Dikt av Per Beronius, 4 juli

Tema: Ett fragment av världshistorien

I gränslandet

Mellan den gamla, och Den Nya Tiden

Utmaningar av existentiella dimensioner

Mänskligheten möter

Morgondagens vibrationer

Former, färger och mönster, lika oförutsägbara

Som molnens färd på himlens valv

Det som så stabilt, tycks ha varit

Sedan födelsen av den illusoriska tiden

Låter sig inte längre, in i framtiden extrapoleras

Ett totalt oförutsägbart scenario

Av bibliska dimensioner, med stormsteg

Mänskligheten möter

En sinnets oro

Över planeten Jorden sig utbreder

Förändringarnas vindar, oemotståndligt

Utan pardon över hela Planeten

Sveper

Så vad gör vi här och just nu

När det, som under gårdagen kändes

Så förutsägbart bekvämt, har givit oss på båten

Hela havet, i sin oförutsägbarhet stormar

En fråga utan svar, som tränger sig på, och ändå

Att hantera på var människas eget bevåg

Denna problematik

Kommer vi inte undan, det var vi själva

Genom vår Gudagivna fria vilja

Som på själens nivå

Ansökte om inträde till planeten Jorden

Detta kosmiska universitet

Med sina

Extremt höga inträdeskrav

Här befinner vi oss just nu

Med den utmanande uppgiften i bagaget

Att lösa upp den Gordiska knuten

Den

Som sedan tidens födelse

Hållit oss kvar i ett stilleståndets grepp

Där vi i våra egna, begränsade tankeformer

Skruvstädslikt suttit fast i oss själva

Kanske denna utsaga

En liten ledtråd oss given

När vi söker vägen till Himmelriket

På Jorden åter

Vårt eget ansvar vi bär, alla och envar

Inga genvägar oss givna

Står till buds

Är detta budskap från ovan givet

Tydligt nog

Det avgör vi själva undantagslöst

Alla och envar, på sin egen tysta kammare

Vårt eget ansvar

Det som oss händer

Sig utspelar, vad det än vara må

I evighetens varje stund

Ansvaret vårt eget

Det kan inte delegeras, lejas bort

Vad är väl ansvar, något annat

Än att medvetet svara an, mot vad som än

På vägen, i sin oförutsägbarhet

Oss möter

Existensen, livet

Denna välsignelsens gåva

Så Gudomligt väl utformat, ordnat

*  *  *

Mottagen av Per Beronius

————————————————–

Du gillar kanske också...