Matthews Meddelande, 2 okt 2023

 

Matthews Meddelande 2 okt 2023

2 oktober 2023

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. Reaktionen på varje situation är i samklang med ens uppfattning om den, era tankar och känslor om den. När uppfattningen förändras blir situationens effekt mer kraftfull och kontrollerande eller försvagas och försvinner när personen agerar i enlighet med sin nya uppfattning. Det är på detta sätt som alla förändrar omständigheterna i sina liv och, kollektivt, en civilisation förändrar sin värld.

Den principen om energiriktning är snabb i sitt arbete eftersom medborgarnas uppfattningar om sina ledare som korrupta, vilseledande och orättvisa sporrar till uppror mot regeringar. Energin i den push-pull-rörelsen är inte bara tumultartad, utan den virvlar tillsammans med de sammanstötande vibrationerna från de ljusa krafterna som bekämpar de mörkas desperata försök att behålla kontrollen.

Osynlig hjälp från avlägsna civilisationer och medlemmar av utomjordiska specialstyrkor som lever bland er är det stadiga inflytandet som inte låter grytan koka över, så att säga. Det kommer verkligen att bli svårigheter, men låt oss försäkra er att det inte kommer att bli några fullständiga krig eller kärnvapenangrepp i större städer eller någon annanstans.

Inga utomjordingar kommer att invadera. Covid ökar inte, och om obligatoriska ”pandemi”-begränsningar görs kommer de inte att lyckas. Det kommer inte att bli tre dagar av världsomspännande strömavbrott och när Moder Natur är ansvarig igen, kommer verkliga klimatförändringar att börja behandla Jorden på ett välgörande sätt.

Ni har fördelen av att veta vad som händer och resultatet. De flesta människor har det inte, så det är sannolikt att rädsla, ångest, förvirring, motstånd och motreaktioner kommer att vara vanliga. Deras låga vibrationer kan orsaka tillfälliga fysiska, känslomässiga och mentala effekter även hos de mest pålitliga ljusarbetare eftersom symptomen är starkare än de från energiökningar längs Jordens uppstigningsväg. Mamma, vänligen infoga datumet för ett meddelande som innehåller förslag för att underlätta för dem. [14 januari 2019 och 23 mars 2008 har de mest omfattande förslagen.]

Tack Mamma. Nu vet ni att när striden mellan ljus och mörker rasar mot sitt slut i linjär tid, är ljuset redan segrande i kontinuumet. Ert svar på denna triumf kan vara glädje, upprymdhet, tacksamhet, upphöjelse, fridfullhet eller en kombination av känslor med höga vibrationer. Den energin strålar ut i världen och läggs till de omätliga fördelarna med personliga, grupp- och globala meditationer fokuserade på kärlek, fred och harmoni.

”Om energi är neutral, hur kan den attrahera vidhäftningar”? Tvärtom är vad som händer. Universum har stora pölar av energi som kan ses som lera som väntar på en skulptör för att ge den den form han eller hon avser.Era tankar och känslor är former av avsikt. De drar streamers ur en neutral energipool, fäster sig och ger dessa streamers den riktning som passar din avsikt.

Universums kontinuerliga expanderande och sammandragande rörelse som håller allt i balans rensar ”använd” energi så att den blir neutral igen och är tillgänglig för anknytningsprocessen av en ny tanke och dess matchande avsikt.

Allt som finns är energi som ges riktning. Det som beskrivs som feminina eller maskulina energier – och inte har något att göra med kön eller sexuell läggning – är streamers med vidhäftning av attribut, eller egenskaper, som överensstämmer med en individs tankar, känslor, attityder och avsikter.

De som förknippas med maskulin energi inkluderar konkurrenskraft, aggressivitet, innovation, stränghet, äventyrlighet, uthållighet, kontroll och beslutsamhet att lyckas. Feminin energi inkluderar mildhet, vårdande natur, känslighet, medkänsla, omtänksamhet, tålamod, harmoni och närhet till Naturen. Båda energierna är starka, skyddande, modiga och innehåller konst i dess många former.

Att påstå att de höga vibrationerna av kvinnlig energi som strömmar in avslutar de långa tidsåldrarna av maskulin energis dominans är varken upphöjande feminint eller nedsättande manligt, det är en väsentlig faktor i världsomvandlingen. Andlig och medveten evolution betyder att integrera aspekter av båda energierna och uppnå den balans som varje själ strävar efter i varje inkarnation.

Ju närmare balans, eller androgyni, desto större ljus – man kan också säga desto mer expansiv förmåga att älska – inom en person eller en hel civilisation. Du anmälde dig frivilligt för att hjälpa din jordfamilj att vakna, att öppna deras hjärtan och sinnen och reformera livet i deras värld med kärlek som grund.

Sedan finns det energin som kallas Luciferisk, eller helt enkelt ondska. Dessa är streamers i de mörka krafternas enorma energifält som samlar vidhäftningar på den lägsta vibrationsnivån. Personer som skaffar sig rikedom, berömmelse, makt och kontroll genom att vara hänsynslösa, vilseledande eller grymma lockar till sig dessa streamers och blir mörkrets marionetter. I Jordens energifält av potential minskar dessa typer av streamers eftersom streamers som styrs av höga vibrationer snabbt överträffar dem. Detta återspeglar handling på planeten, där ljuskrigare besegrar marionetterna.

Låt oss lägga till något annat om energi. Det ni känner när tiden går snabbare och snabbare är faktiskt de successivt högre, eller ljusare, energiplan som Jorden har stigit upp i. Er linjära tid med klockor och kalendrar kollapsar när planeten närmar sig det tidlösa kontinuumet, där allt ni tänker på som dåtid, nutid och framtid är en serie av samtidiga händelser. Och ja, detta inkluderar alla era livstider – det är det som möjliggör matchning av förfäder och ättlingar i själskontrakt i avtal före födseln.

Organisationen och driften av detta universum som Gud designade är verkligen enkel. Det är i tredje tätheten som komplexiteter, missförstånd och förvirring florerar, och generation efter generation efter generation vidmakthåller dem.

Det som lärs ut av föräldrar, sedan lärare, är åsikter från ”experter” och ”auktoriteter” som omedvetet eller avsiktligt utelämnar sanning och förmedlar osanningar. Intet ont anande 3D-civilisationer ser till dessa källor för vägledning eftersom de inte vet att all information i hela universum finns inom dem och deras instinkt, intuition, inspiration och strävan kommer från själens oändliga kunskap.

”Har astrologidiagram samma giltighet som innan Jorden började stiga upp?” Astralkroppar i ert solsystem har alltid väsentligt påverkat varandra och kommer alltid att göra det, och alla är ”i rörelse”. Vad som än händer någonstans i detta universum påverkar allt annat överallt. Ju närmare varann, desto mer betydande påverkan, så det som händer på Jorden påverkar djupare andra invånare i ert solsystem än människorna som lever bortom det. Ovillkorlig kärlek är det som motiverar långt avlägsna utvecklade civilisationer att delta i att befria Jorden från eoner av mörker.

När det gäller tillämpningen av diagram försöker vi på intet sätt minska ditt intresse för hur astrologi påverkar dig personligen genom att säga att leva enligt ett diagram utesluter glädjen av spontanitet. Ännu viktigare, under denna dynamiska era utvecklar synkrona händelser snabbt möjligheter i linje med själskontraktsval.Dessa kan komma som en befordran eller ett nytt jobberbjudande, en fastighet du beundrar som är listad till försäljning, en anledning att flytta till ett okänt område, slutet eller början på ett förhållande.

Kära ni, gå djärvt mot nya upplevelser och upplyftningen – er och Moder Jords! – av att uppleva Kärlek i dess otaliga uttryck. Kärlek, samma energi som ljus, är ert naturliga tillstånd. Kärlek är vem ni är – den rena essensen av Skaparkällan. Kärlek är vad ni skickar till världen med varje andetag, varje ögonblick av att finnas till. Kärlek är långt, mycket mer än en känsla, en sensation:

I enklaste termer är kärlek att Gud delar med sig av Honom Själv till alla Sina skapelser. Kärlek är universums helande kraft. Kärlek finns i själen och behöver bara din tillåtelse av dessa medfödda förnimmelser av att älska andra och ta emot deras kärlek till dig. Kärlek har inga begränsningar, inga gränser för dess kapacitet.

I uttryck är kärlek att behandla andra med vänlighet, rättvisa, ärlighet, medkänsla, hjälpsamhet, omtänksamhet. Om kärlek kan sägas ha ”ingredienser”, så är det några av ingredienserna i ett gudomligt uttryck i handling.

Att veta att du och Gud och alla andra av Guds skapelser är oskiljaktiga är kärlek. Att veta att Jorden själv är ett kännande, medvetet liv och respektera alla hennes livsformer är kärlek. Att inse att ingen kan känna andra på själsnivå och därför inte dömer dem utan snarare inte tolererar en handling som ses som skadlig, är kärlek.

Att lyssna på sitt gudsjag är kärlek. Att leva den typ av liv som framkallar ett kärleksfullt jag är kärlek. Att känna glädje själv när du ser det hos andra är kärlek. Att göra något som ger en annan glädje är kärlek. Att förlåta sig själv och andra är kärlek. Att helhjärtat dela sina resurser är kärlek. Att göra goda gärningar utan att fästa förväntningar till detta är kärlek.

Att känna frid i hjärtat och sinnet är kärlek. Den stilla spänningen av att se en solnedgång eller höra en sångfågel är kärlek, och ett leende är ett av de enklaste och mest utstrålande uttrycken för kärlek.

I något eller alla av dessa fall och många andra som du kan stöta på som du instinktivt vet är kärlek i handling, manifesterar du din kärlek för och till Gud. [Universums Röster: Din röst påverkar universum. Låt det vara med KÄRLEK]

Precis som fred i världen börjar med frid i varje hjärta, börjar kärlek i världen med att varje person älskar sig själv. Kärlek till sig själv är grunden till att älska andra, att leva från sitt hjärta, själens säte, och älskade bröder och systrar, att älska dig själv inkluderar att göra det som är hälsosamt för ditt sinne, din kropp och din själ.

Andas djupt och rytmiskt, drick mycket rent vatten, få tillräckligt med sömn, var i naturen så ofta du kan, gå barfota i gräset, krama ett träd, sjung och dansa, adoptera ett djur, låt artisteriet i din själ lysa fram, ägna tid åt återställande tystnad, ensamhet och lugn. Älska er själva lika mycket som vi älskar er!

Alla ljusvarelser i detta universum stödjer er med villkorslös kärlek under hela er jordresa.

______________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *