Mike Quinsey – Kanaliserande Sitt Högre Själv, 4 januari 2019

Mike Quinsey – Kanaliserande Sitt Högre Själv

4 januari 2019

Vi kan se den fulla potential som väntar, men inte den exakta tiden för när vissa händelser ska inträffa. Dock, det är till slut nästan säkert att ett antal förutsägelser slår in, inkluderande de politiska förändringar som kommer att ge er en ny ordning och reducering av illuminatis makt att diktera er framtid. Istället ska en ny ordning etableras, en som ska påskynda ert avancemang in i den Nya Åldern och de fördelar den för med sig. När människor inser att det som händer kommer att vara till deras fördel, kommer det att föra samman länderna i fred och de kommer att börja samarbeta med varandra. Tiderna av konflikt avslutas vilket kommer att hjälpas upp av de som tar upp auktoritära positioner, och har makten att leda människor i rätt riktning så att de kan nå sina mål.

Förr eller senare kommer era monetära system att adresseras då de länge varit källan till ojämlikhet, och har hållit dem som kämpar för sin existens i ett permanent sådant tillstånd. Rikedomen i världen räcker mer än nog till att försäkra att alla kan ha en tillfredsställande levnadsstandard, vilken bara hålls tillbaka av dem som använt rikedomarna för att fylla sina egna fickor. De Mörka är otvivelaktigt de största missdådarna som stulit tillgångar för sitt avancemang och styrning av världen. Det kommer att ta tid att få saker i balans igen, men negativa krafter kommer inte längre att kunna hålla resten av världen fången för sin girighet och makt över världen.

Vad gäller större beslut och där er framtid redan avgjorts kommer ingenting att kunna ändra det som blivit förordnat. Er framtida rättighet kommer att placera er stadigt på vägen mot världsfred, och den kommer att till fullo landa när ni är upplyfta i de nya vibrationerna genom ”Händelsen”. Det kan inte vara på något annat sätt, så försök hålla er borta från skeenden förknippade med de Mörka, då de till och med i sina dödsryckningar kommer att göra allt för att hålla ned er. Inse att er trygghet och era framsteg är garanterade, förutsatt att ni håller er i era högre vibrationer, ingenting kan då blanda sig i ert öde att stiga upp. Det kommer en tid när ni kommer att utan tvivel veta att ni är på god väg, när händelser i era liv börjar bli synkroniserade, och det kan summeras som ”att leva i stunden”.

Att ta saker som de kommer till er är möjligtvis en ny erfarenhet, då människor i vanliga situationer tycker om att planera i förväg, och även känner sig vilsna utan kontroll på livet. Förstå att det är många själar och energier som följer er hela livet, som försöker hjälpa och leda er så att ni framskrider i enlighet med er livsplan. Med varje inkarnation ligger fokus på er fortsatta utveckling och har därför planerats för att tillförsäkra att ni ges de möjligheter ni behöver. Livet kan tidvis verka vara en serie osammanhängande händelser, men om ni kunde se hur ni framskridit genom tidigare liv skulle ni se sammanhanget.

Väldigt lite är lämnat åt slumpen och kom alltid ihåg att ni kom till livet med en livsplan ni redan hade accepterat. Ni inser utan tvekan att det är bäst för er att i förväg vara omedvetna om de utmaningar som väntar er, ändå blir ni i vissa livstider medvetna om ert öde mycket tidigt och vet redan vad ni vill göra med ert liv, och ger er hän detta med full styrka. Hursomhelst leds ni längs en väg som ger er de möjligheter ni behöver för att uppfylla er överenskomna livsplan, men ni har fortfarande gåvan av fritt val. Dock kommer ni nästan säkert att följa er plan då ni intuitivt kommer att veta vad som är rätt för er.

Er Jord fortsätter sin väg in i ett område i rymden där vibrationerna blir snabbare. Det är till er fördel och del av en gammal plan att snabbt avancera er in i de högre vibrationerna. Förändringarna kommer att vara märkbara på individuell basis och ju längre ni framskrider, desto lättare kommer det att vara att bortse från det som pågår runtomkring er. Det kommer delvis från förståelsen av tiden ni befinner er i och vägen för att garantera tillfredsställande framsteg. Det gäller att kvarstå centrerad och hela tiden hålla fokus på ert mål. Tiden är för länge sedan inne när ni borde lägga mer av er uppmärksamhet på era egna behov, och förstå att varje själ fått lika möjlighet att stiga upp. Många har inte kunnat göra det för att de dåligt förberett sig för vad som väntar.

Även i era lägsta punkter av upplevelse blir ni hjälpta, och ofta ges mer hjälp och vägledning i ett försök att hjälpa er upp på en väg som leder till er upplysning. Det är inte fråga om intelligens, utan om det inre svaret på förståelsen om att ni stadigt måste ställa fötterna på er andliga väg om ni ska kunna höja era vibrationer. Några kan fråga hur de ska veta om de gör framsteg, och svaret är genom större sinnesfrid och en klar känsla av syfte i livet. Så många själar känner sig vilsna och utan riktning och undrar vad syftet med deras liv är, och vet att det först och främst handlar om att rensa karmiskt ansvar. Det är att ge er mer tid för upplyftande aktiviteter som för mer Ljus och förståelse in i era liv.

Själar dras samman genom kärlek till varandra och det bandet kommer att kvarstå och sannolikt se dem tillbringa många livstider tillsammans. Ofta i olika roller än de tidigare upplevt, men alltid ytterligare ökande deras andliga framsteg längs deras valda väg. Det är högst sannolikt att er själsgrupp har levt genom ett antal inkarnationer som givit er helt olika erfarenheter. Så när medlemmar i er andliga familj går vidare, fira deras bedrifter vetande att ni kommer att träffas igen. Den mänskliga kroppens död är inte själens död eftersom den är odödlig tack vare Guds Själv inom den. Så mycket ledsenhet och sorg skulle undvikas om ni bara förstod och accepterade sanningen. De som redan gått över väntar på att få hälsa er med glädje och kärlek och fira er hemkomst.

Kära Ni, tiden har kommit när sanningen kommer att sticka ut och falska och missförstådda fakta eller läror kommer att kastas åt sidan. Så många själar har nått en nivå av förståelse som betyder att de är redo att lära sig högre sanningar och de ska ges, och de kommer att bli mer upplysta än någon tidigare period. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det är verkligen behövligt mitt i så mycket förvirring.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...