Mästaren i Kristallriket via Carina Danielsson, 14 augusti, 2021

2021-08-14

Kära Ljusarbetare, kära människor på jorden,

En glädjens tid närmar sig inom var och en av er. I takt med att den yttre världen blir mer och mer absurd utkristalliserar ni lättare det som egentligen betyder något för er. Det som på utsidan kan verka som jordens undergång hjälper er att se ljuset inom er själva och på jorden. Ni kommer att börja uppskatta det som är naturligt i livet, kärleksfulla relationer, medmänsklighet, naturens överflöd i form av odlingsbar mark, frukt och bär tillhandahållna av naturen, årstidernas skepnader och vatten som är rent och naturligt, ert nya liv.

Nya energikoder fortsätter att aktiveras i er. Ni expanderar ert medvetande och illusionens slöjor dras bort från er. Plötsligt minns ni vad som ger er mening och glädje, ni känner er lyckliga på ett djupare plan av er själva. I takt med att ljuskoderna aktiveras inom er kommer den yttre världen till stor del te sig mer och mer absurd. Ni blir mer och mer tillfreds med er själva samtidigt som ni ser den mycket onaturliga utvecklingen som accelererar inom många områden på jorden. Minns att den onaturliga utvecklingen på jorden gör det lättare för er att välja väg, att påbörja skapelsen av ert nya liv på jorden, den Nya Tidens värld.

Många av er har upplevt livet på jorden meningslöst då ni någonstans inom er har haft fragment av minnen hur livet i högre dimensioner känns. Ni har haft svårt att finna mening i det tredimensionella jordelivet som haft stort fokus på jagande av ouppnåeliga drömmar om mera pengar, materiella ting och onaturliga relationer som ingen kan leva upp till. På bekostnad av människans och planetens hälsa och välmående har ni upplevt att ni måste jaga det som inte är naturligt för er och finna den onaturliga kraften inom er att prestera och sätta tredimensionella mål som egentligen inte är viktiga för er. Ni har vilseletts att tro att ni inte duger till som ni är och att ni måste se ut på ett visst sätt för att ha rätten att vara lyckliga. Inget kan vara mera fel men ni har varit programmerade av ett lägre medvetande som gjort er avskärmade från det verkliga ni och det verkliga livet på jorden.

Hela programmeringsprocessen har varit förenlig med de energier ni levt i på jorden fram till nu och ska på intet sätt göra er upprörda och arga. Tillåt er bara att se dem som en naturlig del av de tredimensionella medvetandet och släpp dem sedan. Minns att ni valt att komma hit och uppleva detta samtidigt som ni nu valt att vakna upp till ert sanna jag och den sanna världen inom samma fysiska kropp i samma fysiska värld. Förfära er inte över det som händer i världen utan välja att minnas att denna utveckling är nödvändig för att jordens befolkning ska vakna upp, välja om och hitta hem till sig själva igen.

Ni är de som kommer att minnas först. Ni kommer att minnas att ni alla är perfekta som ni är och att ni tillsammans med alla andras sanna jag bildar en vacker väv av energier och egenskaper som tillsammans gör det möjligt att skapa den nya vackra jorden i den nya högre tiden. Ni är de som först kommer att bryta er loss från jagandet efter det som inte är naturligt. Ni är de som först kommer att minnas att den gamla tidens konstanta önskningar om mera pengar, mera saker och snyggare kroppar bara är en hägring som hela tiden flyttar era önskningar till nya ouppnåeliga mål. Ni kan inte bli nöjda i den gamla världen, ni kan inte finna meningen med den, det är själva poängen med den.

Ni kommer att börja använda det överflöd som redan finns på jorden för att bygga er nya värld. Ni kommer att minnas nya tekniker som bland annat hjälper er att ta tillvara jordens naturliga energiöverflöd och minnas att era mänskliga kroppar kan helas naturligt genom er egen energi.

Vi ser med spänning fram emot den tid som nu stundar på jorden. Vi följer er i varje steg ni önskar och vi älskar er på ett sätt som ni ännu inte kan förstå. Vi är era följeslagare från det Kristallina riket.

Älska er själva! Älska er själva!

 

 

Tack för att Kristallriket och jag får komma igenom till dig med ett meddelande i dag 2021-08-14!

Om du vill följa oss är du välkommen att göra det på sidan Kristallriket vägleder:

www.facebook.com/Carinakanaliserar

/Carina

Du gillar kanske också...