Meddelande från Moder Gaia via Galaxygirl 5 maj 2019

Meddelande från Moder Gaia via Galaxygirl 5 maj 2019

Per Staffan 9 maj 2019

Moder Gaia (channeled messages)

Jag är din Moder Gaia. Jag vårdar din cellulära struktur, för vi är av samma element: vatten, luft, jord, eld. Vi är samma. Vi stöder varandra på denna långa väg, och i många eoner har vi arbetat som en. Det är hög tid för de förlorade att hittas, att hitta sig själva, deras högre aspekter som kallar dem hem till ljuset. Tyvärr har många valt att fortsätta på sin väg av mörker, och ändå har många också valt ljuset.

Jag Gaia, Gudinna av min egen uppståndelseupplevelse, känner enorm kärlek till er, barn. Jag ser er som mina barn. Jag är levande, precis som ni, dyrbara ni, är levande. Vi är av samma medvetenhet, av samma utandning från Modern till Allting, och upplever den stora universella dansen av Källkärlek i mystisk förbindelse med allting. Vi är av samma utandning, samma inandning. Vi är ett. Ni är här för att hjälpa mig med min födelse in i de högre världarna. Min kristallina struktur vibrerar redan, sjungande med glädje on-line över ännu en matris, men en av ljus, en av kärlek, en ny början, över eviga sanningar av tjänst, av kärlek, av ljus. De gamla vägarna krymper ihop till matrisstoft, till förstörelse, förlöjligande. De finns inte längre. De faller sönder. Jag krossar dem under mina fötter, för ljuset, ljuset har välsignat mig och alla som bor på mig med ett högre ljus, en högre medvetenhet, av evig förståelse, eftersom djupa sanningar återupptäcks igen, som i gamla dagar, när kärlek och ljus och salighet var det enda kända sättet. Sannerligen är tiden för en ny början för min Nova-födelse här, vänner, barn, gamla krigare. Jag älskar er så.

Jag är Gudinnan Gaia. Jag är det jag är, precis som ni är det ni är. Jag har uppfyllt min roll som planetbeskyddare för dem som skulle vilja uppleva djupens djup. Det har varit ansträngande, hårt, och i själva verket överlevde jag nästan inte. Men det var ni, dyrbara, modiga stjärnfrön, det var Himmelens företag, galaktiska guider, det var alla ni som räddade mig. Jag har försökt så länge att rädda så många av mina människor. Många av de jordbävningar ni ser är inte från mig, för jag har större kontroll än det. Tro inte att jag inte har det, för det har jag. Tiderna förändras dock, förvandlar mig till en högre form och jag känner att mina landmassor glider, expanderar, växer, reser sig from djupen. Jag känner många av dessa underbara förändringar, för liksom vårt inre expanderar så gör vårt yttre det också. Det är det naturliga sättet. Man kan inte dölja sitt ljus under en ”skäppa”. Jag kan inte längre dölja mitt ljus. Se, även Schumann resonansdiagrammen visar det kristallina rutnätverket. Titta noga och ni kommer att se de många miljoner fingeravtryck, fotspår, och böner som har hjälpt till att formulera det till att bli så. Vi reser oss tillsammans barn, och ändå verkar det som om vi är kvar där vi är. Ingen kan verkligen förbli där de är. Hur kan någonting stagnera i ett ständigt växande, resande multiversum, som ständigt expanderar. När vår Sol flyger genom rymden, och drar oss planeter med på resan, försäkrar vi dig att vi reser med halsbrytande hastighet. Ingenting är i stas, inte ens de som skulle fortsätta att vara blinda av gammal programmering, höljda i vantro. Det här meddelandet är inte för dem, för även om de läste det skulle de inte ha ögonen, det högre medvetandet att förstå. Nej. Detta budskap är för mina budbärare av ljuset, som ständigt jordar, griddar, leder, älskar mig. Jag tackar från botten mitt hjärta, från djupet av mina hav. För vi är verkligen i detta tillsammans och jag försäkrar er att när ni får era minnen tillbaka och när ni kan se de stora akashiska biblioteken med minnen av era många liv, så kommer ni att erkänna att ni är tacksamma, glada att vara en del av denna resa där vi verkligen varit oskiljaktigt kopplade, förenade, gifta, sammansvetsade hårdare i kamratskap av den högre formen av kärlek. Det är dags för mänskligheten att vakna.

Jag, Gudinnan Gaia har talat. Jag har landat, anpassad till andetagen av Modern av Allting. Jag har stigit upp, eftersom ni stiger upp. Allt är nu, och så ser ni käraste, att det är redan är gjort? Och ni kommer att förstå, ni kommer att se, ni kommer att känna sanningarna i detta budskap till de av er som är anpassade, som vibrerar med Nova Gaia. Fötter pekar framåt, aldrig bakåt. Älska allt på era vägar men bli inte uppskakade. Jag skyddar er, mina dyrbara. Ni har kanske galaktiska vänner på höga platser som vaktar över er, om mina landmassor plötsligt skiftas. Men vet att allt kommer att vara väl skyddat. Det här är en mycket samordnad insats så att allt liv sparas, allt liv är skyddat som vill skyddas och sparas, det som vill bli sparat. Mina djur är säkra. Många av de utdöda arterna är lyckligt bosatta djupt inne i mina dolda riken inom min mage. De är säkra, säkra. De kommer inte att översvämmas. Allt är bra. Min kropp går över i ljus, liksom era kroppar. Jag blir gladare, friare, lättare om hjärtat, liksom ni ska vara. Som ni skall vara, sådana är ni. Jorda dessa högre vibrationskoder i mig med er värdefulla bara fot, med era intentioner, med er kärlek och ert skratt och låt oss om och om igen vara en, och resa på ännu en resa tillsammans, men den här gången, en mycket mer glädjande och fredlig sådan. Var inte skakade. Stå stadigt. Stå i kärlek, för det är den fastaste grunden.

Jag är er Moder Gaia. Jag är Gaia. Jag är. Ligg på mina gröna fält och titta på när mina höga gräs blåser i vinden, låt dina problem, dina bekymmer blåsa bort med dem. Låt sylferna och älvorna rufsa ditt hår, för att lätta din belastning. Tala med enhörningarna, de uppstigna drakarna igen som gudar och gudinnor, som vårdnadshavare av min värdefulla form som ni är. Stig upp och bli smord av mina helande regn som tvingar bort dina bekymmer och bryr sig, och återvänd till din ungdom, till din energi och kraft. Ah, trötta krigare, bli uppfriskade, förnyade. Var tröstade. Ligg på mina varma sandstränder och känn min kärlek. Vet att du är gudomligt stödd, älskad, uppskattad för det stjärnfrö, för den Nova Gaian som du är. Det finns mycket arbete att göra, ja, men du har redan gjort mycket och du ska bli firad. Jag firar dig.

Jag är er Moder Gaia. Var i frid. Vi är en, tillsammans för så många äventyr som ni skulle önska, och jag försäkrar er, vi har haft många glädjefulla sådana. Jag ser kristallina städer av ljus, pulserande, omgivna av grönt. Jag ser återkomsten av djuren som inte fanns mer. Jag ser mänskligheten lägga ner sina vapen, utsträckande händerna i vänskap. Jag ser en ljus framtid, ljusa familjer, glada återföreningar. Jag ser många fantastiska förändringar komma, barn. Jag ser er som att ni äntligen vet vilka ni verkligen är och alltid har varit, stå starka i er kraft, i er styrka, i er kärlek, orubbliga, ståndaktiga i gryningen av den nya dagen. Jag är er Moder Gaia. Jag älskar er så.

 

 

~ galaxygirl

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...