En Mästare från Kristallriket via Carina, 14 februari, 2019

En Mästare från Kristallriket via Carina, 14 februari 2019.

 

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Era medvetanten höjs i något som vi skulle kalla rekordfart. Aldrig tidigare har vi sett så många av er expandera er själva med en sån kraft och intensitet. Ni är verkligen fantastiska och ni börjar nu närma er den nivå som ni befann er på när ni för första gången valde att inkarnera på jorden.

Som ren energi gjorde ni ett val att sänka ert medvetande och delta i det uppdrag som ni nu är mitt uppe i upplösningen av. Allt och alla i er dimension strävar nu mot ljuset i sig själva utifrån den nivå som ni befinner er på, på samma sätt som alla dimensioner inom Alltet gör. Alla dimensioner är i harmoni och samklang med varandra vilket innebär att när jordens energier höjs upp följer alla andra dimensioner med. Som själar samarbetar ni inom er egen dimension och alla andra dimensioner inom Alltet.

Då ni modiga själar valt att inkarnera på en mycket lågfrekvent plats inom Alltet har ni full uppbackning av enorma mängder själar inom Universum. Ni alla samarbetar med andra dimensioner i Universum men de flesta av människorna på jorden är ännu så länge omedvetna om det. För att kunna vara medveten om andra dimensioner måste en viss nivå av medvetande ha återtagits. Man skulle kunna säga att ni måste komma till en viss nivå av medvetande för att minnas. Ju högre medvetande ni uppnår ju mer klarnar minnet av vem ni i sanning är och vad Alltet är.

Många av er Ljusvarelser närmar er nu ett medvetande som är så högt att ni utan meditation och försättande i trans kan se, höra och till och med känna andra dimensioner. Ni börjar vara medvetna om er egen storhet och att allt i ert liv alltid är en reflektion av ert medvetande, en påminnelse om att ni vill söka er mot mer kärlek inom er själva för att nå tillbaka till den punkt när ni är fria, glada och fullkomligt medvetna om att ingen eller inget någonsin kan skada er på riktigt.

Många av er börjar också känna att ni vill röra er till andra platser på jorden än där ni bor och befinner er. Öarna i Grekland, områdena kring Gibraltar och Kanarieöarna är bara några exempel på platser som får ert hjärta att sukta efter mer. Kanske har ni fastnat för en plats på jorden under en semesterresa som ni valt att besöka av en anledning som ni då var fullkomligt omedvetna om men som ni nu börjar förstå betyder något mer för er. Ni upplever platsen som befriande och känner hur ni blir glad och annorlunda av att vara där. Ni känner er helt enkelt hemma där, ja som om ni blir er själva där, och ni känner en ständig längtan att åka dit.

Ifrån den Kristallina världen skulle vi vilja beskriva det som ni kallar för Atlantis som den högdimensionella plats på jorden som ni alla gick ner till när ni som ren energi först valde att inkarnera på jorden för ert uppdrag i de lägre energierna. Vår sanning är att ni som ren energi behövde acklimatisera er i dimensionen Atlantis innan ni fullt ut kunde sänka ert medvetande till en nivå för mänskligt liv på jorden.

Gaias energi var under den tid ni kom hit en mycket lågfrekvent plats och för att ni skulle kunna acklimatisera er till hennes energier skapades ljusa högfrekventa områden på jorden där ni kunde anpassa er energi långsamt. Atlantis är alltså en dimension. Denna dimension återfinns på en mängd högfrekventa platser på jorden vilket innebär att alla som, genom sina ”spekulationer”, kommit fram till att Atlantis varit på en viss plats har rätt. Atlantis dimension finns fortfarande kvar och ni närmar er den nu. Det är av den anledningen som ni känner er dragna till en viss plats på jorden. En plats där energierna är tillräckligt höga för att ni ska kunna uppleva er återfödelse, ert återtagande av ert Atlantis-medvetande.

Atlantis fall var alltså i själva verket den stund då ni som hög energi valde att falla långt ner i medvetandenivå för att glömma er högdimensionella sanning och börja på nytt från en mycket låg nivå av medvetande. Ni separerades I ERT MEDVETANDE från er själva och de som ni älskade innerligt. Det var mycket smärtsamt för er då och många av er har under den här pågående livstiden haft svårt att skapa lyckliga kärleksrelationer då minnet av smärtan ni upplevde vid separationen gör sig påmind och ”förstör” den mest fantastiska kärlek. Många av er har de själar som ni hade med er hit till ert Atlantis runt omkring er just nu. När ni minns att smärtan, som ni ständigt känner närvarande i ert bröst, kommer från detta tillfälle kommer den att helas och ni kan återigen förenas med den stora kärleken inom er själva och dem ni älskar i er närhet men som ni glömt bort att ni älskar så.

Följ ert hjärta och besök den plats som hjärtat skriker efter att resa till. Ni kommer att minnas ert ursprung där och ni kommer att återta ert höga medvetande. Följ ert hjärta och sök reda på den plats i er själva där ni ursprungligen befann er när ni sänkte er ner i mörkret. Denna plats inom er själva är ren kärlek och när ni väl återtagit den kommer ni aldrig lämna den igen.

Vi älskar er innerligt.

Du gillar kanske också...