Lord Maitreya via Natalie Glasson, 20 december 2019

Lord Maitreya via Natalie Glasson, 20 december 2019

 

Audiolänk: https://sananda.website/lord-maitreya-via-natalie-glasson-december-20th-2019/

Stödjandet av Själarna i Eran av Kärlek av Lord Maitreya

Kanaliseras genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Jag, Lord Maitreya, ger er Kristus välsignelser och aktiverar dem från ert inre, så låt Kristus aktiva kärleksenergi väva sig genom er varelse och verklighet, då den penetrerar varje aspekt av er med Skaparens rena kärlek.

Jag vill välsigna ert hjärtchakra med det Kristna medvetandets ljus för att öka på syftet. Ert hjärtchakra arbetar oerhört hårt i det nuvarande skiftet, och frigör så mycket energier som inte längre behövs, det är just nu ett centrum för aktivitet, men viktigast av allt ett centrum för förändring, sanning, erkännande och gudomliga förändringar. Tillåt mig att arbeta med ert hjärtchakra för att stärka kärleken, eftersom hjärtat nu för fram allt som inte längre behövs, det kastar bort allt negativt mönster från det förflutna för att ni ska bli fria, medan det hjälper er att ändra vibrationerna inom er, för att bli anpassade till en ny dimensionell vibration av ljus. En sådan enorm rensning ledd av hjärtchakrat, kan orsaka att smärta och lidande från det förflutna återvänder, för att erkännas eller reaktiveras, och i detta tillstånd av evolution, är erkännande och medkänsla viktig, men att hålla sig kvar och att identifiera sig med energierna, orsakar bara mer lidande. Älskade ni, låt mig arbeta med ert hjärtchakra, för att stödja dess stora process av omvälvning, medan jag häller medvetenhetens Kristusljus djupt in i det, för jag finns här för att vara i evig tjänst för er.

Ni kan säga;

Lord Maitreya, jag kallar nu på din strålande gyllene energi för att vara närvarande med mig. Var snäll och förankra medvetenhetsljuset från Kristus djupt i mitt hjärtchakra, och låt ditt ljus ta sig genom hela min varelse. Fortsätt att öka volymen av Kristusmedvetandet som tränger igenom min varelse och hjärtchakra, för att stärka kärleken och den helande vibrationen i mitt hjärtchakra. När mitt hjärtchakra frigör alla onödiga energier, vanor och mönster, för att stödja mitt nödvändiga uppstigningsskifte, så ber jag om det kärleksfulla stödet från Lord Maitreya och Kristusmedvetandet, för att rensa energierna med lätthet och perfektion. Låt kärleken i mitt hjärta stärkas med en sådan intensitet, att alla onödiga energier omedelbart upplöses i mitt hjärtchakra. Jag vill gå igenom de nödvändiga skiftena i min uppstigning, med en underbar och glädjefull lätthet. Tack.

Känn bara att en gyllene glöd byggs upp i ditt hjärtchakra. Du kan påminna dig själv om detta och mitt stöd i tider med skiften, eller om smärta uppkommer för att bli healad och bekräftad.

Medan hjärtchakrat upplever och vägleder en djup rensning, så utvecklas hela er varelse, därför att ni går igenom enorma skiften, aktiverings – och healingprocesser. Ni kanske upplever detta mer intensivt i er verklighet och i er känslomässiga kropp. Kärleken som växer på Jorden nu, och ännu viktigare inom er, orsakar en oerhört stark och intensiv rening, där allt ni ännu inte har lagt märke till inom er själva, kommer till ytan som om ett ljus skulle lysa över hela er varelse, och ni måste steg för steg sortera alla era energier för att förstå vad ni vill släppa, och vad ni vill behålla inom er. Det kan också vara så att energier från det förflutna som ni trodde er hade healat, kan återkomma för ytterligare healing. När mer och mer kärlek manifesteras och aktiveras inom er, utvidgar sig ljusets sken eller tränger djupare inom er, och visar er mer av er själva. Ibland kan energier vara så inkapslade inom er, att de kräver många nivåer av healing innan de försvinner helt från er. Medan energierna ökar för att bli healade, så gör också era känslor och mentala tillstånd det, och dessa kan vara så bekanta för er, som gamla vänner, att ni ibland kan koppla tillbaka till dem utan att ni ens inser det. Syftet med att de gamla känslorna och mentala tillstånden dyker upp, är för att stärka er kärlek och inre frid. De gamla känslorna och mentala tillstånden frågar om ni kan acceptera dem utan att frestas av deras närvaro, utan istället då gå in i ett djupare tillstånd av frid och kärlek, där ni kärleksfullt ignorerar de gamla känslomässiga och mentala tillstånden.

Jag är medveten om att många av er redan förstår denna djupa rening som ökar, men som kan minska under de kommande åren, men jag ber er att tänka med medkänsla och medvetenhet på de som kanske inte har en liknande förståelse. Det finns många människor på Jorden som ännu inte har vaknat så mycket, att de är medvetna om de förändringar och healingprocesser som sker under detta och kommande år. De har ingen aning om varför de bombarderas med negativa situationer, eller negativa sinnestillstånd och känslor som verkar uppstå utan anledning. Många människor hittar naturligtvis sin väg igenom, släpper det och healar det ofta utan att inse det, för att de inte har förstått hur mycket de utvecklats genom åren. Det finns vissa människor som inte kan låta bli att dyka in i de gamla negativa känslomässiga och mentala tillstånden, och projicera dem i sin verklighet, vilket orsakar dem smärta och lidande, när de trasslar in sig och inte kan ta sig loss. Ni som tar er fram genom rensningen av gamla energier, förstår hur svårt det kan vara att ta sig igenom utan andliga verktyg, vägledning och en medveten medvetenhet, vilken då kan vara en utmanande och till synes oändlig process.

Kärlekens era kommer att tränga in i er med ett sådant djup, att det inte kommer att finns något annat kvar i er och era energier, förutom kärlek. Början av reningsprocessen med kärlek kan verka svår, men när mer kärlek aktiveras inom er, kommer ni att få mer och mer förtroende för kärleken, tills dess ni är så fördjupade i och fokuserade på kärlek att reningsprocessen kommer att bli oerhört lugn, eftersom ni för evigt kommer att dansa i kärlek.

Vetskapen om att vi alla är en, gör att vi erkänner varje person som en del av vår egen varelse. Ni kan acceptera de med liknande sinnestillstånd som delar av er själva, men det finns också ett behov av att acceptera de som ännu inte är medvetna om sin uppstigning som en del av er själva. Ni kanske kommer till insikt om att det inom er kan finnas områden som ännu inte är aktiverade av kärlek. Ju mer ni fokuserar på att aktivera kärleken och sanningen inom er, desto fler själar kommer att vakna på Jorden. Det är också viktigt att förstå att ni kan hjälpa många människor som kanske upplever det som ett helvete på Jorden, för att så många negativa energier dyker upp och de är osäkra på hur de ska heala dem, och då gäller det att hålla dessa själar i ert hjärta, med en enorm medkänsla och kärlek. Inte för att ni följer er uppstigningsväg och därför är mer utvecklade, utan för att ni har kunskapen, kunskapen att kunna göra skillnad.

Kristusmedvetandet har ett syfte nu, med att hålla alla varelser som kämpar med reningsprocessen av kärlek, i en djupt healande, närande och stödjande energi av Kristusmedvetandet. Jag vill be er hjälpa till i denna process, för att heala och befria många från sina negativa känslomässiga och mentala tillstånd från det förflutna. Det är en enkel process som hjälper er att stödja en världshealing och förändringsprocess, och att aktivera en större närvaro av kärlek inom er.

Jag ber er när ni känner er vägledda, att gå in i ett meditativt tillstånd och andas djupt,

Föreställ er ett gyllene glödande ljus i ert hjärtas utrymme, och låt det expandera för att skapa en kraftfull boll och kokong av kärlek och Kristusmedvetande i ert hjärta.

Kalla på mig, Lord Maitreya, för att skapa en gyllene kokong av stöd runt hela er varelse, som erbjuder er kärlek och skydd, vilket ni kan använda er av.

Om det finns några människor ni känner till som lider, så kan ni få dem healade, rensade och befriade från plågan, av deras gamla energier, om de så önskar.

Föreställ er att de finns i er kokong av Kristusmedvetande i ert hjärta, och låt dem healas.

Släpp sedan dem från ert hjärta och be mig, Lord Maitreya, att rena och heala ert hjärta.

Samma sak kan uppnås, om ni ber hela mänskligheten som lider att gå in i ert hjärta, för er kärlek är oändlig och evigt expanderande. Det här är ett så vackert tillvägagångssätt, vilket kommer att stödja många, inklusive er själva.

Till sist vill jag dela en med mig av en kort åkallan, som kan hjälpa er att tjäna vid denna tidpunkt;

Älskade Lord Maitreya, Kristna Varelser och Kristusmedvetandet, jag kallar på er kärleksfulla och aktiva vibration av kärlek för att penetrera Jorden, och att all kärlek ges till oss, för att kunna gå igenom reningsprocessen av kärlek med stor enkelhet, lycka och perfektion. Låt oss alla förbli i ett tillstånd av kärlek, när vi släpper allt som inte längre behövs och inte längre tjänar oss. Vänligen omge med kärlek särskilt de, som har svårt att befria sig från smärta och lidande, hjälp alla att omfamna kärleken på en djupare nivå. Tack.

Med Kristna välsignelser,

Lord Maitreya

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...