Meddelande från Moder och Fader Gud via Galaxygirl 12 januari 2019

Meddelande från Moder och fader Gud via Galaxygirl

12 januari 2019

Ja, mina kära, det är er Moder Gud som talar. Det har kommit till min kännedom att många av er, kära ljusarbetare, känner er nedgångna, uttröttade till punkten av ingen återvändo (som det verkar) och att hoppet förefaller blekt. Ändå kunde det inte ligga längre från sanningen, kära hjärtan. För vi, COH, ser er växa mitt framför våra ögon. Varje gång ni väljer kärlek, väljer ni tillit till oss. Det stärker det eviga bandet av tro mellan oss. Det stärker er och er beslutsamhet att fortsätta uppstiga. Det gör er djärvare när ni står inför till synes oöverstigliga odds och ändå väljer tro, det är då ni är den sanna hjälten i er berättelse. Och jag säger, er berättelse, därför att det är den ni lever; kontraktet ni skrev på, utformat tillsammans med mig och samskapat med COH till vad som var det bästa sättet för er att utveckla er själva och kollektivet under denna dyrbara, känsliga tid av uppstigning. Ni visste att det inte skulle vara lätt, ändå bad ni om att få hugga in, med armar vidöppna av kärlek för era medmänniskor. Det får mina ögon att tåras. Jag ser er i ert fulla härliga Kristnade ljus själv. Ni har precis kommit till insikt om hur magnifika ni verkligen är, och också er uppgörelse. För att utföra arbetet måste ni bära en ögonbindel så att säga, för att utmana er, att pröva er tro, ert kurage. Och det gör ni.

Er tro är så mycket starkare nu än till och med förra året, håller ni inte med om det? Nu, om ni har en dålig dag och får kämpa lite så inverkar det inte negativt på er tro eller ert framåtskridande. Det är bara verkliga mänskliga livskänslor som kommer fram för att helas, för att rensas. Det är sant. Idag processar ni genom denna och många, många andra, övergivenhet, rädsla, rå smärta av separation. Men barn, ge den till mig så hjälper jag er att omvandla den. För hur skulle vi någonsin kunna vara separerade? Ni förstår, jag finns här precis inom er, jag talar till er, håller er nära likt en mor som kelar med sitt barn i knät. Kryp upp i mitt knä, kära hjärtan, och låt mig sjunga en vaggvisa av frid, av förnyelse, av ren glädje. För det är så jag ser er. Och ärligt talat, det är så ni borde se er själva. Ni borde vara mycket stolta och begeistrade över allt som åstadkommits på så kort tid. Förlåt experimentet, som denna har gjort. Förlåt, acceptera det som är och släpp det förflutna. Och när ni blivit tröstade en stund kanske ni kommer att se med klara ögon, det sätt som vi – er fader och jag – ser er med kärlekens ögon.

Älska er själva. Älska stickorna i era fötter, för de har lärt er att vara försiktiga. Allting, varje upplevelse är er lärare. Tillåt lektionerna, avlägsna stickorna – smärtan i dem – och fortsätt framåt, glädjefylld och fri, lätt i hjärtat, lätt i anden, surfande på denna nya utvecklande fors av hög energi som lätt bombarderar ert psyke, ert allt. Det är dags att ni ser er själva som vi ser er; som äventyrare av yttersta kärlek och andlig generositet som ni borde fraktalisera och på det sättet tjäna alltet. Och det är precis vad ni gör. Så ge er själva en klapp på axeln och låt mig krama er hårt. Jag är er Moder Gud. Var i frid. Allt är mycket bra. Jag är er Moder Gud. Jag är här med er. Ni är aldrig ensamma.

Får jag komma in nu? Detta är er Fader Gud som talar och jag vill flika in lite i Moderns utmärkta meddelande. Många av er är trötta så era ögon tåras. Jag ser er och vi erkänner ert självs uppoffringar. Tidvattnet har vänt. Energierna som strömmar in kan inte stoppas, bara förstärkas, de fräser iväg sådant som inte längre hör hemma i de högre planen (jag ser ägg stekas). Stora avslöjanden är på väg. De är nära förestående. Alla goda ting, inklusive omvärdering av valutor – alla goda ting är nära förestående. Det är dags för goda ting att flöda över mänskligheten, och ni vet alla detta, för ni skapar nu fler möjligheter till godhet och glädje i era liv. Ni kan alltid komma och sitta i mitt knä också. Jag hoppas ni vet det. Vi håller båda mycket på er! Jag kan berätta en god historia, och Modern kan sjunga de vackraste sånger. Vila här i utrymmet av tystheten, av sann tillhörighet, närhelst ni önskar. Jag är er Fader Gud. Var i frid och var fullkomna.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...