Skaparna via Daniel Scranton, 8 maj 2019

Skaparna via Daniel Scranton

8 maj 2019

Fungera som en Hel Varelse

Ta en minut av er tid och fokusera på det som ni uppfattar vara er ideala verklighet. Föreställ er nu att ni är i den verkligheten, och gör det ni skulle göra, gör det ni vill göra, med dem ni vill göra det, varande den person ni vill vara. Glöm nu allt om den verkligheten och fokusera bara på vad det är ni skulle vilja känna framförallt.

Om ni måste välja en favoritkänsla, vilken skulle det vara? Välj nu den och fokusera en minut på den känslan utan att fundera på vad som orsakar den, ha inga bilder i sinnet av vad som ska till för att ni ska känna den. Fokusera helt enkelt på essensen i den känslan och vet att det inte finns något som existerar utanför er.

Så ingenting behöver komma till er för att ni ska känna den känslan. Den känslan behöver inte kallas fram av något, och ni behöver inte känna den känslan för att skapa det ni önskar och det som är en spegling av den känslan, därför att det hela existerar inom er, därför att ni är både känslan och omständigheterna och energin som skapar allt ni upplever. Ni är det. Det är ni.

Ni kommer inte längre behöva skapa en verklighet som till synes kommer till er från något utanför er. När ni väl fungerar som en Hel Varelse i detta universum, kommer ni att se det hela som ni och ni kommer att veta att det ni som ni föredrar att vara är det ni som ni helt enkelt väljer att vara i varje ögonblick. Och ni kan välja precis vad ni vill, för det hela handlar om upplevelse, inte om att få det rätt, inte om att vara perfekt. Utan om att få uppleva er själva på så många olika sätt som möjligt.

Så närhelst ni har en upplevelse i denna verklighet, uppskatta det faktum att ni har förmåga att ha den upplevelsen. Er värld kommer att skifta på fantastiska och totalt tillfredsställande sätt när ni börjar använda detta perspektiv på ert liv.

 

Purchase a book (Channeled Wisdom from Higher Dimensional Beings) with 240 channeled transmissions like this one from The Creators…or The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...