Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv 23 november 2018

Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv

23 november 2018

Det finns fortfarande människor som talar om risken för krig mellan nationer, men var säkra på att allt som behövs görs för att det inte ska hända. Det finns ett konsensus hos folket att det fått nog av krig och blodsutgjutelse, och att det är dags för Mänskligheten att komma samman i en världsomspännande rörelse för att stifta permanent fred. Vi i de högre sfärerna övervakar skeendena på Jorden, och emedan vi inte vill lägga oss i era beslut av fri vilja, står vi samtidigt bakom dem som tillägnat sina liv att föra fred till alla folk, som i sin tur kollektivt för upp kraftfulla tankar för total fred. Det kommer fortfarande att inträffa mindre skärmytslingar i länder där dispyter försiggår, men även dessa kommer att minska med tiden, då insikten klarnar att oavsett dispytens natur är en fredlig lösning möjlig och mycket bättre för alla inblandade. I många, många år har enorma summor pengar förtjänats av dem som handlar med förstörelsevapen, men det är blodspengar som kunde ha gagnat den Mänskliga Rasen på så många sätt att fattigdom inte skulle behöva existera.

Fredlig politik och de som för fram den får inte den publicitet de förtjänar, och de Mörka som fortfarande i stort sett äger Pressen fortsätter att uppmärksamma dem som talar om krig och hotet om krig. De koncentrerar sig på att hålla världen i stort i ett tillstånd av spänning och missbelåtenhet. Dock finns det också de som arbetar hårt med att bryta mönstret och nu går de åtminstone framåt, och ser att det inte är lika svårt som tidigare då Illuminatis makt blivit kraftigt beskuren. Så bakom kulisserna går allting väl framåt, och mycket mer sker än ni sannolikt vet under nuvarande omständigheter. Även på höga positioner finns det viktiga personer som arbetar för Ljuset, men det ligger i deras intresse att skydda sig själva genom att vara anonyma. Några av dem känner ni till genom deras handlingar, och de är de nya Ledarna i väntan och kommer att stiga fram när det är tryggt att göra det.

Temperaturen stiger och det är ett helt normalt skeende i cyklerna på Jorden. Det ger Moder Jord en möjlighet att rena sig själv som en del av de förändringar som kommit med den nya cykeln. Er historia visar att Jorden upplever betydande förändringar över tid, också under er Mänskliga historia på runt 200 000 år. Ni har gott om tid att förbereda er för dem och med nya teknologier ska de inte vara svåra att hantera. Ni har fortfarande utmanande tider framför er, men de Högre Krafterna kommer att finns till hands så att ni gör rätt.

Ibland, när ovanliga problem dyker upp, kan vi hjälpa er och ta hand om dem direkt, men ni kommer inte nödvändigtvis veta att det gått till på det sättet. Genom hela er historia har ni fått hjälp från ovan, men samtidigt finns det situationer ni åsamkat er själva, och har ansvaret att gottgöra dem. Helt klart skulle ingen lära sig av sina misstag om någon annan rättade till dem. Trots allt är ni här på Jorden för att få erfarenheter, för att växa i andlig förståelse och att fortsätta utvecklas genom den. Det är tidvis svårt för er att greppa betydelsen av era upplevelser, men förstå att allt sker för att ni ska växa och på lång sikt förbereda er för livet i de högre sfärerna.

Ni har varit så isolerade på Jorden att ni precis bara börjat acceptera att ni bara är en av tusentals planeter med intelligent liv. Alla är i en process av utveckling, och även om deras väg kan vara mycket annorlunda än er, är de icke desto mindre på väg mot de högre vibrationella nivåerna. Ni står vid en kritisk punkt, vilket är orsaken till att ni är beskyddade på er resa så att ingen annan civilisation tillåts störa era framsteg. Sedan ni passerade markören har situationen förändrats, och de Blå Fåglarna har utsetts att vägleda och skydda er, vilket är anledningen till att de nu finns i ert Solsystem. De kommer att tillse att ni inte hålls tillbaka av Illuminatis handlingar eller någon annan grupps som nu finns på Jorden, eller i ert Solsystem.

De som är redo att uppstiga kommer att gå hela vägen till Uppstigning utan att uppleva störningar. Ni har fortfarande mer att lära er innan ni är redo, men härifrån kommer vägen att vara mycket lättare och mer njutbar. Ni står på randen till stora förändringar som kommer att föra er framåt med hopp och skutt och på relativt kort tid kommer ni att lämna de gamla vibrationerna av hård dualitet bakom er. Livet kommer att bli mer njutbart och de olika Raserna kommer att närma sig varandra, och fortfarande respektera de skillnader som gör er unika. Alla kommer att ses som jämlikar, precis som i Guds ögon. Det blir början på sann lycka då ni alla delar era upplevelser med varandra. Universell Kärlek kommer i handling då alla själar förstår Enheten i Allt Som Är.

Då tiden går vänjer ni er ledigt till förändringarna då de lyfter upp er livskvalitet. Ni kommer att spendera mindre tid på arbetet i livet än ni gör nu, och får gott om tid att utveckla er medvetenhet och andra förmågor. Förstå att ni är en andlig Varelse och att ert slutliga mål är att bli en Varelse av Ljus. Det ligger förstås en bra bit i framtiden och det är bra att veta vart era upplevelser leder er. Det kan låta konstigt för några av er, men kom ihåg att ni reser tillbaka längs den väg som förde er till er nuvarande upplevelse. Det finns absolut ingen orsak att vara bekymrad över någonting då ni kommer att gå framåt i er egen takt. Det är annorlunda nu i er nuvarande period av utveckling där era rörelser är mycket långsamma och begränsade, men när ni uppstiger till ”Nu” kommer en helt ny vy att öppna sig för er. Ni kommer att ha många valmöjligheter till vad ni vill göra, de är obegränsade och ni kommer att kunna resa vart som helst genom er tankes kraft, omedelbart.

Det världsliga liv ni lever nu kommer inte att hålla er kvar mycket längre och så mycket mer väntar er. Den Nya Åldern kommer i sanning att börja i en mycket nära framtid. Basen för den är redan under utveckling och när tiden är den rätta, det betyder när det i huvudsak är tryggt, kommer den att snabbt introduceras. Så en spännande tid hägrar, men var vänliga och ha tålamod, för det är så viktigt att introduktionen av så mycket nytt släpps när tiden är den ”rätta”.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det är verkligen behövligt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet, men det kommer så småningom att upphöra. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...