Uppdatering om Uppstigningen via Anarchistbanjo, 1 maj

sirius( ej SaLuSa)

Uppdatering om Uppstigningen

Via Anarchistbanjo, 1 maj 2016

 

Jag har väntat för att vara säker på vad som händer innan jag skickade iväg den här uppdateringen. Gaias uppstigning går alldeles utmärkt, och mycket kommer att hända i och med sommarsolståndet i juni. Sedan vårdagjämningen i mars har de lägre energinivåerna permanent låsts fast vid de nya uppstigningsfrekvenserna, och kommer att hållas kvar där.

Detta är den viktigaste delen av det här meddelandet och ett som jag behövde vara säker på. De lägre energinivåerna har låsts in i sina nyligen uppstigna frekvenser och alla livsformer på Gaia måste nu anpassa och justera sig till dessa nya fundamentala frekvenser, genom att antingen höja eller sänka sina frekvenser.

Många uppstigna Ljusarbetare arbetar från de högre nivåerna, men försöker fortfarande förgäves att höja Gaias fundamentala energier. De känner nu stressen av att arbeta mot en orubblig fundamental frekvens som inte kommer att ge vika. Andra uppstigna Ljusarbetare, som har integrerat sina skuggaspekter, känner hur stressen släpper när de nya basfrekvenserna nu stödjer dem på alla sätt. Vad jag säger är att många nu har stigit upp, men en uppstigning betyder inte nödvändigtvis avsaknad av stress eller konflikt.

Många gudfruktiga kristna arbetar med höga vibrationer, men är inte i harmoni med de nya grundläggande frekvenserna, och kämpar en hopplös kamp mot inre rädslor, som ingen kan hjälpa dem med. Dessa inre rädslor kommer att fortsätta att visa sig i sammandrabbningar med den nya fysiska verkligheten, som man kan se inom den amerikanska politiken just nu.

Under en längre tid nu har jag bevittnat hur de lägre energinivåerna har hållit sig intakta i de nya frekvenserna och skapat oordning och förvirring. De lägre nivåerna kommer inte att ge vika, eftersom de redan har höjt sig, och det är de högre nivåerna som måste anpassa sig och finna frid och harmoni.

Det borde vara självklart eftersom många av Gaias sköra livsformer bara kan existera inom ett begränsat frekvensområde. Det begränsade området är ett område av vital livskraft och delas av alla levande ting. Det har nu blivit fast etablerat på sin nya frekvens, som jag nämnde.

Vad det innebär är att resten av Gaias uppstigningsprocess kommer att ske inom det mänskliga tänkandet, och inte någon annanstans. Vägen framåt sker genom ett nytt synsätt och inte genom ändrade fysiska omständigheter. Var snälla och förstå detta!

Från och med nu och framåt kommer ändrade omständigheter att vara ett resultat av antingen ett förändrat synsätt och ett förändrat tänkande, eller motsatsen, påtvingade förändringar i livsförhållandet kommer att tvinga fram ett nytt tänkande och ett förändrat synsätt. Att klamra sig fast vid det gamla sättet kommer att bidra till undergång.

Fundamentet är nu fastställt och den fysiska manifestationen har börjat! Den nya andliga hierarkin håller på att växa fram. Felaktigt tänkande kommer att bli uppenbart, eftersom det kraftigt motsätter sig den nya verkligheten. Det nya mönstret som fyller på Gaias Enhetsnät är ett mönster av balanserade manliga och kvinnliga energier, som nu drar Gudomliga Motparter till varandra.

Den esoteriska symbolen för denna nya stor cykel är att det manliga och kvinnliga står sida vid sida och håller varandra i handen när de går ut i den nya världen som jämlikar och själsfränder. Det här kommer att hända med alla arter och livsformer.

Kärlek är den enda verklighet som räknas nu.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...