Metatron via Jeanette Svärdby, 25 november, 2018

Ljusarbetarmöte i Rättvik 2018-11-25

Jeanette Svärdby kanaliserar Metatron

 

Vi är många med er i den har stunden kära vänner, det är jag Ärkeängel Metatron som har ordet idag. Vi vill framföra informationen till er som vi anser är av största väsentlighet just nu för er att ta del utav. Mycket nu sker med er på alla era nivåer av hela er existens, samtidigt i er yttre verklighet.

Då allt ni arbetar med i ert inre och omvandlar till ljus, tar ni in högre energier, Ni blir mera medvetna om vilka Ni Är. Kärleken till Er själva ökar, kärleken till Allt ökar i en större omfattning än tidigare.

Detta sker även på ett kollektivt plan, så även på ett globalt plan med vår kära planet.

Då högre nivåer av energier når ert inre och öppnar upp det som inte varit tillgängligt för er tidigare inom er. En ny nivå av Er själva att ta del utav och lära känna på nytt.

Detta innefattar även som jag sa den kollektiva energin, det kollektiva medvetandet som höjs i var stund ju mera Ni som mänsklighet öppnar Era hjärtan för ljuset Ni Är.

De starka energier som sänds ned över Er utifrån så ock inom, den globala energin är under stor utveckling, uppgradering, för närvarande.

Runtom planeten omsluten i ett kristallint nätverk, runt det kristallina nätverket omsluts av ett gudomligt nätverk, som även detta har förstärkts, har uppgraderats. Från det gudomliga nätverket runtom sänds dessa energier till olika platser på planeten, olika punkter på planeten, även in i planeten som en uppgradering av energin av energin av planeten som den kropp Hon Är.

Hon har inuti sin kropp olika platser med stora kristall liknade utrymmen där energin av hennes kropp hålls, och den energin i dessa utrymmen, vid olika tillfällen, får starka uppgraderingar, vi har nyss genomgått en sån stark uppgradering , av Modern som den kropp Hon Är, runt hennes kropp, som jordskorpan som är, de energimässiga skiktet är nu i stor förändring, som att det energiplanet faller samman, skakas sönder och faller bort, för att en Ny högre energi ska ta sin form.

Det här påverkar även mänskligheten i sin helhet, då var och en arbetar, i samarbete med Moder Jord i den här tiden, som mer eller mindre har till uppgift att förmedla ljuset genom sina kanaler till Moderns kropp, för att hjälpa henne i sin förvandling, i sin uppstigning till en högre dimension.

Vad som är väsentligt för Er i den här tiden under den här processen, är att vara vakna på era tankar att hålla era tankar i en högre vibration, vilket även innebär att Ni håller era tankar på Vad Ni Vill, Hur Ni Vill Er framtid ska vara, Hur Ni Vill leva och så vidare, då allt skapas och manifesteras så mycket snabbare idag.

Det är den Nya Jorden som skall skapas, som föds fram, och Ni är hjälpare-medskapare i den här födelsen, så håll era tankar i en kärleksfull vibration.

Många av era gamla mönster Ni burit med er under lång tid, är nu så att säga uppe vid Er yta, ännu en gång, förstärkta, för att Ni skall kunna Se Era mönster, för att Ni ska få möjligheten att göra Er fria ifrån den, ifrån detta som inte längre är till någon hjälp för Er,de gynnar Er inte. Mönster och beteenden som Ni burit som en tyngd, som en form av begränsning. Så var i stillheten med Er själva, och Se Er själva utifrån ett högre perspektiv, Se Era mönster, Se Hur Ni reagerar och Agerar i olika sammanhang, och där kan Ni göra Nya val om Ni så önskar. Nya val utifrån Kärlek.

När jag säger nya val utifrån Kärlek, så menar jag det som Är bra för Er, som är för Ert högsta bästa, och det som är för Ert högsta bästa är för Allas, för Alltets högsta bästa.

Ni Är Unika var och en av Er, Värda att Älskas av Er själva, Ni Är Perfektion

Ni kan alltid göra nya val, utifrån att Ni höjer Er medvetenhet i kontakten med era hjärtan och går framåt ljusare och klarare än vad Ni varit, mera vakna än vad Ni varit.

De av Er som går före, som har rollen som ledare för andra, vaknar nu mera upp i den rollen, för att anta den rollen som ledare. Ni får mera information successivt, om vad Ni ska göra, agera i, om Ni skall förflytta Er till olika platser och så vidare. Allt för att finnas där då flera nu vaknar upp i sina hjärtan. De som kommer till Er, känner dragningen i sina hjärtan, dom Vet inom vart dom skall ta sig, vem dom ska kontakta, söka hjälp hos och så vidare. Det finns redan i deras programmering.

Vet då här att Ni har All kunskap och visdom, som Ni behöver i den stunden för just dom människorna som Ni möter.

Gamla programmeringar som finns i Era kroppar, i Era system, som spelat ut sin roll kan vi säga, stängs ned eftersom och nya program öppnas, ni kan se det som en ny nivå av medvetenhet, när jag pratar om program. Ni är en avancerad varelse kära vänner, med många förmågor som inte varit tillgängliga för Er Ännu, men successivt, ju högre Ni når i Er medvetenhet, i Er energi, när Ni når en högre frekvensnivå då öppnas också mera av Era förmågor upp för Er.

Många av Er är där just nu, och kan känna stor förvirring, då Ni inte känner igen er själva

Vet här, att allt behöver få landa in i hela Er kropp, i hela Ert system, och därefter ha tillit till vad som känns inom Er, för vad som visas för Er på olika sätt. Utan att på något sätt vara dömande mot Er själva i det som visas för Er. Sök istället Er sanning i Ert inre, ställ frågan där, vad som är sant och inte, utan att på något sätt slå ned Er, och det som visas för Er, vilket Är Er själva och det Ni besitter.

Håll även här Er vibration hög och lätt. Tag emot det som visas Er, det som Ges till Er med glädje, med lätthet och med tacksamhet. Då det Är Ni, Ni får tillbaka en bit av Er själva, en ny nivå av Er själva mot Er Helhet. Ni blir mera och mera hela.

Som jag sa så händer det mycket på alla nivåer och Er fysiska kropp kan ges tillkänna på olika sätt i den här kraftfulla processen som Är.

Allt Ni Är, allt Er kropp Är, omvandlas till en högre energi.

Modern föds fram, även Ni kan man säga, föds fram, till en nyare version, till en helare version av Er själva. Mera vaken, mera klarsynt och mera kännande än tidigare.

Ni går mot en dimension i ett varande, där Ni Är i Er helhet med Allt som Är, i kontakt med Allt som Är. Anpassningen till den högre dimensionen behöver få ta sin tid.

 

Jag ber att Ni sluter Era ögon och tar kontakt med Era hjärtan, med ljuset i Ert inre, Er gudomlighet, Ert ursprungs ljus,

Ni låter detta ljuset få expandera och lysa upp hela Er varelse

Tänk Er nu att Ni står i Er egna stråle av ljus, förankrad i Moder Jords innersta, förankrad till Källan av Allt som Är

Ni tar kontakt med Er inre sol, i Ert inre

Ni tar kontakt med Moder Jords inre sol

Ni står i kontakt med den Stora Centralsolen, och Alla solar som Är

Ni låter andetaget fördjupa, och förstärka Er kontakt med dessa energier

I den här stunden så för den som vill mottaga dessa ljuskoder, endast försätt Er i ett mottagande

 

Energiöverföring..

 

Öppna Er kära vänner till ett mottagande för det som väntar Er, för det som väntas att få öppnas, få öppnas för Er

Vet att Ni Är värda

Känn Er värdiga, och i tillit tag emot, kära vänner

Låt Er inre sol få lysa inifrån och ut genom hela Er varelse, säger Ra

Jag önskar Er att skina i Er helhet som det ljus Ni Är, i den kraft som Ni Är och Bär

Att vara i sanning till Er själva

Att leva och verka utifrån Ert hjärta och Er sanning

Att stå starka i tillit till Allt Ni Är

Ha modet att släppa taget om det som icke är gynnsamt för Er

Våga ta steget ifrån, om Ni känner att det är dags

 

Vi finns med Er och Vi Älskar Er

I kärlek Vi Är

Tack!

 

 

 

Du gillar kanske också...