Lord Lanto via James McConnell, 28 juni

Lord Lanto

28 juni 2015

Kanal: James McConnell

Jag är ”Lord Lanto”. Jag har varit med i denna grupp en gång tidigare. Jag är en som övervakar denna grupp tillsammans med andra, och en som tjänar var och en av er på ett sätt som ni ännu inte förstår.

Och ja, det var en perfekt dag för samtalet att äga rum som planerat. Fröet planterades och en som sällan talar kunde få detta ut i gruppen. För det är viktigt att gruppen tar upp frågor som dessa då detta är frågor som kommer att höras från andra i världen eftersom dessa förändringar sker. Och eftersom fler och fler människor hör väckarklockans alarm i sina kroppar, sina sinnen, sina själar så kommer fler och fler människor att ställa dessa frågor, ja, just dessa frågor, på grund av den rädslan som har placerats där och förstärkts över livstid.

Över att vara orolig om det finns tak över huvudet eller ej. Över att vara orolig om det finns pengar på banken eller inte. Över att vara bekymrad över ett barn eller djur och annat som har diskuterats. Och ändå, allt detta för intet. När ni fortsätter att stiga i vibrationerna, fortsätter dessa frekvenser att stiga på planeten, och det finns inte något behov över någon av dessa saker. För er oro om pengar kommer att bemötas bortom era vildaste drömmar. Er oro över familjen kommer att förändras när ni möter människor som har dessa farhågor. Och när ni besöker med dem bara några dagar senare kommer ni att se att det finns en skillnad i dem och deras familjestrukturer.

Dessa är de saker som kommer till er. Det finns många som har talat om dessa saker. Det har varit många, som Susan har talat om, som har lämnat planeten under de senaste två till tre veckorna. Återigen, detta är ett tecken på hur nära denna förändring är. För dessa kallas till den andra sidan för att hålla dessa portar öppna för er och att mata den energin som hjälper alla. Och någon av dessa reservationer som någon kan ha när detta hjärta öppnats vid förlusten av dessa kommer att fyllas av kärleken från dem som har lämnat.

Allt detta har planerats och det är en del av kontrakten hos dem som har lämnat, men ännu mer är det är en del av ert och alla de på planetens  kontrakt vars hjärtan är öppna mer och mer i medkänsla, i sorg. Det är de som har lämnat planeten som har gett kärleken möjlighet att nå ut över den här planeten. Ni ser dem som stöter på denna bortgång och sträcker sig ut till andra för att dela med det med dem.

Detta ”milstolpe” -beslut om homosexuella äktenskap i detta land; kunde ni någonsin se att det skulle hända? Detta är ytterligare ett tecken på hur nära kärleken och fred på planeten är nu, och inte senare, som Joanna har sagt.

Det är NU! Detta är förändringens tid!

Jag kallades fram och fick frågan om Jag kunde dela dessa många underverk med er. För att förstå att allt eftersom tiden går framåt så förändras allt snabbare och snabbare på den här planeten. Ni kan knappt se hur nära ni är till mållinjen som det har talats om tidigare. För alla är i den stunden NU då saker och ting förändras minut för minut och från dag till dag. Och om ni bara kunde titta på alla olika nivåer på denna planeten skulle ni se dessa ändringar. Delar är fortfarande dolda för er.

Varför visste ni inte om dessa saker för 50 år sedan? Vilka av de författare som ni talar om, skrev om manifestation? Och ja, det fanns de som talade om utomjordingars närvaro i himlen. Det har inte varit något som hade undersökts speciellt djupt förrän någon förde ut det till fler människor. Författaren, Van Däniken ,” Olösta gåtor ur mänsklighetens förflutna ”,  förde det till massmedvetandet. Och ändå har han varit utskrattad och förlöjligad under så lång tid. Även ord som Atlantis och Lemurien har hånats ännu mer.

Och ändå, det finns de som valde att inkarnera denna tiden för att växa, för att komma till de familjerna där de växte. För att vara här och uppleva den stora förändringen.Den fantastiska Uppstigningen . Detta är inte något som de i detta rum eller de på planeten måste arbeta mot.

Ni i det här rummet har strävat efter att arbeta med självförlåtelse och de saker som vi har talat till er om. För att tillåta förändringarna i kroppen.Att låta så mycket ske. Att vara i roddbåten och låta båten rulla ner för strömmarna medans livet kommer till er. Att låta det vara.

Detta är den tid då dem ni är i tjänst för och kommer att vara i ännu större tjänst för, inte har ögon att se detta. Dock, när denna förändring sker, händer så mycket att ni kommer att behövas. Även de kroppar däri de existerar, kommer att känna den smärta som ni redan har gått igenom.

Och vi vet att det finns de som kommer att vara ”medicinska team” som kommer att hjälpa människor till ljuskammare, att gå mot sundare matvanor och bättre organisation av sina liv. Allt detta är vad som sker i processen nu. Och på alla nivåer utom varifrån ni ser i er värld. Alla nivåer ÄR under förändring. Alla nivåer förändras nu.

Ha tilliten medans ni går framåt att ni kommer att se vad ni ska se, när ni ser det. I det här rummet och till alla som följer detta, har de av oss i tjänst för er, uppmuntrat er att tro först och sen se. Det är en del av denna manifestationsprocessen, är det inte? Ni befinner er i NUET. Ni bringar fram det och ni upplever det. Ni framkallar det eftersom ni ser det, ni känner det, ni vet det på era allra lägsta nivåer.

Det är dags för alla att utvecklas. Var i ögonblicket. Var i acceptans. Var i upphetsning. När era känslor passerar igenom er, låt dem vara också. För många av de känslor ni känner är inte era, utan andras på planeten.

Vi har uppmuntrat er i det förflutna och vi uppmuntrar er igen. Ni känner det som om er värld blir mindre eftersom ni inte känner en önskan att nå ut till gamla vänner om de inte är på samma stig. Ni kanske inte känner för att titta på gammal underhållning. Ni kanske inte känner för att titta gamla nyheter. Ni kanske inte känner alls för att nå ut till 3D-världen. Det är OK mina vänner! Det är OK eftersom ni är på väg med energin in den nya tillvaron och alla eller några av dessa aspekter kan ta er tillbaka till 3D-uppfattningen. Det kommer att sakta ner er.

Er gångstig är klargjord därför att de i det här rummet och de som är anslutna med dator, och alla dem ni når ut till, är en del av frontlinjerna. Vi har delat detta med er många gånger och vi är med er hela tiden. Ni har fått den Ljusa Mentala Kroppen två gånger nu så att ni göra anspråk på den i självsäker vetskap om att ni alltid kommer att veta hur man använder den och den kommer att vara där för er.

Vi kommer att fortsätta med Ashira och Den Som Tjänar, för frågor. Vi är här för att ge er självförtroende och för att ge er kärlek och stödja er i varje ögonblick av er resa och vet då att då ni har det här problemet, situationen och betänkligheterna inom er själva är detta den rätta och riktiga platsen att exponera dem på och dela dem. Andra i gruppen behöver dessa svar för att vara beredda på att tjänstgöra i de roller som de kallats till att tjäna.

Vi är så tacksamma för att ni har hört detta samtal och ni är några av de första att vakna så att ni kan tjäna på det sätt som ni har kallats till. Ni har ännu inte skymtat storheten i livet och de olika upplevelser som ni kommer att kallas till. Ni kommer att veta er anslutning till alla i det ögonblicket. Er anslutning till Ärkeänglar och uppstigna Mästare. Er anslutning till era Galaktiska Bröder och Systrar. Ni är så mycket mer än den som sitter i er stol just nu. Och vi vet att ni tvivlar på det, men då denna energi fortsätter att flöda och skjutas in i denna värld, kommer er närvaro och er förståelse att strömma till er också och ni kommer se vad som är er del i detta gigantiska pussel.

Vi kommer att besöka er igen under mötet i augusti. Jag ska vara där för att övervaka händelserna. Jag kommer att vara där som ”Cirkusdirektör” eftersom så många saker är planerade.

Vi är tacksamma över att ha varit med er i dag. Jag är ”Lord Lanto”.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...