Merlin via Jenny Schiltz, 20 september, 2021

Merlin
Via Jenny Schiltz, 20 september 2021
Meddelande från Merlin om de förändringar som sker nu
Jag var med Merlin idag när han vandrade på fälten och samlade in vilda växter. Jag talade med honom om det som händer i världen. Han gav mig ett meddelande som jag kände var viktigt att dela med mig av. Han sa till mig:
“Du känner ju till Avalon på grund av sänkningen av frekvensen i världen och intrånget i trossystemet, magiken och särskilt den kvinnliga dyrkan, som sågs som ond. Detta skapade ett behov av en slöja, en separering av världar.
Genom historien har det funnits grupper som har dragit sig undan från den sänkta vibrationen, och för sin egen säkerhet vibrationellt dragit sig tillbaka från den nuvarande verkligheten. Ni kanske ser det som en lätt process. Jag kan försäkra er om att det var det inte. Många kunde inte tro det som hände, de trodde att förnuftet skulle komma tillbaka och gjorde därför motstånd.
Nu när Jorden håller på att höja sin vibration, kommer slöjan att lyftas. Vi är inne i en ny cykel, ett nytt hjul, en återgång till en verklighet fylld med flera mirakler och magik. Förändringen ligger framför varenda person. Möjligheten att återta allt som gick förlorat bakom slöjan är nu närvarande. Men många håller fortfarande fast vid det som var, medan de eteriskt drömmer om en framtid. Jag frågar dig, vem kommer fysiskt att skapa det nya?
Var och en måste fråga sig själva om de vill lägga sin energi på att se det gamla kollapsa eller bygga det nya.”
Jag ifrågasatte detta och fick höra …
“Er värld förändras drastiskt. Ert medicinska system, till exempel, kan inte längre på ett adekvat sätt stödja behovet hos den uppstigande människan. Du kan antingen bevittna kollapsen, eller så kan du skapa byggnader för folk att flytta in i, när den tiden kommer. Förändringen kommer. Det kommer att bli kaos, men mycket kan mildras genom skapandet av nya strukturer eller system för dem att få tillträde till.
Om ett system misslyckas och det inte finns något som kan ersätta det, kommer kaos att vara länge och det blir svårare att skapa det nya, eftersom det motvilligt skulle skapas istället för passionerat.
Många av er har idéer, passioner och visioner, men så mycket av er energi läggs på att fokusera på kollapsen. Vi uppmanar er nu, bygg det nya! Följ era drömmar, följ er passion, följ er längtan och skapa!
Att vara närvarande får flödet av information och idéer att komma igenom. Nu är det dags att planera, att organisera och visualisera er trädgård för våren. Varför klaga över de döende grödorna när det finns en helt ny trädgård att planera för.”
Jag tackade Merlin för meddelandet och gick min väg.
Ett tack till alla er som stödjer och delar detta arbete. Det betyder verkligen allt.
Jenny
https://tinyurl.com/prb9sbb8
Översättning Ulla Krogh

You may also like...