Meddelande från Matthew via Suzy, 1 december, 2023

 

Matthew, 1 December 2023

Säsongens energi; gudomlig nåd; själskontraktsval kontra faktisk upplevelse; vikten av tankar; två huvudkategorier av tankar; enhetsmedvetande

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. Särskilt när ert år närmar sig sitt slut och helgdagarnas tid närmar sig, är det naturligt att tänka på de många själar som är hemlösa, sörjande, skadade, hungriga och rädda.

Det som alltid är mest fördelaktigt för dem som lider, för dig och för din värld är att leva från ditt hjärta. Känn medkänsla för människor och djur i nöd och var tacksam för välsignelserna i ditt liv som gör att du kan dela med dem. Den höga energin i din tacksamhet och den fullgörande känslan av att ge sänder ut utökat ljus till världen till alla som är förtryckta, och deras tacksamhet för vänliga gåvor av pengar eller tid, mat eller annan hjälp låter deras ljus lysa starkare. Detta är inte bara ett trevligt arrangemang den här tiden på året, kära ni.Det är vetenskapen om universum nu och för alltid.

Förbered dig med glädje för hjärtevärmande religiösa högtider och festligheter med familj och vänner. Delta i den typ av andliga tillställningar som fyller ditt hjärta med frid, gläd dig över de majestätiska tonerna av rörande musik, krama de personer vars närvaro i ditt liv är så värdefull. De höga vibbarna från dessa meningsfulla upplevelser ger upplyftning långt bortom dig och de som är dig kära – kärlekens rikliga streamers flödar naturligt varthelst det behövs i din värld. Det är också vetenskap.

Vi har tillfrågats om alla som dör eller har att göra med extrema förhållanden i Palestina och Israel har skrivit på för dessa upplevelser. Livslängd och plötslig avgång passar in i vissa själskontrakt och andra inkluderar motgångar att övervinna, men de flesta av de drabbade själarna valde inte döden vid denna tidpunkt eller de svåra omständigheterna och desperationen att leva i en svår miljö.

Gudomlig nåd kliver in i den här typen av situationer. Själsutveckling kommer från balanserad upplevelse och, förutom för ogärningsmän, är målet för varje själ under varje livstid att uppnå balans. Genom att ge full kredit för ofullständiga karmiska lektioner, skänker gudomlig nåd ett tillstånd av balans till personer vars liv är förkortade eller deras svårigheter är större än de valde eller behöver uppleva.

Det är inte så att dessa förmånstagare utvecklas med ett oförtjänt examensdiplom, så att säga. De förankrar en infusion av ljus som låter dem assimilera utökad andlig och medveten medvetenhet, och de förtjänade verkligen detta framsteg, bara på ett alternativt sätt.

Själar i andevärldar som planerar sin nästa fysiska livstid känner sig säkra på att de kan hantera de förhållanden som kommer att balansera deras upplevelse och låta dem utvecklas. Det kan vara särskilt sant för de många själar som skyndade sig att inkarnera på Jorden för att dra fördel av den unika möjligheten att slutföra alla 3D-karmiska lektioner under en livstid istället för många. Så småningom lär vi oss alla att det är mycket lättare att djärvt och modigt välja svåra situationer än att hantera dem när vi väl är i kroppar.

Och det finns mer underliggande formidabla situationer än vad de mörka gör. Det finns de täta energireaktionerna på vad det än är, från kaos och förvirring till rädsla och upprördhet även från individer som inte är direkt berörda.

I varje vaket ögonblick tänker, tänker, tänker varje person, och eftersom tänkandet, som att andas och blinka, är automatiskt, sker det utan att tänka, så att säga. Vem tror att deras tankar är en serie ord och ord är kraftfulla avsändare av vibrationer längs hela frekvensspektrumet från höga toppar till trögt låga? När miljarder tankar skjuter ut i det kollektiva medvetandet, vem tror att deras tankar väver väven i deras liv och världens gobeläng?

Men vet, eller kom ihåg, att den universella sanningen är avgörande så du koncentrerar dig på det du vill ska hända istället för det du inte vill ska fortsätta. Gör dig av med tankar som är triviala eller frustrerande – de är ett slöseri med energi – eller är av skyldig eller förbittrad natur. Att vårda den typen av tankar förhindrar helandet som kommer med att be om ursäkt eller förlåta, två oerhört viktiga men ofta försummade aspekter av kärlek. Och snälla ta er tid att tänka lättsamt, kära ni, så att ni kan gnistra av de höga vibbarna av leenden och skratt.

Trots Illuminatis förkärlek för att initiera eller förvärra turbulensen var och när de än kan, har Netanyahu misslyckats med att väcka stort intresse för ett världskrig mot grupper som han ironiskt nog kallar “terrorister”. Genom att skapa konflikter och alltid ha agenter på båda sidor är Illuminati terroristerna. Men även om han hade fått allierade i en sådan satsning, skulle den universella familjen inte ha låtit det komma igång.

Efter eoner av våld är Gaia så enormt krigstrött, och mer än två dussin strider pågår fortfarande runt om i världen. När deras bränsle, energin från låga vibrationer, minskar avsevärt, kommer en efter en av dem att försvinna och försoning kan börja.

Tillsammans med att få styrka från förstörelsens låga vibrationer, kommer de mörkas makt från att kontrollera information och den globala ekonomin. Så det är oerhört uppmuntrande att många världsledare tröttnar på att vara indragna i kaos, färre och färre tror på mainstream medias vilseledande rapporter, och Illuminati griper efter halmstrån i världens penningtillgångar.

Allt de gör kräver pengar – att manipulera aktiemarknaderna; fastställa globala bankpolicyer; köpa legosoldater; muta nationella ledare, individer inom lag och rättssystem, företagsledning och andra inflytelserika individer; kontrollera etablerad medicin och alla anslutna alfabetbyråer; äga mainstreammedia och internetcensorer. För dem är det förlamande att förlora möjligheten att betala för allt detta och mer.

Nu har vi försäkrat er att framstegen är på målet med den Gudomliga Planen och många av er känner spänningen av ett ständigt intensifierande ljus. Men några av er känner er avskräckta av våldet och lidandet i det heliga landet, som om framstegen tog ett långt steg tillbaka. Medkänsla för alla dessa själar hjälper till att minska den stressande energin runt dem, men att känslomässigt dras in i trauman var som helst skickar ut låga vibrationer som matchar och förlänger de fruktansvärda omständigheterna.

Låt oss berätta om de två huvudkategorierna av tankar som vi ser i Jordens energifält av potential, som speglar aktiviteten på planeten. Kategorien med stadigt växande fart visar på en frisk och fridfull värld där människor är kärleksfulla, snälla och hjälpsamma, livet är välmående och meningsfullt, djur behandlas humant.Den här typen av tankar – man kan kalla dem böner eller meditationer – är de mest rikliga av alla kategorier och de vibrerar i höga frekvenser.

Den andra stora kategorin, som har ökat avsevärt i fart sedan Hamas intåg i Israel, är den låga energin av rädsla, ilska, sorg och splittring. Dess underindelning av tankar med avsikter att förstöra liv och miljö avger bottenvibrationer.

De polariserade fälten speglar Jordens folks motstridiga känslor, attityder och politiska och ideologiska perspektiv. Många av känslorna och synsätten har dragits från ett sekel till ett annat i årtusenden, men de hänför sig fortfarande till vad som händer idag och de är hinder för samhället att fortsätta med att förändra sin värld.

Så vi skyndar oss att säga att det också finns goda nyheter. Mitt i den krockande energin finns tankar om en värld vars byggstenar är kärlek, mångfaldens rikedom och mänsklighetens nära relation till djur och Natur.

Det är tankarna hos de uppvaknade och uppvaknande rörelserna och skakningarna bland folken som ni kom för att hjälpa på det sättet och inspirera till att förvandla Jorden till ett land av frid, kärlek, hälsa och glädje. Tillsammans är ni ett fint komplement av flitiga visionärer, fantasifulla hantverkare och hantverkare, och ni kommer att få fantastiska medhjälpare – universella familjemedlemmar är ivriga att presentera sig själva och arbeta tillsammans med er. Ni kommer alla att delta i den mest dynamiska handlingen på planeten sedan Gud, Gaia och Sol skapade den tillsammans!

Vi ser inte tröskeln till Jordens Guldålder i slutet av striden mellan ljuskrafterna och mörkret. Snarare ser vi vid denna tidpunkt en tung saneringsprocess, bortrensning av skräp från långa tidsåldrar och att bygga nytt för att ersätta det som ödelades i en planetomfattande cyklon, sedan en serie upplyftande och upplysande åtgärder i enlighet med vad som behövs av grupper i alla regioner i varje land.

Det skulle vara en spännande process för människor som inte har några medvetna minnen av livet i en fridfull, harmonisk värld istället för en med ständiga krig, samarbete istället för hård konkurrens, hälsa och vänlighet istället för sjukdom och stridigheter.

I processen kommer civilisationen att växa mot enhetsmedvetande, som vibrerar i den välvilliga änden av frekvensspektrum. Enhet i detta avseende utesluter inte självständigt tänkande, resonemang, ifrågasättande och hedrande av olika uppfattningar – tvärtom, det inkluderar det oberoendet och mycket mer i kärlekens kraft som genomsyrar en befolknings hela väsen. Endast en individ eller en civilisation av femte densitet eller högre i andlig och medveten medvetenhet kan resonera med enhetsmedvetandets ljus.

När ni är på ett uppdrag som det nu, kommer ni inte ihåg enhetsmedvetandet i era hemländer, men, älskade bröder och systrar, ljuset ni utstrålar utmärker alltid er evolutionära status. Som ett Guds barn är du en kraftfull källa av kärlek, ett torn av styrka och visdom, och du står högt och lever i enlighet med din själs vägledning – samvete, intuition, instinkt, inspiration och strävanden.

Ni har hedern, villkorslös kärlek och stöd från alla ljusvarelser i detta universum.

_____________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward

Översättning: Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *