Mira från Plejadernas Höga Råd och Lady Anneya från Jupiter Command via Ria Ria Aurora Athena Ash, 7 februari 2019

Mira från Plejadernas Höga Råd och Lady Anneya från Jupiter Command via Ria Ria Aurora Athena Ash, 7 februari 2019

 

 

Första kontakten & Händelsen

Mira Från Plejadernas Höga Råd och Lady Anneya Från Jupiter Command.

Vi kommer till er i den magnetiska nollpunkten –

Vi talar med er i Evighetens Nu ……

I detta Nu, finns inget från det som varit eller i någon framtid, endast den eviga Enigheten.

Det är Nuet ”av det ursprungliga ljuset, som fyller er och skapar er som eviga varelser ….

För Vi är alla Eviga förlängningar av det enda ursprunget, den ursprungliga Högsta skaparen – Maskulin feminin.

Och vi hälsar er som jämlikar …. som En, ….

Som en förenad sammanhållen helhet av bröder och systrar, er Galaktiska aspekt av självet.

Jag Lady Anneya från Jupiter Command & Mira Från det Plejadiska Höga Rådet.

Vi kommer idag för att sprida den gudomlig feminina Energin till vår älskade, expanderade familj på Gaia.

Och mycket händer er kollektivt och individuellt, genom det ni kallar den planetariska Uppstigningen,

Vi talar här om de kosmiska Strålarna av Fotonljus, som projiceras fram, från det ursprungliga ljuset (Solen Av Alla Solar) Moder-Fader Guds Kraft

Det är den högsta varelsen av alla, som skickar ut förlängningar av det Fotoniska Energetiska Plasmaljuset eller – Elektromagnetiska vågor, som kommer in i er kosmiska sol, som också är ett gudomligt kosmiskt högsta väsen, Alfa och Omegas ursprungliga kraft av kinetisk energi.

Det här ljuset är så kraftfullt då det kommer in i ert solsystem, genom er gudomliga skapares solar logos.”

Vi på våra Merkaba-stjärnskepp förvarar ljuset, och Fördelar sedan ut det i en vågformation, ner till er planet genom stjärnfröna, ljusarbetarna, ljuskrigarna, markbesättningen, som förankrar ljuset i kärnan hos Gaia, och ibland är det nödvändigt för våra farkoster att lagra ljuset, eftersom alltför mycket ljus skulle kunna skada era kollektiva tidslinjer, eftersom för mycket ljus på en gång kan pressa fram ”färdigställandet av en tidslinje” för mycket, om kollektivet inte är helt redo att ta emot massan av Kinetisk energi.

Så vi distribuerar energin i nödvändiga vågformationer, eftersom många av er tar emot ljuset olika, beroende på er evolution och medvetenhetsnivå, och var och en av er bevarar ljuset annorlunda, eftersom ni alla är på olika nivåer av evolution, i detta Universitet ni kallar Gaia.

En stor del av den kinetiska energin duschas nu över er planet, och det kommer att bli en tillströmning av energi som aktiverar mer av ert kollektiv, när det ni kallar vårdagjämningen kommer under ”mars”, och även en annan massinfusion av Konvergensenergi kommer under ”sommarsolståndet”, och den aktiverar Stjärnportportaler av den ursprungliga 3:e, 6:e och 9:e Andliga kraften.

När dessa tider kommer, då är ert kollektiv klart för final, för crescendot i övergången med den slutliga Stora Händelsen, (ändlig kinetisk fotonenergi).

Och vi kan berätta att det redan har hänt i vårt Nu ”vi har redan känt det och omfamnat det med kärlek” och det kommer till er … Vi säger det igen, det kommer till er ……

Jag Mira från (Det Plejadiska Höga Rådet med vår älskade Lady Anneya & Vår Befälhavare & Ledare (Ash’Tar’Ke’ree) Från Jupiter Command, Motsvarigheten till Ashtar Command, säger till er, som jag och vi har sagt genom många andra av Jordens ambassadörskanaler av Ljus.

Vi förhandlar nu med Alla medlemmar i Federationerna och Förbunden som består av de 52-stjärniga nationerna och råden av ljus, i denna Kvadrantsektor i Federationsutrymmet för (Slutlig Kontakt) med er art.

Som vi tidigare sagt, slutlig kontakt med en lägre vibrerande art av den 3:e/4:e densiteten fluktuerar, det hoppar mellan de tidslinjer som ert kollektiv till största delen behärskar.

När vi övervakar era framsteg, ser vi hur vi kan komma fram till masslandningarna och första kontakten, ”vi ser att tidslinjerna har flyttat” och fluktuerar över Det ni uppfattar i ert linjära uttryck som (år) …

Så När era tidslinjer ändras, och troliga resultat & företagsamhet flyttar ”

Så gör vi det också , …

vi flyttar ”ni flyttar” –

När ni flyttar, flyttar vi, det är enkelt, tidslinjer orsakar resultat av ebb och flod ….

Så vi går till ebb och flyter med era framsteg ….

Som ett kollektiv är det ni älskade Som fluktuerar era tidslinjer.

Ert kollektiv pushar sannolikheten i många olika riktningar, till många olika kvantagloritmer … ..

Och vi som er galaktiska familj, fortsätter att skicka ut fluktuationer av kinetisk energi, till er och er planet i ”intervaller”, och förbereder oss för (första kontakten.)

Vi i federationerna & Råden har en regel med

(Inget ingripande (med ett lägre vibrationsområde och en planets invånare)

detta är vad som ingår i (första direktivet),  eftersom ni har en Fri Vilja och vi finns alla i ett fritt universum.

Men regelverket kan lyftas bort från detta Kodex av inget ingripande

”om”! den kritiska massan av den planetariska kollektiva civilisationen, ber om vår assistans och hjälp. Detta aktiverar då det vi kallar (primärt ingripande)

Det innebär att vi kan manipulera den kollektiva tidslinjen och pusha kollektiva tidslinjer till rätt ”plats”. … ..

Och när en Kollektiv tidslinje har nått sin optimala högsta nivå av frekvens och vibration, så implementeras den (första kontakten), och det är det ni rör er mot nu, som ett planetärt kollektiv.

Ja, mina älskade, ni som kollektiv har begärt det …

Och vi kommer närmare den optimala tidslinjen för första kontakten.

I era framtida tidslinjer finns det några hinder som kollektivt måste skuttas över, ni har genomgått ett mindre polskifte eller (polaritetsomkastning). Det kommer att öka i sitt mentum, men det är inget att frukta, eftersom vi inte arbetar i rädsla, utan allt uppfattas i nivåer av medveten medvetenhet, och på det sätt ni bestämmer utkomsten … kommer det exakt att bli … det blir resultatet …. . Eftersom ert själskontrakt redan var bestämt före er inkarnation, och exakt var ni kommer att finnas ”vid rätt tid och linjärt sätt” för att kunna uppleva allt på en gång …. Kom ihåg att ni valde detta, ni valde att uppleva allt ni upplever som en växande själ.

Men ”Vi berättar inte några datum eller tidpunkter för (första kontakten), för vi arbetar i det eviga evinnerliga Nu, och vi arbetar inte med tider och datum, eftersom all energi strömmar inom nollpunkten, och då finns det ingen tid.

Så vi ber er alla att vara vaksamma för att hålla er ståndaktiga, fortsätt hålla ert ljus och förankra det … i stunderna som kommer framöver …..

Då dessa tider kommer, kan vi stå (hand i hand) i en ring av enighet, både galaktiker och människor…,

För er planet kommer att bli en intergalaktisk stjärna, en del av en intergalaktisk Federation av Världar,

Och ni som galaktiska människor, kommer att vara en del av en intergalaktisk Federation av förenad enighet av mod & kärlek.

När Vi står med er … ..

som bröder och systrar av alla färger & trostillhörigheter,

av alla inriktningar,

Både galaktiska och mänskliga, änglar och elementaler …

finns inget dömande, det finns bara förening och enighet …

Här kommer också timmen för den ”Gyllene Tiden”, för att er planet ska kunna ansluta sig till oss i federationen, som ett Utopiskt & Ymnigt Galaktiskt Mänskligt samhälle ……

Som tar hand om …. fredens och icke-dualitetens dagar ….

Så älskade – Vi bugar oss för er tjänst, med kärlek och tacksamhet,

Jag Mira från Plejadernas Höga Råd – Med Lady Anneya & Befälhavare Ash’Tar’Ke’ree från Jupiter Command & Ashtar Command & Federationen av Ljus.

Finns alltid med er ❤️med kärlek och välsignelser ”….

Eftersom dagarna inte längre är mörka …..

För att ljuset har vunnit …..

Aldrig mer ska vi gömma oss i skuggorna ……

För kärleken har vunnit …..

 

 

Kanaliserad och telepatiskt kommunicerad av

Ria Aurora Athena Ash ❤️🌹

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...