Ärkeängel Metatron via Melanie Beckler 22 oktober 2016

Ärkeängel Zadkiel

Ärkeängel Metatron via Melanie Beckler

22 oktober 2016

Transformation genom Kärlek

 

Ärkeängeln Metatron tar, i detta kanaliserade änglabudskap, en kontakt som hjälper er att ansluta till den kraftfulla transformerande kärleksenergin som erbjuder er en möjlighet att börja på något nytt, eller ändra er kurs så att den orienteras mot er högsta och bästa möjliga väg.

Detta meddelande hjälper er genom denna tid av transformation genom att ge er fullt ljus och specifik andlig vägledning.

Hälsningar

Jag är Ärkeängel Metatron, och jag hälsar er i denna stund, i denna virvelström av ovillkorlig kärlek och ljus och enhetsenergi.

Jag inbjuder er att koppla av er kropp och ert sinne och tona in till ert hjärta, för som ni hört, kärlek är sättet att påskynda er utveckling. Kärlek är sättet att manifestera välsignelser, överflöd och glädje i ert liv. Kärlek öppnar era andliga kanaler, förankrar er i den nya kristallina jordenergin och orienterar er med ert högsta och bästa möjliga syfte.

Och kära ni, allt detta är sant. Kärlek tjänar er. Öppna ert hjärta. Integrera denna kärleksenergi i er varelse, tillåt kärlek flöda in i er, runt er och genom er. Känn ert hjärta öppnas vidare än någonsin tidigare. Ett vidöppet hjärta.

Ni är trygga på en plats, ni är beskyddade. Och verkligen, denna nya nivå av öppenhet genom kärlek låter er i detta nu, precis detta ögonblick, att åter komma i linje med den väg som är för ert högsta bästa.

Ni kommer att få möjlighet efter möjlighet att åter komma i linje med er högsta potential, er gudomliga väg och blåkopia. Förstå att om ni väljer handlingar, tankar, situationer som inte är i linje med vad ni verkligen vill, med vad som är er rätta väg, kommer ni att känna er avslagna.

Ljusenergin på planeten är nu stark. Den är kraftfull och potent. Dess syfte är att få er i linje med den ni ska bli, med ert rätta jag som andlig varelse och med vad ert högre själv i sanning vill.

När ni håller kvar er kärleksvibration i den femte dimensionen och lever i frid är detta inledningen på er övergång. Och så, vet att under denna känslomässigt laddade tid är det lätt för er att ge efter för ert sinne, för era rädslor och tvivel, speciellt när stora utmaningar och förändringar kommer i er väg, konfronterar er.

Men kom då ihåg att utmaningarna är möjligheter för er att återgå till er rätta väg. Ett exempel är när ett arbete förloras, då finns det en högre, en större position som väntar er. Om ni väljer att ge efter för rädsla, för brist genom att fokusera på ert förlorade arbete, kommer ni inte i linje med denna nya högre manifestation. Men om ni accepterar utmaningen som ges er, omfamna att ni befinner er mitt i en livslektion och nya möjligheter uppenbaras för er. Då, och bara då, bara med kärlek och acceptans kan ni gå framåt och i linje med den storhet som finns i beredskap att manifestera i ert liv. Ni kan välja att gå i linje med dessa välsignelser.

Denna övergångsperiod är kraftfull. Den kan kännas eller anses vara kaotisk och det blir många vändningar och krokar och gupp. Det är viktigt för er att minnas att målet, i slutändan, är att föra er närmare Gud, närmare ert rätta jag, närmare den upplysta, utvecklade andliga varelse ni är på väg att bli.

Vad under er väg tjänar er inte längre? Var villiga att släppa dessa saker i den nya energin, för när ni gör det kommer en större och högre vibration in. Så släpp era böjelser, släpp era rädslor och tvivel och öppna er. Öppna för att låta glädje och vänskap, välstånd, kamratskap och kärlek komma in i era liv. Detta är vibrationerna som tjänar er i denna nya energi.

Var tålmodiga med er själva och, i varje ögonblick, observera. Vad känner ni? Är ni fokuserade på tankar som ger er dåliga känslor? Har ni en knut i magen? Finns det spänning i er kropp? Iaktta ert sinne och era känslor och vet att det som inte känns bra, inte känns rätt, inte känns som det för er dit ni egentligen vill, det ska ni släppa.

Precis nu, släpp all spänning från de senaste dagarna. Låt denna spänning ni upplevt tillsammans med tvivel och rädslor, eller känslor av osäkerhet komma till ert medvetande. Låt dessa känslor eller tillstånd av varande vibrera i era kroppar, känn dem nu och släpp dem sedan till ljuset.

Minns att närhelst ni känner att något inte är njutbart så är det något ni egentligen inte vill, släpp det då med era tankar, ”Änglar, ta bort denna smärta från mig, släpp den till ljuset”. När ni gör så, skapar ni utrymme för kärleksenergi, för kristallint ljus som fyller er varelse och accelererar er utveckling, linjerar er med kärlek, med Gud, med frid, glädje, vitalitet och överflöd.

Ni förtjänar detta. Ni går denna väg. Kom ihåg att denna tid är känslomässigt laddad. Så, när någon säger något som slår er som felaktigt, släpp det. Håll inte fast vid dessa tunga känslor, omdömen eller agg för de tynger bara ned er. Då stress och anspänning och kaos fyller ert sinne, er kropp, er verklighet, ta då ett ögonblick att bara vara. Låt denna energi vara, bli medveten om den och släpp sedan ert grepp om den, öppna upp för att uppleva den frid ni förtjänar, den kärlek och det ljus ni förtjänar.

Ni rör er, som mänsklighet och individ, mot de högre sfärerna, sfärerna av ljus. Detta är ingen lätt övergång men ni är stöttade genom hela uppstigningsprocessen. Minns den grundläggande övningen här om att släppa ert grepp om det ni inte vill, det låter er få det ni vill in i ert liv. Ni förtjänar allt det bästa som världen kan erbjuda och är stöttade i er orientering mot det. Men det kräver ert fokus och ert engagemang. Plantera positiva tankar i ert undermedvetna sinne. Ersätt de undermedvetna rädslorna och tvivlen med nya affirmationer och avsikter för vad ni vill och önskar. Skriv ned allt det ni vill. Känn det som om ni redan hade dessa saker, dessa känslor och den glädje ni känner att de för med sig. Upplev hur det känns att ha det ni vill ha, att vara i energin av kärlek, frid och överflöd och tacka nu för dessa framtida manifestationer som ni önskar er. Ha tillit till denna process av förändring ni går genom nu, stora välsignelser kan och kommer att manifestera sig i era liv.

När utmaningar uppkommer, acceptera dem och var tacksam i vetskap om att de försöker få er i linje med ert högsta och bästa goda. Fråga er, ”Vilken läxa behöver jag lära mig här?”. Tona in till ert hjärta och känn svaret, vet svaret, lär läxan och var sedan öppen till den idé denna högre aspekt av utmaningen uppenbarar för er.

Vad finns på andra sidan när ni tar er genom utmaningen? Vad är ni på väg att bli? Vad faller bort för att skapa utrymme för något ännu bättre? Välj detta perspektiv nu. Ni är redo och ni är stöttade i att ta ett jättekliv i er utveckling, i ert växande. Dualitet är den värld ni lever i, visst. Men ni behöver inte längre uppleva lidande när ni släpper taget om det som är. Lär läxor, res er över utmaningar och integrera ljuset som är tillgängligt för er.

Älska varandra, älska er själva och vet att stora välsignelser verkligen väntar er. Utmaningar….? Släpp taget om dessa och när utmaningen uppkommer, minns att kärlek, medkänsla och tålamod är era allierade i att slutföra lektionen, i att resa er över utmaningen och uppleva resultatet eller välsignelsen på den andra sidan.

Kärlek tjänar er, kärlek höjer er vibration, kärlek bär upp er. Öppna era hjärtan till detta, låt kärlek flöda genom er och rena er. Och slutligen, föreställ er en sköld av ljus omkring er energikropp och aura, skyddande er. Återvänd ofta till denna skyddande sköld för det är sant att med ett intakt och starkt aurafält kommer negativa entiteter eller negativ energi från andra inte åt er.

Det är genom negativt tänkande, rädsla, tvivel och annan skada på er aura som ni blir mottagliga för dessa negativa upplevelser. Så håll era aurafält starka och intakta, stötta er själva med hälsosam mat, rent vatten och ljusenergi, positiva ord och tankar.

Gör detta och ni kommer att lyckas med ert uppdrag här på jorden. Ni kommer att klara er genom denna stora transformation och förändring och kan kliva in i nästa högsta version av er själva, den andliga varelse som väntar på er integration.

Ni är redo. Välj kärlek, välj ljus, gå med flödet och vet att allt är möjligt för er. Tillåt, ha tillit och kärlek.

Jag är Metatron. Jag lämnar er med många välsignelser av ljus och en påminnelse om att jag alltid finns nära. Kalla på mig för hjälp och jag kommer att svara, hälsandes er igen i nuet, med ovillkorlig kärlek och ljus.

Free Audio – Download – http://www.ask-angels.com/free-angel-messages/transformation-through-love/

Video: “Transformation Through Love- With Archangel Metatron” – https://youtu.be/8p5rZuJnjMs

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...