24 juli, 2016

ÄrkängelM

Lejonportalen 2016 och den begynnande ”Mästar”-cykeln – en öppning till den sjunde dimensionen på Jorden

Älskade Ljusfamilj! När ni påbörjade detta år 2016, sade vi med stor kärlek till er, att 2016 skulle komma att bli ett utmanande år och att ni skulle behöva ge uttryck för ert Mästarskap på ett kraftfullt sätt. När Lejonportalen 2016 närmar sig, förbereder ni nu er själva för en Ny Början och för att påbörja er första större cykel av skapande som en förkroppsligad Mästare och Alkemist.

Vad innebär detta? Det innebär att ni kommer att ta det som är av låg frekvens och transformera det och förvandla det till Gyllene Ljus! Fastän ni kanske är omgivna av människor, som är fyllda av rädsla och ilska och andra låg-frekventa känslor, och som gör val baserade på dessa känslor, så kommer ni att göra era val utifrån Kärlek och Medkänsla och ni kommer att vara ett Diamant -Ljus som lyser klart och mäktigt.

Älskade Ni, nu är det dags att ge upp eller att ta ett steg bakåt. Nu är det dags att helt och hållet omfamna vilka ni är, vilka ni har blivit och att stiga framåt in i Det Smaragdgröna Ljuset som en fullständigt förkroppsligad Mästare, en Skapare och Ljusets Alkemist. Under denna tid av kaos och utmaningar, när det gamla viker undan och det nya fortfarande måste bli manifesterat, är det ni som är här för att upprätthålla energin av det Nya, att vara av den Nya Jorden och att ge uttryck för Kraften och Bemäktigandet i en Själ av den Nya Jorden.

Lejonportalen och det Planetariska Nya Året: En cykel av Tid och Skapande.

Den 26 juli går ni in i det Planetariska Nya Året. Detta är den Tid som firades av de forntida egyptierna och Maya-folket, som det ögonblick då Planeten påbörjar en ny Spiral i sin Galaktiska evolution, i linje med Stora Centralsolen och det Gudomliga Kosmiska Hjärtat. Det markerar öppnandet av Lejonets Stjärnportal, som släpper in ett kraftfullt inflöde av Ljuskoder, som kommer att skapa det kommande årets upplevelse. Dessa Ljuskoder lyfter upp er till en ny nivå i er evolution och upplevelse, om ni tillåter processen att ske, men om ni inte befinner er i linje med den, eller om ni är i en låg frekvens av oro och rädsla, så kommer ni helt enkelt återigen att fortsätta med ert skapande på densamma nivån.

Älskade Ni, var öppna för detta storslagna inflöde av kraftfullt Ljus och Välsignelser, som är på väg till er när denna Stjärnportal börjar öppnas den 26 juli och kulminerar den 8 augusti, den 8/8, för att sedan stängas den 12 augusti. Här finns ett ”fönster” av Ljus och Tillfälle för var och en av er att stiga upp och till en ny nivå och en ny fas i er personliga utveckling på Jorden.

I världen utanför kommer det att förekomma flera distraktioner. Många katastrofer och konflikter kommer att inträffa, vilka pockar på er uppmärksamhet och ber er att ställa in er energi i linje med deras. Älskade Ni, det räcker att vara uppmärksam på det som pågår, men att hellre fokusera er energi och uppmärksamhet på era inre processer och på behovet att påbörja en Ny Cykel i er personliga Skapelse som kommer att uttrycka en högre nivå av er Själ och er Själsessens på Jorden.

Bestäm för er själva vilka ni är och vad ni vill skapa i ert liv och på Jorden, och håll sedan ert fokus på det. Bli inte indragen av energier i något, som inte är i linje med det som ni önskar skapa.

Tidscykler och Den nya Cykeln

Älskade Ni, på er Jord i övergången till Femte Dimensionen, har ni fått uppleva två kreativa cykler omfattande 8 till 9 år och nu påbörjar ni en ny.

Från 1999 till 2008 skapade ni tillsammans som den första vågen av uppvaknade själar på Jorden, tillsammans med Indigo- och Kristallbarnen. Denna period inkluderade händelsen 9/11 och 2008-års ekonomiska kollaps. Bägge händelserna var riktade till att avleda uppmärksamheten från skapandet av det Nya och att hålla Jordens befolkning fokuserad på samma gamla skapelser av rädsla och brist, som tillåter dem att bli manipulerade och kontrollerade.

Sedan, från 2008 till slutet av 2016, har ni befunnit er i den andra cykeln, där det har förekommit en fortsättning av den låga frekvensens rädslobaserade ”händelser”, som har för avsikt att hålla mänskligheten på en låg frekvens och hindra dem från att utvecklas till frihet och bemäktigande.

Älskade Ni, om ni är vakna och medvetna, kommer ni att få se hur dessa händelser alltid inträffar vid de tider då ett stor skifte är möjligt, så rädslan och oron hindrar många från att skifta, eftersom de hålls fångna i sina egna rädslor. Låt inte detta drabba er! Nu, när ni påbörjar denna process, för skapandet av cykeln 2016/7 till 2026, fokusera på Högre Medvetande, Högre Visdom och det ni önskar skapa för er själva och för Jorden, medan ni hjälper till i manifestationsprocessen för den Nya Jorden.

De Mästare ni är och den Kraft som Flödar in, när Sjunde Dimensionen öppnas

Inom er själva har ni allt som ni behöver. Under de två senaste cyklerna av evolution och tillväxt, har ni aktiverat er Personliga Kraft och Kreativitet, som ni behöver. Ni har aktiverat er Ljuskropp och Chakrasystemet med 13 chakran, som ni behöver för att kunna få tillgång till och integrera de inkommande Ljuskoderna. Ni har öppnat era Hjärtan för att ta emot det Gyllene Ljuset i Kristusmedvetandet, som är Kärlek och Medkänsla i ert inres centrum.

Sedan har ni tagit emot de Diamantkoder, som tillät er att återförena er med er Galaktiska härkomst, och de Smaragdgröna Koder, som tillät er att återförena er med Naturen och Jordens Gröna Hjärta.

Under senare tid, har ni påbörjat en omstrukturering i era meridianer, som tillåter er att återförenas med kraftfulla flöden i den kreativa och intuitiva energin i Högra hjärnhalvan och att balansera dessa och integrera dem med den Vänstra hjärnhalvans förmåga att organisera och skapa tolkningar.

Älskade Ni, denna kraftfulla energi som just nu strömmar in på Planeten, är en flodvåg av välsignelser och kreativt överflöd, men om den inte tas emot i balans och blir integrerad i ert system i er Ljuskropp, har den potentialen att destabilisera ert energifält. Detta energiflöde måste sedan tas upp i Tallkottskörtelns port och vidarebefordras till Högra Hjärnhalvan, Vänstra hjärnhalvan och sedan till Hjärtat. Därifrån ska det jordas till Jorden, genom Manifesterande och genom att det förenar sig med Jord Stjärnan och Jordens alla Hjärtcentra.

De som inte jordar denna energi, kommer att få känna att energin ”härjar vilt” i deras system och de kommer att bli aggressiva, rädda, explosiva och ilskna. De som inte har någon förbindelse med sin Själ och sitt Högre Jag kommer att känna sig vilsna, förvirrade, ångestfyllda och är oförmögna att finna sin plats i världen.

Hela syftet med er evolution under dessa två sista cyklerna, har varit att återförena Ande och Kropp, Himmel och Jord, så att er Kropp och Själ kan vara Ett.

Det är er Själ som för tillfället ombesörjer ert innersta Varande och ert Liv. Ni är Mästarna, era Själar förenas med era Hjärtans mitt, i Kärlek och Frid. Ni manifesterar från Själ och Ande till Materia, och följer lagarna av Gudomlig Skapande-kraft och -balans. Ni skapar en trädgård av Fred och Kreativitet inom ert Hjärta och er Själ, som manifesteras runtomkring er.

Älskade Ni, leta inte efter Frid och Harmoni i världen utanför, eller i andra, just nu. Ni är de som är här för att visa ert Mästarskap och för att öppna Passagen till Sjunde Dimensionens. De som finns omkring er i världen kämpar fortfarande för att förstå de Femte Dimensionerna och Magin i Sjätte Dimensionen, så de kan inte just nu befinna sig i den expansion som ni nu står i, redo att gå vidare.

Sjunde Dimensionen är Mästar-frekvensen och är Uppstigningsprocessens fokus och slutstation. För er, Älskade, innebär det att vara här på Jorden, mitt uppe i allt kaos och tumult, och att vara på en plats av Stillhet och Frid.

Det innebär att vara förbunden med ett kraftfullt Flöde av Gudomlig Skapande Intelligens och att kunna styra detta Flöde till ett Magisk Manifesterande genom att ha Avsikt och Fokus. Det innebär att leva utan rädsla, utan förväntningar och bindningar, utan att helt enkelt i ett Flöde av Kärlek, Skapande och Gudomligt Manifesterande.

Att leva som en ”Mästare” innebär inte att vara ”perfekt”. Det betyder att vara vilka ni är, som en Själ i en Kropp och att uttrycka er Själ i harmoni med Anden, i allt som ni upplever och manifesterar på Jorden.

Älskade Ni, när Passagerna öppnas, är ni mycket välkomna att stiga över tröskeln och göra anspråk på er plats i de Högre Dimensionerna av Ljus, när de öppnas för Jorden. Dessa intensiva Frekvenser av strålande Ljus och Lyskraft kommer att lysa upp allt som ni vid denna tid företar er.

Och när ni gör det, så kommer ni att veta och ha tillit till, att ni alltid kommer att vara trygga och bli omhändertagna.

Den magiska Portalen Öppnas

Så, Älskade Ljusfamilj, vid tiden för det kraftfulla Nya Året och Lejonportalen, kommer också en kraftfull öppning till Sjunde Dimensionen av Uppstiget Mästarskap vara tillgängligt för er, om ni önskar gå framåt på det sättet.

Ni kommer att veta att ni är redo. Ni kommer att känna att ni har bemästrar Femte Dimensionen av Enhet och kunnat släppa taget om Dualitet och Skuggan över ert Liv. Ni kommer att vara redo att omfamna Kärleken, Kreativiteten och Magin i Sjätte Dimensionen och utan Rädsla kunna flyta med de kraftfulla Ljuskoderna och strömmarna. Ni kommer att vara redo att balansera er själva mellan Himmel och Jord och att gå framåt som en Mästare av dessa Energier på Jorden.

Ni kommer att vara redo när Portalerna öppnas, att helt och hållet uttrycka er Själ på det Materiella Planet, som en Ny Människa i den Nya Jorden.

 

 

If you would like to learn more about the Planetary New Year, the Lion’s Gate and the Opening of the Gateway of the Seventh Dimension, you are invited to join Celia Fenn in an online Webinar Course Gateway to a Magical New Beginning : Planetary New Year and the Lion’s Gate 2016 Webinar Series

Please join Celia Fenn and Claudia Pureco  for a Planetary New Year Broadcast on Internet Radio from “Charlotte View” Radio on the 25th of July. The broadcast will include an Activation with Archangel Michael.

You can join at this link : http://tobtr.com/9045653

“Archangel Michael: The Lion’s Gate 2016 and the “Master” Cycle that Commences ~ The Opening of the Seventh Dimension on Earth,” Channeled by Celia Fenn, July 22, 2016, at http://starchildglobal.com/channels-and-articles/the-lions-gate-2016-and-the-master-cycle-that-commences-the-opening-of-the-seventh-dimension-on-earth/

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...