Mästaren i Kristallriket via Carina, 8 februari, 2022

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,
De nya energierna gör er mer öppna för den medvetenhet som ligger över det kollektiva medvetande där de flesta lever och verkar.
Låt oss få beskriva den mer subtila verklighet där fler och fler av er ljusvarelser nu börjar tillbringa tid sida vid sida med energivarelser som inte är inkarnerade i en fysisk kropp utan som klivit ner från en högre dimension för att möta er, de uppstigna mänskliga mästarna, i ett glädjens och kärlekens möte.
Era gemensamma intressen länkas samman och tillsammans gör ni gemensamma insatser för Gaias uppstigning. Ännu så länge är ert medvetande om denna nya värld mest påtaglig under avslappning och tystnad men ni som har ett utvecklat seende kommer snart att uppleva denna parallella värld även under ert dagliga liv.
Ett stort antal medvetna grupper börjar gemensamt skapa den nya kärleksfulla civilisationen i den värld som väntar på att få manifesteras på jorden.
Genom att lösa upp gammal energi och ersätta den med ny hög energi lämnar ni det gamla livet bakom er.
Undan för undan skiftar ni till en högre medvetenhet samtidigt som ni släpper taget om era tredimensionella begär och plågsamma blockeringar. Ja, ni kommer att leva ett dubbelliv under en lång tid eftersom det tar tid för er att släppa taget om det som hindrar er från att leva i linje med det nya, lätta, enkla livet där GLÄDJEN är en naturlig ingrediens.
Den stora massan av jordens invånare är ännu helt omedvetna om att en ny kärleksfull civilisation växer fram i ett parallellt energisystem till det som de är medvetna om men ni vet att skiftet pågår och att ni är på god väg att skapa er ett nytt liv grundat på helt nya universella ramar och lagar.
Som exempel kommer ni snart vara medvetna om att era kroppar är självläkande under förutsättning att ni ger dem tillräckligt med utrymme för eget helande. I takt med att era frekvenser höjs kommer ni att släppa taget om tankar, känslor, mat och dryck som förstör er kropp och istället kommer ni att ge era kroppar enkel, naturlig mat i mindre mängder och energimässig livskraft som helar och läker.
Älska er själva för den utveckling som ni gör. För en del av er låter det som vi talat om i dag som sience fiktion, för andra är det en verklighet som redan existerar. Tillåt er att vara exakt där ni är och ge er själva all den kärlek ni förmår.
Vi älskar er innerligt och vandrar med er närmare än ni tror.

You may also like...