Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag 9 dec, 2016

et-contact

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

9 dec, 2016

 

Händelserna utvecklar sig snabbare än någonsin och det finns inga tvivel om att sanningen gällande många frågor kommer upp till ytan. Inget kan hindra den allmänna känslan av att det inte längre är möjligt att stoppa det som har dolts från att bli avslöjat för människorna. Som ni skulle säga: ”Tidvattnet har vänt” och när det sker, frigör sanningen människorna från att vara manipulerade, samt lögnerna som har vidarebefordrats som sanningen. Man är nu mycket klokare och litar inte längre på dem, vilkas ord man har ansett vara ärliga och pålitliga. Man har börjat avfärda dem som man har upptäckt att har förvrängt och vridit på sanningen, för att få den att passa sina egna behov. I vissa länder har det lett till demonstrationer mot de skyldiga, vilka känner till folkets makt. Vad beträffar att lägga sina röster, uttrycker man nu kraftfullt sina åsikter och avsätter dem som ignorerar dem.

Nu, mer än någonsin, behöver människorna utöva sin rättighet att demonstrera mot dem som inte följer deras önskemål. Inom den Mänskliga Rasen förekommer en stark önskan att göra nödvändiga förändringar i sina liv och om deras representanter ignorerar dem kommer detta att bli till dessas nackdel. Folkets makt borde uppmärksammas för den kan, om möjligt, störta Regeringar som inte fogar sig enligt folkets önskemål. Historien får visa att revolutioner kan uppstå, om Myndigheterna fortsätter att ignorera och trampa ner folket. Ibland är det svårt att åstadkomma Fred, när de som sitter vid makten använder tvång för att hålla folket nere. Men kampen är långtifrån ensidig, eftersom de Galaktiska Styrkorna ständigt letar efter icke-våldsamma metoder för att uppnå fred och deras vägledning kommer att hjälpa dem som är av Ljuset.

Där inkarnerade själar har svårt att acceptera vad livet erbjuder dem, bär i minnet att mycket få känner till sin livsplan. Det är ofta bäst att ni hanterar frågorna när de dyker upp, i vetskapen om att era Guider alltid finns till hands för att försöka hålla er till er överenskomna plan. De upplevelser som ni behöver för att kunna utvecklas är noggrant planerade och visas för er endast när det är uppenbart att ni förmår hantera dem. Just nu, mer än någon gång, är det viktigt att ni får avsluta era liv i vetskapen om att ni har varit framgångsrika. För många själar kommer detta att vara deras sista inkarnation i de lägre vibrationerna, så det ligger i deras intresse att försäkra sig om att de framgångsrikt kan hantera all ouppklarad karma. I era mera stilla stunder kommer era Guider att närma sig er och ni kommer att kunna ”samtala” med dem. På det sättet får de ta del av era behov och förutsatt att dessa passar in i er livsplan, så gör de sitt bästa för att hjälpa er.

Livet i de lägre dimensionerna är inte er permanenta hemvist; det är mycket krävande och man kan helt korrekt beskriva det som en Livets Skola. Ni ställde upp som frivilliga för att få ha dessa upplevelser, i vetskapen om att oberoende av hur mycket ni sjönk, så skulle ni få ta del av all hjälp för att återhämta er. Ni kom från en nivå där ni var en Ljus-Varelse och det är densamma ni ska återvända till, när ni återigen stiger upp. I jämförelse är Jordens vibrationer mycket tunga och Andliga Varelser finner dem mycket obekväma att vistas i. Ni förflyttar er emellertid ut ur kroppen när ni sover och tidvis utförs ert bästa arbete för ’Spirit’ vid sådana tillfällen.

Efter att ha lämnat er fysiska kropp kommer ni att finna er själva i er eteriska kropp, skenbart exakt likadan som ni normalt ser på er själva. I de högre dimensionerna utsätts ni inte längre för de ytterligheter som ni får uppleva i de lägre dimensionerna. Tillvaron är faktiskt mycket mer angenäm och fullständigt annorlunda än vad ni var vana vid, när ni ögonblickligen kunde resa genom att använda blotta tanken. Kontakten med andra sker också genom tanken och när ni befinner er i en energikropp kan ni, om ni så önskar, ”tänka” er in i en som är annorlunda och som tjänar ert syfte. Dessa är nivåer som ni redan är bekanta med och de är er naturliga boning.

De falska utomjordiska attackerna har påbörjats i liten skala, men hittills har de inblandade farkosterna blivit förstörda innan de kunde utföra sina uppdrag. Aktiviteten sker utanför planeten och Ljusstyrkorna har ingripit i ”kriget i himlen” och är er försäkran om att mänskligheten är skyddad från alla större tilldragelser. I ert nutida förflutna har det, i slutet av en Tidsålder, inträffat negativa händelser som har resulterat i en nästintill fullständig kollaps i den väv som har hållit igång Mänskligheten. Men denna gång kommer ni att vara framgångsrika med att uppnå era mål. Resan för vissa av er kan bli riskabel, men ni kommer att komma ut som segrare och får åtnjuta en frikoppling från de Mörkas hårda grepp.

Ni har redan informerats om de Blå Fåglarnas (Blue Avians) närvaro, de överblickar all aktivitet på och runtom Jorden. De är Varelser av Ljus och specifikt närvarande för att säkerställa att inga utomstående kan ingripa eller störa er väg mot Uppstigningen. En skyddande sköld har placerats runtom er och Moder Jord, genom vilken ingen varken kan lämna eller ansluta sig till er. Det är mycket som sker, vilket ni är omedvetna om och så har det varit under en mycket lång tid. Människan har skyddats för att säkerställa att vilken utgången än blir, så kommer sluttiderna att vara i enlighet med den högre planen. Detta är varför ni ibland känner det som om ni inte får någon hjälp överhuvudtaget, när faktiskt enorm hjälp ges, som ni är fullständigt omedvetna om. Håll i minnet att ni alla har fått fri vilja och i slutändan är det ni som bestämmer er framtid och ni kommer att uppmuntras till att följa en viss väg som leder till fullbordan och Uppstigning.

Inse att ni som är Ljusarbetare har blivit utvalda för att vara här för sluttiderna, för ni har färdigheterna och erfarenheten att fullfölja era uppdrag. Ni har faktiskt förberett er väl för denna tidsperiod och vad ni gör kommer naturligt att verka vara enkelt att hantera. Det är en underbar aspekt av livet när man vaknar upp och inser att ”service för andra” är den väg som utvecklade själar följer. Belöningar för sådant arbete efterfrågas inte, eftersom utförandet är en belöning i sig. Men eftersom lika attraherar lika, får ni se att så som ni behandlar andra så kommer även ni att bli behandlade.

Fortsätt dela Ljuset med andra, i form av en vänlig kommentar eller en önskan om en själs uppvaknande och i att vidarebefordra välsignelser till denna person. Om ni kände till sanningen, så skulle ni inse att tankar är kraftfulla och när vibrationerna höjs måste ni vara försiktiga, så att ni inte pådyvlar negativa tankar på en annan själ. Men i och med att ni höjer upp er och absorberar mer Ljus, blir ni en mycket starkare Ljus-Varelse och mindre benägen att avvika från er väg. Till exempel så är det normalt att vara en känslig människa, men det finns en möjlighet att ni skulle kunna bli överraskade och tillfälligt förlora kontrollen över er själva. Så länge ni är medvetna om det, borde ni kunna vidta nödvändig omsorg och försiktighet för att undvika alla misstag.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan.

Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...