Moder/Fader Gud via Galaxygirl, 1 juni, 2019

Moder/Fader Gud

via Galaxygirl

1 juni, 2019

Kära barn, detta är er Moder Gud som talar och åh, jag ser hur trötta ni är. För det har förekommit ett sådant oerhört skifte när ljuset genomtränger, skiftar och flyttar iväg allt som inte är kärlek, så att enbart kärlek återstår. Mörkret silas, avlägsnas. Minns hur ni silar kornen, vilket ni i gångna tider brukade göra, då orenheter silades ur mjölsäckarna? Det är vad som nu sker, så att endast rent vitt mjöl återstår som kan användas till näring för alla. Orenheterna rensas ut, tas bort. Ljusströmmarna från vår vän Alcyone hjälper väldigt mycket till i denna process.

Välkomna det Kristnade ljusets strålar till era hjärtan, kära barn. Ja, för närvarande stiger återigen en hel del för att på nytt bli rensat, på nytt bli renat, för ni har alla haft många traumatiska upplevelser på det här jordiska planet av förlust och mörker – av erfarenheter – och denna tid är nu avslutad, kära ni. Åh, det kommer att finnas några stenar och stickor i mjölet som plötsligt synes dyka upp, men de låg hela tiden där i botten på mjölsäckarna, kära barn. Det är helt enkelt dags för att dessa orenheter ska avlägsnas, med kärlek, med ljus. Ni avlägsnar för tillfället många tidigare plågor, tidigare upplevelser från andra fallna sfärer hos Atlantis, hos Lemurien. En hel del trauma har rensats och resterna kommer nu för den sista utrensningen av den violetta flamman.

Gläd dig! Torka bort dina tårar på min klädnads fåll, och kryp in i min varma omfamning. Känn mitt hjärtslag slå i takt med ditt eget. Vi är ett, kära du. Det har tagit alldeles för lång tid alltsen du senast helt och hållet omfamnade mig, eller hur? Var i frid. Se hur nebulosorna dansar och snurrar, hör min vaggsång som sjungs enbart för dig. Jag älskar alla mina barn lika mycket. För mig är ni värdefulla. Det är dags att rensa världarna, sfärerna, stort. Det är dags för det stora rämnandet av slöjan, av den tidigare smärtan, så att allt nu transmuteras till salighet, till ljus, till glädje. Glädje! Barn, detta är mitt uppdrag till er idag. Var i glädje. Var i frid. Hitta de glädjefyllda stunderna överallt omkring er – jag försäkrar er att de finns där, i väntan på att bli upptäckta. De svaga brisarna, de skrattande barnen, varma rena kläder från torktumlaren – det finns många, många enkla glädjeämnen som utgör hjärtslaget i denna jordiska upplevelse Så upplev dem. Upplev de enkla glädjeämnena av smör på varmt rostat bröd, av den förtjusande blicken hos ert älskade husdjur. Jag försäkrar er att jag finns överallt runtomkring er. Låt oss tillsammans uppleva dessa glädjeämnen. Känn min kärleksfulla omfamning överallt runtomkring er. Höj blicken. Se mina rosa kronblad av glädje, av ljus, i den rosa strålen av det gudomliga feminina som nu omger er, omringar er och bli till en förtjusande cyklon av ljus och rosa kronblad överallt runtomkring er gestalt. Tryck detta djupt ner till Gaias hjärta, så att alla kan gynnas av det. Glädje! Det är dagens ord, barn. Var i min närvaro och var i glädje! Allt är synnerligen väl. Jag är er Moder Gud. Jag älskar er.

Och jag är er Fader Gud! Nu gjorde hon det igen, uttryckte allting på ett perfekt sätt. Checkerna har skrivits och undertecknats. (Jag ser att våra kroppar är ”checken” och vår själ är ”signaturen”. Vi köper oss själva, vi äger våra beslut och val, vårt förflutna, vår nutid och vår framtid). Ert arv väntar på er. Var i stor glädje. Men förlora inte siktet på det faktum att ni är mitt arv. Ni är min största skatt (gråter). Ni är ljuset och mitt eget hjärtas kärleks-slag av ljus som pulserar och snurrar i takt med Källan.

Barn, vi har utfört detta storslagna och underbara experiment, men låt oss nu avsluta det, eller hur? Låt oss nu få ett ljusare äventyr med mer kärlek och större ljus denna gång. Mörkret har blivit upplevt. Låt oss inte ha mer av det. Barn, det är dags att komma hem. Kom hem till min omfamning. Sitt en stund på mitt knä och låt mig berätta några skrattretande pappa-skämt för er, för jag är speciellt bra på dem (skrattar). Sprid min kärlek, barn, där på ytan idag, och varje dag! Var i frid och var i min glädje. Av den har jag massor att dela med mig av! Åh! En sådan förväntan! Vi gör planer för er alla häruppe! Sätt igång, Team Gaia!

 

 

~ galaxygirl

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...