Meditationens ord, 23-29 november 2014

Meditationens ord, 23-29 november

IngaLIll Enadea

lita till din visdom

Du Är den DU Är
så håll dig själv kär!
Du är en högt älskad själ
i kärlekens tjänst på jorden här!

Jorda dig i glädje hos Moder din.
Fyll dig med ljus i Källan så fin.
och gå balanserad och klar
in i det heliga hjärta du har.

Din sanning, din visdom där finns
och där i ditt fridsrum du minns
den kärlek som över dig lyser,
som en sol när själen din fryser.

Andas i takt med allt som Är,
känn hur himlens änglar dig bär
när du ber om hjälp och tålamod
att orka med nuets brusande flod.

Allt är väl förberett för dig, min vän,
du har aldrig förlorat gudomligheten.
Förlåta, försonas är ljusets nåd
och i kärlek finner du alltid råd.

Din Ljusmantel strålar för andra att se.
Din glädje får många omkring dig att le.
När du går din väg i din mästarglans
transformeras världen till fred och balans!

Du gillar kanske också...