Lord Ashtar via Lynne Rondell, 6 februari 2021

 

Lord Ashtar via Lynne Rondell

”Nya begynnelser: Ni kan manifestera vad som helst”

den 6 februari 2021

 

Det är Lynne som är tillbaka denna underbara torsdag.

Detta blir en kanalisering från Lord Ashtar och hela det höga Änglariket.

Så nu börjar vi:

Hej älskade! Det är jag Lord Ashtar tillsammans med hela det höga Änglariket som idag på nytt kommer igenom denna kanal för er alla.

Jag ska tala om ”Nya Begynnelser”, jag ska berätta om vad det innebär, vad exakt det representerar och varför jag tar igenom detta budskap.

Jag ska tala om nya begynnelser på det sättet att ni alla just nu befinner er vid en central höjdpunkt och en central punkt, med de tidslinjer på vilka ni befinner er för att göra valet för nya begynnelser, för att göra valet att framskrida på ett annat sätt och som ni inte har sett på denna planet och detta plan, ni har valet att framskrida till de högre tidslinjerna där det som äger rum för er på denna planet och detta plan inte längre är vad som kommer att äga rum för er i framtiden.

Jag kallar denna kanalisering och detta budskap ’nya begynnelser’ för ni måste alla vara medvetna om vad som äger rum på planeten och ni behöver alla vara medvetna om reptiliernas och drakoniernas styrka, det mörka medvetandets kraft. Jag ska säga att de kommer att driva på en hel del mycket mörka agendor ut över er. Detta är bara en av många som de har tidsplanerat eller bestämt för att verkligen hålla er nertryckta, för att hålla er i den tredje-dimensionella matrisen och det rutnätsystemet, fastän det är uppbrutet eller fortsätter att brytas upp och söndras.

Det finns fortfarande möjligheten, ifall inte tillräckligt många av er väljer en högre tidslinje, att ni kommer att fortsätta spela ut den här lägre agendan längre än vad som behövs. Det förlänger och fördröjer uppstigningen för er alla som ska stiga upp och det kommer att även göra det mycket svårare för Moder Jord.

Detta som nu rullas upp mot er och det som ni ser, är en del av begynnelsen av en lång session av en hel del saker som kommer att rullas ut, ifall det här Nya Världsordnings- ’liknande’ fundamentet tar fäste.

Så jag tar igenom detta meddelande för att låta er alla veta att det här inte är vad ni vill, att valet är ert och att ni har en ny begynnelse och att ni har ett val att välja de högre tidslinjerna.

Välj de högre tidslinjerna där detta reptiliska och drakoniska styre, styret för denna nya världsordning, är över. Välj de högre tidslinjerna där det inte förekommer några fler pandemier och det inte finns något annat som ska rullas ut över er som blir förödande. Välj de högre tidslinjerna där inte bara ni utan mänsklighetens medvetande i hög grad höjs. Välj uppåt!

För nu är det ert val att få en ny begynnelse, nu är det er chans att skifta inte bara er, utan att skifta kollektivet upp till de högre tidslinjerna. Välj tidslinjerna för frid, välj tidslinjerna för sanning, välj de tidslinjer som ni inte fortsätter upprepa samt där ni inte behöver gå igenom det som ni nu går igenom, för det förekommer en hel del olika mörka ordningar som man står i färd med att få på plats för att implementera på planeten, ifall inte tillräckligt många av er väljer uppåt.

Var medvetna om vad ni får höra i media och era nyheter, var medvetna om att allt det inte är sanning, var medvetna om att bland det som man åsamkar er, så finns där en verklig underström, ett verkligt hot av en mycket mörk ordning. Var visa i era val, lyssna med integritet, men lyssna med ert eget hjärta.

Så dechiffrera alla dessa meddelanden ni hör från media och från alla i er regering och från de högst uppsatta, ska vi säga, människorna som talar, var urskiljande, känn hur det känns. Känns det som att detta meddelande genljuder med mig? Ni vill inte fortsätta framåt på denna väg. Den här vägen kan, och har förmågan att brytas upp mycket snabbt och en ny begynnelse kan födas fram mycket snabbt om tillräckligt många av er väljer uppåt.

Välj de tidslinjer som ni ännu inte rullar på genom allt detta skräp, välj de tidslinjer där sanningen kommer ut, välj de tidslinjer där ni inte rullar från pandemi till pandemi till pandemi och får er tillsagda vad ni kan och inte kan göra, dit ni kan och inte kan ta er och vilka ni nästintill kan och inte kan vara. Välj uppåt! Det här ska inte bli ert livsöde! Ert livsöde är att vistas i en högre dimension, en mycket högre vibration, ert livsöde är att leva i frid, i sanning, i enighet, även i samarbete med andra höga gudomliga varelser av ljus, samt att leva i era hjärtan, ett enormt stort befinner sig precis här.

Så om tillräckligt många av er väljer och vill ha något bättre, om tillräckligt många av er medvetet väljer att ens högt säga: ”Jag väljer de tidslinjer där det här är borta, jag väljer de tidslinjer där jag har min frihet, mitt val, min gudomlighet, jag väljer de tidslinjer där jag har kontroll över min fysiska kropp, min energikropp och på min själsnivå, samt jag väljer de tidslinjer där jag verkligen kan förkroppsliga min själs resa. Jag är verkligen ett med min högre kraft och den skapande kraften på den här planeten, den gudomliga kraften.”

Välj dessa tidslinjer, detta är en ny begynnelse, en ny möjlighet och en ny väg för er alla. Allt ni nu behöver göra är att välja uppåt. En hel del av er rensar ut en stor mängd emotionella problem, en hel del av er får verkligen gå igenom mycket. Den andra och tredje vågen kommer att höja sig rätt snart, men ni måste välja annorlunda, välj att inte tro på allt ni ser därute, välj att inte få detta som er väg, vad som rullas ut mot er därute, välj uppåt, välj bättre, välj frid, välj att leva i hjärtat, välj att ta ett steg tillbaka från allt som pågår. Var en observatör men manifestera och ha avsikten för det som är bättre.

Vi befinner oss i en period av manifesterande, av avsikter just nu, manifestera era drömmar, manifestera en annorlunda planet där alla kan vara trygga, alla kan få mat, alla kan få kläder och ni lever inte med det gift som just nu finns därnere på er planet.

Uttala avsikter! Ni kan nu göra det med era avsikter, för frid, överflöd, enhet, ett kollektiv som verkligen fungerar tillsammans i ljuset och för att de mörkas lägre medvetande inte ska existera längre, att det ska vara borta från denna planet.

Ni behöver vara fria, äntligen bli skaparvarelserna, de gudomliga varelserna av ljus vilka ni är, verkligen tillåtna till att följa er väg med alla era agendor. En hel del lagar har ställts i ordning så att ni alla kan göra detta. Nu får ni en ny begynnelse.

Välj uppåt! Välj en högre tidslinje, tro inte på propagandan. De vill att ni ska upprepa cyklerna på nytt och på nytt och på nytt, när nästa virus-pandemi kommer ut och nästa vaccin måste distribueras. Detta är en agenda, detta är skapat för att hålla er alla nere, detta är till för att hålla er kvar från vart ni i själva verket är menade att ta er, för att höja er vibration och för att förankra er alla till den femte dimensionen.

Därför ger jag detta titeln ”Nya Begynnelser” för det kan bli en ny begynnelse, inte bara för er utan för medvetandet, mänsklighetens kollektiva medvetande samt för Moder Jord.

Jag Lord Ashtar är tacksam att få ta igenom detta meddelande genom denna kanal, tillika med hela det höga Änglariket. Det är ett potent meddelande, det är ett som leder till eftertanke. Ni har verkligen kraften att förändra planeten, ni har verkligen kraften att förändra världen, ni har verkligen makten att skifta inte bara er utan kollektivet, till de högre tidslinjerna ut ur detta och in till salighet.

Jag Lord Ashtar ser fram emot att få ta igenom många fler meddelanden från denna kanal. Jag sänder er sådan kärlek, sådant ljus och sådana välsignelser.

Tack Lord Ashtar, tack till det höga Änglariket, det här var ett bra budskap, att vi har en hel del arbete att utföra. Jag tror nu och jag väljer verkligen de högre tidslinjerna, jag väljer uppåt, vi ska leva i våra hjärtan, vi ska önska bättre, vi ska inte spela i den här agendan, vi ska vara observatören, vi ska förändra planeten.

Jag ser fram emot att få ta igenom många fler kanaliserade meddelanden, att dela vidare alla möjliga saker till er alla. Jag sänder er kärlek, jag sänder er ljus och välsignelser.

 

 

Source video: https://www.youtube.com/watch?v=KFm1azR7PPE

 

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...