Matthew, 15 november 2014

Matthew

15 november 2014

Kanal: Suzy Ward

Del 1 av 2

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Vi är glada att ta oss an frågor om vårt senaste meddelande och även förfrågningar om vår syn på aktuella händelser, och vi börjar med robotsatellitlandningen på en komet. Att manövrera ett objekt så att det kan möta en annan som virvlar genom rymden är ingen liten bedrift, och vi säger, Bra föreställning! Detta förtjänar klart och tydligt att firas som en teknologisk triumf, men vi ser också den större betydelsen av detta: er civilisation tittar mot stjärnorna på ett fredligt sätt – inte för så länge sedan var intentionen hos några få på Jorden att utkämpa krig i rymden. Med tiden kommer er civilisation ha önskan och förmågan att besöka de avlägsna hemländerna till bröder och systrar från universum.

Nu till vår åsikt om två val som fått mycket publicitet – först i den ordning de har hänt, folket i sydöstra Ukraina som röstar om att ansluta sig till Ryssland. Vi ser att denna röst hos majoriteten blir lyssnad på genom en demokratisk process som ett välkommet steg upp och bort från historisk orättvisa. Det som är relevant här är vårt svar på en fråga i ett tidigare meddelande:

Vad förebådar Vladimir Putins agerande i Ukraina för den regionen? På kort sikt en allmän förvirring och i vissa läger, strider. Putin vill det samma som andra nationella ledare vill: ha en stark ekonomi, en stabil regering och en lugn civilbefolkning. Han insåg inte vidden av missnöje bland Ukrainarna eller förutsåg de häftiga protesterna efter att de som bor i Krimregionen röstat för att ansluta sig till Ryssland, där majoriteten av de som röstade känner en behaglig förtrogenhet. Genom er nedskrivna historia har länders gränser rört sig fram och tillbaka i samband med vilka som vunnit krig med efterföljande vinst eller förlust av kontroll, och behov av naturresurser. De få vid makten har aldrig tagit hänsyn till hur det påverkar befolkningen, vars lott varit att utstå resultatet av att en kultur delas i olika nationella tillhörigheter eller kombinationen av olika kulturer under en flagga [2 juni 2014]

Det är en helt annan sak i USA, vilket av alla stora länder har den största blandningen av raser, religioner, ursprungliga nationaliteter, etniciteter och kulturer, en rikedom som galant kan förbättra en nation om det styrs vist. Själar på denna station är opolitiska och neutrala, och det är utan dömande som vi ser att detta lands haltidsval kommer att göra lite om något avtryck i det rådande ekonomiska och legala tillståndet som berövar majoriteten av ”minoritetsbefolkningarna” deras medborgerliga rättigheter. Vi håller med era analyser som förutser mer utpekande av frihetskämpar, obstruktionism och lagstiftning om agerande som favoriserar de rikas intressen.

Men detta gäller bara på kort sikt och är ingen anledning till att misströsta. Det är diskussioner som pågår bakom scenerna som kommer att tjäna den största nyttan för alla. Ledare inom olika regeringar, industrier och inom vetenskapen tar sig an frågor som fredsöverenskommelser, global ekonomisk stabilitet, miljö, kärnvapennedrustning, flyktingar, utsugning, förnybar energi, nedskärning av utsläpp, hälsofrågor och nya teknologier och några samtal är med medlemmar av er utomjordiska familj. Effekterna av dessa ansträngningar för internationellt samarbete kommer att ses stegvis, och Jordens stadiga kurs mot plan av ökande höga vibrationer säkrar att slutligen kommer visa ledare, rättvisa och harmoniskt samarbete härska inom och bland alla regeringar.

Vi går över till två aktuella tal också i den ordning de har hållits, vi citerar kommentarer som uttrycker andra läsares åsikter också: ”Varför mötte Påven Francis öppna sinne om abort och homosexuella en storm av missnöje från resten av Vatikanen och vissa präster? Är han den ende som inser att vår kyrka kommer att förlora medlemmar om den inte går ur Medeltiden och börjar tjäna dagens församling?

Påven Francis agerar med äkta medkänsla, ärlighet, ödmjukhet och inspiration på själsnivå. Andra i kyrkans hierarki handlar utifrån rädslan att alla avvikelse från dogmerna skulle försvaga deras kontroll över fromma anhängare eller värre, leda till mer avslöjanden av länge gömda sanningar. Efter avslöjandet för några år sedan att pedofiler inom prästerskapet skyddades av Vatikanen är den avdelningen fast besluten att förhindra att några andra hemligheter läcker ut. Det vill säga, det är det internationella sätet för Satanism och de huserar konstskatter och guld som förtjänats genom att samarbeta med Nazisterna under Andra Världskriget; några kardinaler är Illuminati; Kristendomens grund utformades av tidiga härskare av stat och kyrka för att kontrollera massornas tro och plånböcker, och genom århundradena lade Katolicismen till flagranta felaktigheter för att permanenta kontrollen över deras globala församling; påvar som talade för reformer blev mördade. När dessa sanningar kommer fram kommer bara andliga aspekter av religionen, och även alla andra, att finnas kvar.

I Vladimir Putins rättframhet om tillståndet i er värld på mötet för Valdais Internationella Diskussionsgrupp, kallar han också på förändring. Vi ser inte honom som ”hycklande genom att anklaga USA för att vara världens bråkstake”, men han hade inte rätt när han la hela ansvaret på det landet för att ”lägga sig i händelser över hela världen”. Vi önskar att han sagt att det hela tiden har varit Illuminatis jobb inom och långt bortom den regeringen.

Vi valde några av hans uttalanden för att visa varför vi betraktar detta tal, av en av era mest kraftfulla ledare, som en milstolpe för ert samhälle. Alltid när man tar ut information ur sin kontext kan dess hela mening bli misstolkad; om ni har intresse och tid rekommenderar vi att ni läser hela talet. . [http://gffreepages.blogspot.pt/2014/10/a-must-speech-at-valdai-clubs-meeting.html]

”Vi har gått in i en period där man har olika tolkningar av, och avsiktlig nedtystning i världspolitiken. Internationell lag har tvingats att stå tillbaka om och om igen för angrepp på rättslig nihilism. Objektivitet och rättvisa har offrats på altaret för politisk egennytta. Godtyckliga tolkningar och partiska bedömningar har ersatt rättsliga normer. Samtidigt har den totala kontrollen av massmedia gjort det möjligt när man velat ge en bild av att vitt är svart och svart är vitt…

”På senare tid har bevisen ökat för att direkt utpressning har använts på ett antal ledare. Det är inte för inte som ’big brother’ spenderar miljarder dollar på att hålla hela världen, inklusive deras egna närmaste, under övervakning.”…

”Kanske USAs exceptionella ställning, och på det sätt de utför sitt ledarskap, verkligen är en välsignelse för oss, och deras inblandning i händelser över hela världen för med sig fred, välstånd, framsteg, tillväxt och demokrati, och vi skulle kanske bara slappna av och njuta av det hela?

Låt mig säga att så är inte fallet, absolut inte fallet.”…

”Det är osannolikt att någon skulle kunna tillhandahålla absolut grundläggande, färdiga lösningar just nu. Vi kommer att behöva omfattande arbete med deltagande av många olika regeringar, globala företag, civila samhällen och sådana plattformar som vår.”

Nu så, när vi funderade på hur vi skulle svara läsarna som ifrågasatte mitt uttalande i det senaste meddelandet, ”Till och med Gud vet inte” vad gäller tidpunkten för kommande händelser, sa Gud att Han ville göra detta.

Mina kära barn, detta är Gud. Det verkar som om några av er blev helt nervösa när det gäller Matthews korrekta bedömning om vad jag vet, eller som i detta fall, inte vet. Ni har vilseletts av religiösa koncept för vem jag är och ”gör inte min vilja utan din”. Jag sätter inga parametrar för några av mina avkommor! Allt handlar om fri vilja, och jag vet inte vad ni kommer att göra med er förrän ni har gjort det. Och jag lägger mig aldrig i med vad ni gör även när det inte är för ert eget bästa, när ni går vilse från vad ni har valt att göra. Jag vet om era val – jag fick reda på det när ni gjorde era själskontrakt.

Fri vilja får var och en av er av Skaparen, inte mig, men precis som de högsta ledarna i de andra universumen är bundna av hedra den gåvan, så är jag det i detta universum. Jag är inte oenig med det arrangemanget. När allt kommer omkring kommer energin som gör solar och spädbarn och blommor – allt som existerar över hela kosmos – från Skaparens Big Bang, som ni kallar den. Ni kan använda den energin hur ni vill – det är vad fri vilja innebär.

Jag har en fråga. Istället för att ni får den gåvan, skulle ni hellre vilja att jag beslutar vad ni kommer att göra från den ena stunden till den andra, vad som kommer att vara ert bästa, vem ni kommer att gynna, vad ni måste göra med varje relation eller jobb eller var ni lever och allt annat genom er livstid? Skulle ni inte bara vara dockor om det vore så allt var?

Ja, det skulle ni och det är ni inte. Det är ert liv, mina kära barn, inte mitt att leva för er, precis som det inte är era föräldrars liv att leva för er. Det som händer är att jag upplever allt när ni upplever det, jag lär mig när ni lär er, jag växer när ni växer. Alla ni och alla andra själar i detta universum är den jag är. Jag är så svag som den svagaste och så stark som den starkaste, så sorgsen som de som sörjer, så glad som de som gläder sig. Jag älskar var och en av er ovillkorligt oavsett hur ni använder – eller missbrukar – Skaparens gåva.

Eftersom jag är alla ni och vi är i detta tillsammans för evigt, känner jag till den Större Bilden, vad våra sammansatta själv manifesterar i vårt universum. Rättare sagt är vi detta universum, och det förändras konstant på grund av den fria viljans obegränsade val hos varje enskild själ. De inkluderar alla som vill ha himlakroppar, alla människor, djur, växter och andra varelser i varje civilisation och andlig värld i varje solsystem i varje galax. Ni har inte en siffra som är så hög.

Som mitt ”paraplysjälv”, som Suzy kallar det jag kallar blandning, håller jag galaxerna i regelbundna omloppsbanor och ger tillstånd till mina mer avancerade själv att förhindra kärnvapenkrig – det är undantaget Skaparen gjort i den fria viljan – och för att hjälpa mina själv som vill ha hjälp, och jag pratar med gudarna och gudinnorna som är mina motsvarigheter i de andra universumen. Ni blir inte inblandade i något av det, så jag tar tillbaka det till Jorden där saker är så enkla som allt ni gör, allt ni tänker och känner, och blir så mycket som jag är som ni är. Detta är för att vi är Ett, mina kära barn och ska vara för alltid.

Slut del 1 av 2

LOVE and PEACE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

Svensk översättning: Åsa Falk – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...