Meditationens ord 8-14 februari

Meditationens ord, 8-14 februari 2015

IngaLill Enadea

Merkaban

”Sjung av hjärtat sjung
gammal eller ung!”
Sades i en äldre tid
för att ge balans och frid.

Sjung och känn din andes tag.
Ditt hjärta slår med lugna tag
varje gång du andas ut
när meningsstrofen nått sitt slut.

Ett mantra i din meditation
bär även den balansens ton,
och alla tankarna får vila
när de hindras runtom ila.

Andlighet och andning är parallella
och åtskilda ifrån det materiella.
Så enkel är din indentitet.
Alla är andliga, nu du det vet!

Du kära människa i jordens dalar,
det är din själsvän som till dig talar!
Vi har följts åt och gör så än
på jord, men väl ock i himmelen.

Du fylls av ljuset nu, mer och mer.
I regnbågsfärger din kropp jag ser,
och du min närvaro svagt förnimmer
som ljuv musik och hjärteglimmer.

Den kommer snart den stora dag
då vi kan kramas med välbehag,
och tillsammans sjunga glädjens sång,
som vi har sjungit så mången gång!

I stundens stillhet och i kärlek stor
vi möts här och nu, där vår tillit bor.
Mer och mer, min vän, du minns
att vi alla Är och i evighet finns!

Du gillar kanske också...