Ashtar via James McConnell, 29 oktober 2017

Ashtar via James McConnell, 29 oktober 2017

 

JAG ÄR Ashtar,

Jag delade avsiktligt inte med James tidigare så att han kunde posta detta, för vi väntade till sista ögonblicket innan vi bestämde om det skulle vara jag själv eller någon annan som skulle komma igenom. Men baserat på de saker som händer nu, baserat på alla dessa händelser, alla de skiften och förändringar som händer, även när vi talar nu, så blev det bestämt att jag, som Ashtar, skulle komma in och prata med er. Eftersom det är viktigt vid denna tidpunkt för er som arbetare och krigare och ljusbärare, alla som flyttar hela denna uppstigning framåt, alla ni som kom hit för att göra detta, att röra er i era uppdrag. Och som ni har hört många gånger så når ni målstrecket och det är visst och sant.

Och när ni gör det är det dags för er att ta upp manteln för de uppdrag som ni kom hit för. De ögonblicken är här nu. Det är inte så att de kommer i framtiden. De är här nu. Ni är här nu.

Det här är ögonblicket när ni vaknar och också hjälper många andra över hela världen att väckas. Eftersom det handlar om medvetenhet. Det handlar om medvetenhetens rörelse; era medvetanden liksom alla dem omkring er och så många som ni kan börja hjälpa med sina ansträngningar att röra sig genom denna övergång. Och en övergång som ni alla går igenom.

När vi från våra skepp ser ner och ser allt som händer, ser allt som förändras, så ser vi jorden på ett annat sätt. Och vi ser Gaia som hon är, själv född till en ny förståelse, till en ny högre frekvens. Och när hon föds in i denna nya högre frekvens så gör alla ni som finns här på planeten det också. Återigen, så länge ni kan resonera med denna frekvens, så länge ni kan vara i den frekvensen och kan röra er med den, så är det den viktiga punkten. För om ni inte kan det, om de som inte kan, så kommer de inte att göra det. De kommer inte att röra sig med jordens frekvens när hon flyttar in i dessa högre vibrationer och in i den femte och bortom dimensionen. För att ni ska kunna göra det måste ni resonera med samma frekvens. Nu betyder det inte att de av er som kom hit för att frivilligt vara en del av detta, inte kommer att vara redo, för alla ni tränas för att vara redo. Ni är alla förberedda före tiden så att när de ögonblicken kommer, så kommer ni att kunna vända om och hjälpa andra som inte är helt acklimatiserade, inte är helt redo att hantera dessa energier. Och det blir mycket förvirring vid den tiden. Och ni kommer att vara där för att hjälpa dem att släppa den förvirringen och att förstå att allt som händer sker av anledning.

Allt som händer sker på grund av att det är orkestrerat. Ingenting lämnas till slumpen. Ni måste förstå detta. Hela ditt liv är orkestrerat av dig och ditt högre jag och alla som arbetar med dig och inom dig hjälper till i hela processen. Så du är aldrig ensam. Ingen av er är någonsin ensamma.

Vi, de av oss från Ashtarkommandot, de i Himlens Företag, de många Uppstigna Mästarna och de från Agartha och alla som hjälper till i denna process och assisterar alla ljusvarelser som arbetar med detta. Även de som bara är här för att observera bidrar också till denna process. Precis som de av er som inte riktigt agerar själva hjälper till med processen eftersom era tankar, när de skiftar och förändras också skiftar medvetandet. Så även till de minsta av er, även till dem som ni känner inte gör någon skillnad … ni gör skillnad. Och det måste ni förstå.

Ja, vi ber vissa att stiga fram när dessa kallelser kommer till er och nu är det dags för er att vidta en speciell åtgärd. Ja, vi ber er att göra det. Men de som inte är redo för detta eller inte ens är avsedda att göra det, handlar också, enbart genom sina tankar, sina känslor, sin förståelse och sina kunskaper. Sin medvetenhet. Medvetenhet leder till att medvetandet rör sig.

Och detta måste ni förstå att det som James gav tidigare blev han uppmanad att göra, precis som Charles ofta har uppmanats att göra det han gör. Eftersom allt detta är en process, mina vänner, mina bröder, mina systrar. Det är en process som ni alla går igenom och alla är en del av denna process, oavsett hur stort eller litet ni kanske tror att ert deltagande är här. Det spelar ingen roll. Precis som de från mina Kommandon är det inga större eller mindre som arbetar i dessa heller. Vi har alla våra roller att spela och ni har alla era roller att spela.

Men jag berättar nu att när många viktiga meddelanden kommer fram, kommer de att chocka många människor över hela världen. Och det är detta som ni förbereder er för och har förberett er för i ert medvetande om allt som händer både utanför er själva och inom er själva. Så var beredda nu. Det är dags att hålla säkerhetsbältena fastsatta. Saker kan bli lite skakiga, de verkar lite skakiga för er, men det ska inte vara något att var rädd för… ingenting att frukta här, det är bara att ni är medvetna och redo när dessa skiften och förändringar kommer eftersom tiden är här nu !

Jag är Ashtar. Jag njuter alltid av dessa gånger när vi kan vara tillsammans, när jag kan vara med er. Och som så många har sagt, så ser vi alla fram emot de tiderna som kommer när vi kommer att vara med er där, framför er. Våra skepp kommer att landa på många ställen. Ja, och även på några av era bakgårdar kommer detta att hända och det här är vad ni förbereds för när ni rör er genom denna övergång och när ni fortsätter att göra dessa framsteg som ni rör er igenom. Inte bara de framsteg som kallas Framstegen men att ni också skall veta att varje dag och ögonblick i era liv är ett framsteg.

JAG ÄR Ashtar. Må hela min frid och kärlek vara med er alla.

 
»Källa – Kanal: James McConnell

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...