Lord Maitreya via Lynette Leckie-Clark, 16 oktober 2017

Lord Maitreya via Lynette Leckie-Clark, 16 oktober 2017

 

Sananda 18 oktober 2017

Lord Maitreya (kanaliserat meddelande)

Ljushälsningar till er alla. Denna gång framträdde Lord Maitreya med ett intressant budskap – Minnet av Lemurien. Efter kanaliseringen tänkte jag vad intressant och undrade varför han tar upp Lemurien vid den här tiden? Under den senaste månaden så kom svaret av sig själv. Det är självklart att alla själar behöver hjälp med sitt uppvaknande, särskilt de många själar, som nu är inkarnerade som har haft underbara liv i Lemurien. Att hjälpa dem att komma ihåg de Lemuriska energierna och det Lemuriska livet. Det är detta minne av Ljuskärnan, som kommer att skapa vår nya jord, hålla fast vid allt vad det väsentligen innebar – själskärleken, den inre friden, den goda viljan och mest av allt tillit till Ljuset – Guds essens.

Detta är vägen framåt för de miljoner Ljusarbetare, som nu är inkarnerade på jorden och har ett uppdrag. Ett uppdrag genom att hjälpa mänskligheten och Jorden genom dessa turbulenta tider. Det är dags att stärka ert eget ljus, er egen tro och med all er viljestyrka stå fast i er tillit och tro. I tider av förtvivlan finner vi ofta vår inre styrka. Den tiden är nu! Det börjar med ER. Ni är det första steget – lita på, tro, vakna till ert Själsliga Ljus, först och främst älska alltid er själv, inklusive vårtor och allt. Först då kan ni hitta kärlek och medkänsla för någon annan.

Förstå att detta var Maitreyas underbara budskap till er. Tills nästa gång.

Ljus Välsignelser

Maitreya, Kuthumi, Lynette och Michael

 

MAITREYA TALAR OM MINNET AV LEMURIEN Jag finner det lämpligt att träda fram för att tala om Lemurien, när jag samarbetade med (Lynette) i hennes liv där. Livet var sorglöst, fullt av nöje och mycket glädje. Njutning uppnåddes av enkla önskningar och tankar som skapade stor inre frid. Under detta lugna liv blev sinnena nära kopplade till varandra och inom vårt rike. Ingenting var dolt. Det var en stor ansträngning om man valde att hålla något hemligt. Alla människors sinne var öppna för varandra. De talade med hjälp av telepati. De kunde naturligtvis tala, men sinnet och kroppen var väldigt avslappnad och fridfull, lättroad. Det var så det var.

Där fanns väldigt lite negativitet, ingen förstärkt önskan eller svartsjuka hos någon på någon nivå. Människor var nöjda med sina liv, delade en fridfull kärlek med varandra och god vilja. Det fanns ingen ”slöja” mellan våra olika riken. Skapelsens spel och olika nivåer av skönhet kunde ses i naturen, även inom sig själv. Det var en livstidsupplevelse av vår verklighet på Jorden. En expansion av ert högre medvetande genom det medvetna sinnet.

Många människor minns det nu. Ljuspartiklarna som sköljer över Jordens atmosfär är intensiva. Dessa känns speciellt av inkarnerade gamla själar, som känner igen ljuset på sin egen personliga nivå av sitt väsen. Detta är en själs minne av en annan tid befintlig på en högre vibrationsnivå av rent ljus.

Men det är svårt för ensamma gamla själar att idag helt smälta samman med dagens mänsklighets vibrationer. Genom ert Högre Själv, guidar själen dessa individer att ta ett steg tillbaka för att få en överblick och uppleva skönheten. Detta gör det möjligt för dem att notera de sanna högre vibrationerna från de nedre vibrationerna. Nu är det viktigt för er att hålla er egen personliga vibration när ni själv försöker ansluta er till en liknande vibration.

Det finns en ännu högre vibration som formar sig hos alla som minns, som känner igen ljusets nivåer och den visdom som dessa nivåer innehåller. Genom kloka själar samlas detta ljus nu på planeten. Dessa energier är mycket målinriktade för mänskligheten och dess minne. De liknar de Lemuriska energierna, ger fortfarande styrka och hjälper många att vakna och också minnas. Utmaningen som ni står inför är att övervinna negativiteten på Jorden, den tunga vibrationen av girighet, kontroll och önskan av kontroll över andra. Att övervinna denna utmaning börjar i ert eget sinne och i er egen tankeprocess. Ni kan inte skylla på någon annan, för ni har skapat det genom er egen tanke och önskan.

ALLT SOM NI UPPLEVER, SOM POSITIVT ELLER BRIST HÄRSTAMMAR FRÅN ERA TANKAR.

Tankar, som broderas och växer i ert sinne. Ni behöver ett ankare som ni kan hålla fast vid, så att ni kan stanna upp. Bestämma er för vilken framtida väg era tankars önskningar för er. Ankaret kallas Tillit. Tillit till Ljusets väsen, tro på Gud / Källan, tro på er själv, tro på positiva och sanningsenliga tankar. Minns Lemurien. Om hela mänskligheten med sin vilja skulle kunna kontrollera sina tankar och skapa positiva uppfattningar i alla ting, skulle ni känna inre frid. Vårt Brödraskap hjälper de, som ni känner som ÄrkeÄnglarna. Vi guidar och hjälper er när vi blir tillfrågade. Men allt börjar med vars och ens tankeprocess. Ingen åtgärd kan genomföras utan en tanke och en önskan som föregår den.

NI ÄR ALLA KAPABLA ATT SKAPA ETT NYTT LEMURIEN.

Att leva i frid är en mycket högre vibrationsenergi, som innebär upplevelser av glädje varje dag. Det är sant att var och en av oss här i Brödraskapet har upplevt alla livets vibrationer och utmaningar på jorden. Genom att känna till dem väljer vi att hjälpa och styra mänskligheten tillbaka till sann frid, tillfredsställelse och total förståelse för Ljusens väsen och visdom. Ni måste slutligen uppriktigt välja vad ni vill skapa genom era tankar och önskningar. Ju mer ni upprepar och utvecklar en tanke, desto snabbare tar ni skapelsen av tanken till er.

Maitreya.

Kanal: Lynette Leckie-Clark

 

 

Du gillar kanske också...