Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 27 september 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 27 september 2021

 

Kommer mänskligheten att stiga upp 21 december 2021?

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda med era framsteg sedan ni hade er höstdagjämnings händelse där i september i er värld. Ni har anpassat er till dessa energier mycket bra, och ni har byggt återstoden av 2021 i er almanacka med så mycket glädje, så mycket kärlek, så mycket förtroende i er själva och i ert kollektiv. Det har varit väldigt lätt att sänka mänskligheten under de senaste ett och ett halvt åren, på grund av allt som har hänt, allt som inte har kommit från en plats av kärlek eller från en plats av glädje. Men tillräckligt många av er har sett mänsklighetens sanna hjärta, av er själva, av era grannar, era vänner, era arbetskamrater och även era familjemedlemmar.

Det har varit en tid för läkning; ni har genomgått en kollektiv läkning på grund av denna pandemi, och ni är redo nu att plocka upp bitarna. Ni är redo nu att gå vidare med skapandet av den värld ni vill leva i från och med nu. Många av er vill slutföra uppstigningen i slutet av detta kalenderår, och vi vill att ni ska veta att det skulle vara för tidigt vid denna tidpunkt. Ni vill inte ha en för tidig uppstigning; ni vill att ett fulländat mänskligt kollektivt och mänskligt kollektivt medvetande ska göra det språnget, och från var vi sitter här i den nionde dimensionen ser vi att ni har gjort de framsteg som är nödvändiga för att ta nästa steg.

Nästa steg kommer att tas vid tidpunkten för ert vintersolstånd och naturligtvis kommer ni att se många förutsägelser om vilket stort, gigantiskt steg det kommer att bli, men ni måste bli mer bekväma med de små stegen, precis som ni måste bli mer bekväma med sanningen att ni är drivkraften bakom denna uppstigning, och att det inte är något som er sol eller andra kosmiska krafter är ensamma ansvariga för att framkalla. Det är ni som skapar detta nya liv, den nya jorden, den nya medvetenhetsnivån för mänskligheten, och det är vad ni vill tänka på ert skifte såsom. Snarare än att ni går till en helt annan plats, en bättre plats, tänk på att ni flyttar ert medvetande till en högre nivå, så att ni kan vara den version av er själva som ni alltid har velat vara och ni kan vara omgivna av människor som är de versioner av sig själva som de alltid har velat vara.

Och när ni går framåt från denna tid av stor läkning som ni har varit i, får ni skapa med sådan stabilitet och styrka. Ni får skapa med en solid grund under er. Det är vad den mänskliga erfarenheten handlar om. Det handlar inte bara om att överleva tills någon stor händelse händer utanför er för att ta er till det bättre stället; det handlar om att ni känner igen vem ni verkligen är, inser att allt är inuti er och sedan talar, tänker och agerar därefter. Och som vi sa, vi har sett de framsteg ni gör mot den möjligheten, och vi vet att fler och fler människor kliver in i den medvetenhetsnivån och den mästerskapsnivå som vi talar om här, just nu i detta ögonblick, för mänskligheten. Det kommer alltid att vara ett avgörande ögonblick, och från där vi sitter fortsätter ni att svänga åt rätt håll.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

You may also like...