Lord Maitreya via Natalie Glasson, 8 februari, 2019

Lord Maitreya via Natalie Glasson, 8 februari 2019

Per Staffan 9 februari 2019

Att Lära Sig Älska Sig Själv och Bortom | Lord Maitreya via Natalie Glasson

av Lord Maitreya

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 8Februari 2019 – Original Källa: Sacred School of OmNa

Jag, Lord Maitreya, vill dela en åkallan med dig för att stödja din fortsatta utforskning av att älska dig själv villkorslöst. Jag hoppas att du kommer att acceptera min åkallan och använda den i din dagliga verklighet när du känner dig guidad. Jag vill sedan dela med dig kraften, anledningen och syftet med att lära sig att älska sig själv i ditt nuvarande skede av uppstigning.

Åkallan

“Jag åkallar den heliga Kristi närvaro av Lord Maitreya att komma nära mig nu och omge och dela din kärlek med mig. Jag tackar dig för din vägledning och hjälp och ber att din energi i den mest lämpliga vibrationen manifesteras i min verklighet för att leda mig längs min andliga väg till enhet med Skaparen. Jag är öppen och mottaglig för ditt kärleksfulla ljus och badar i ditt medvetande för att inspirera och upplysa mig vidare.

Jag ber att Lord Maitreya och Kristusmedvetandet aktiverar inom mig förmågan att älska mig själv villkorslöst, helt och fullt. Jag vill hålla mig i kärlek i vadhelst jag kan göra eller säga, och förlåter och hyllar mig själv när jag övervinner utmaningar med lätthet för att förverkliga mig själv som Skaparen på Jorden. Jag önskar erkänna mig själv som min sanning, som en fyrbåk av kärlek. Jag accepterar nu inom mitt sinne, min kropp och mina känslor att jag älskar mig villkorslöst och förstår att detta är det första steget för att fullgöra accepterandet av Kristusmedvetandet. Jag bevarar och agerar ut under hela min dag förekomsten av att älska mig själv villkorslöst och håller mig i en ren Skaparkärlek.

Jag tillåter nu den kärlek som jag håller för mig själv att hjälpa mig att förstå och frigöra alla tidigare och nuvarande negativa vanor, dömanden, rädslor eller handlingar som inte är anpassade till Skaparens rena och kärleksfulla essens, så att de kan flyta från mig med lätthet. Jag antar nu ett existensstillstånd som tillåter mig att hålla kärlek inom alla aspekter av mitt väsen, och att förstå alla nivåer av mitt varande som Skaparens kärlek.

Med acceptans och förståelse av kärlek som min naturliga energi och existens, kan jag nu aktivera min kärlek till mig själv från min naturligt kärleksfulla själ och Skaparens närvaro inom mig. Låt min villkorslösa kärlek till mig själv leda mig till integration med Skaparen, så att jag kan bekräfta och förverkliga min heliga och eviga relation med Skaparen.

Jag kan nu acceptera, uppleva och känna den mäktiga kärleksfulla och rena sanning som finns inom mig, och erkänna denna energi som helande, upplyftande och närande.

Jag glädjer mig i min fullständiga förbindelse med Skaparen genom min egen inre heliga närvaro och kärlek till mig själv och Allt Som Jag Är. Från denna grund kan jag uppnå ett fullständigt förverkligande av Skaparen och accepterande av min sanning.

Jag är Skaparen i manifestation, jag är kärlek i manifestation, jag älskar mig själv villkorslöst och jag är för evigt kopplad till min själ och Skaparens kärlek.

Tack, och må det så bli. ”

Kraften i Din Självkärlek

Från utrymmet av självkärlek och förståelse för din inre, villkorslösa kärlek, är du kraftfull och kan skapa all omvandling du önskar för dig själv, verkligheten och hela världen.

Ta lite tid nu eller i dina dagliga andliga övningar till att fråga inom, “Vad vill min unika och kraftfulla villkorslösa kärlek skapa för mig själv och min verklighet? Om någon inspiration kommer upp, erkänn den som en helig gåva, att hedras och uppskattas.

Fråga dig sedan inom dig “från utrymmet att älska mig själv villkorslöst, vad kan jag skapa i världen för att främja en planet och civilisation som ägnar sig åt kärlek på Jorden?” Återigen, erkänn varje inspiration eller kunskap som dyker upp som en gåva av ytterligare villkorslös kärlek till dig själv och som ett erkännande av kraften i din villkorslösa självkärlek i världen.

Det är genom att utöva din villkorslösa kärlek och att varje dag lära dig att älska dig själv på en djupare nivå som du kan erkänna transformationer som kärlek kan skapa inom din varelse och för alla. Det är dags att inse att lärandet att älska dig själv fullständigt och ovillkorligt inte är ett personligt strävande efter upptäckt, helande och andlig utveckling, det är en resa som manifesterar Jorden som en helig juvel, skola och förkroppsligande av kärlek. Din självkärlek skapar skiften för alla på jorden och genom Skaparens universum. Kan du föreställa dig att din resa mot självkärlek är så effektiv och betydelsefull för alla andra aspekter av Skaparen? Kan du tänka dig att resan mot att älska dig själv är så viktig i uppstigningsprocessen? Ändrar detta på något vis sättet på vilket du ser och uppfattar dig själv, liksom hur du agerar och reagerar? Att ta dig tid att överväga din påverkan på den värld som du existerar inom gör det möjligt för dig att inse din kraft och enhet med alla varelser. Det är ett kraftfullt skifte inom din uppfattning om dig själv som anpassar dig till din sanning och Skaparens sanning, snarare än ditt ego.

Orsaken och Syftet med Villkorslös Kärlek

Att älska dig själv villkorslöst är inte det ultimata målet för din andliga utveckling, den fortsatta utvecklingen är att utforska från det utrymme av ovillkorlig kärlek som du kan skapa. Det är dina skapelser från ovillkorlig kärlek som är mest värdefulla och kan ses som det ultimata målet. När du går in i en vana att manifestera och uppleva för dig själv och andra skapandet av och från din ovillkorliga kärlek i din dagliga verklighet, blir du ett förkroppsligande av kärlek och en anstiftare av förkroppsligandet av kärlek till andra. Dina skapelser fungerar som ankare och portaler för kraftfulla kärleksvibrationer från alla nivåer i Skaparens Universum, att laddas ner i din varelse, Jorden, mänskligheten och i sanning allt som finns eller existerar på jorden. När dina skapelser fungerar som ankare eller manifesterar portaler samskapar du med Skaparen och alla aspekter av Skaparen, och materialiserar öppningar för gudomligt ingripande på jorden och den sammanlänkade anslutningen av jorden på de inre planen. Din tjänst är likande den Uppstigna Mästaren som arbetar på de inre planen, förutom att du arbetar på Jorden, så känn den fulla kraften av all uppstigning och läkning som du bringar till manifestation. Allt som du uppnår på jorden har en anledning och ett syfte. Ofta sträcker sig denna anledning och syfte bortom Jorden till din andliga väg som du kommer att ta som en Uppstigen Mästare efter din inkarnation på Jorden. Förkroppsligandet av kärlek fungerar som en grund för att uppnå din själs uppstigning på Jorden och de inre planen, även bortom detta. När du börjar överväga din uppstigning på Jorden och bortom Jorden, utvidgar du din uppfattning om allt som du är och uppnår på Jorden. Du inser att din andliga tillväxt på Jorden inte är enbart för dig. Varje steg och ögonblick av tillväxt har en funktion, en orsak och ett mål som ofta är mycket större än du kanske skulle kunna föreställa dig.

Med allt jag har delat med er i åtanke vill jag, Lord Maitreya, också uppmuntra dig att njuta av att helt enkelt existera inom utrymmet för din villkorslösa kärlek för dig själv, liksom att varje dag att lära dig att älska dig själv helt och fullt. Detta kommer att jorda och förankra dig i ditt utövande av självkärlek, så att du kan förbli fokuserad och ändå objektiv från resultatet av din villkorslösa kärlek.

I evig villkorslös kärlek,

Lord Maitreya

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...