Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag 28 juli 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag 28 juli 2017

 

Allt går bra med er utveckling. Era Guider fortsätter att göra sitt bästa för att hålla er på den väg till Uppstigning som avtalades innan ni inkarnerade, och att hedra er fria vilja att ta den väg ni väljer. Ni som är på jorden i en sådan underbar tid kan känna er privilegierade eftersom många andra själar skulle ha velat gå med er. De är medvetna om att utveckling kommer mycket snabbare som ett resultat av ett övervinnande av de lägre vibrationerna. Men de utvalda valdes ut på grund av vad de hade att erbjuda dem som behövde hjälp att bryta greppet från den lägre energin. Utan sådan hjälp kunde de ha trasslat till det och förlorat möjligheten att stiga upp i Ljuset.

Den tid du befinner dig i är så nära Uppstigning, och många nödvändiga förändringar är för handen i väntan på den tid som snart kommer när de mörka har tagits bort. De har redan sett händelser vända emot dem och de har inte längre befogenhet att diktera hur detta skall lösas. De planerade för total världskontroll från vilken position de kraftigt skulle ha minskat världsbefolkningen. Det målet är inte längre möjligt och vid denna tid arresteras och fängslas de. Det görs också mycket arbete för att rensa deras underjordiska baser tills att de inte längre utgör ett hot mot den Mänskliga befolkningen.

Mycket har redan förberetts i väntan på den tid då allting öppet kan fortsätta utan rädsla för störningar. Den tiden är inte långt borta. Högst några få år, men sannolikt mindre. Redan är några förändringar av mindre natur under kontroll och större planeras långt i förväg. När hotet om störningar från de mörka är borta, kan allt öppet fortsätta och med en ofattbar hastighet. Ni har väntat alltför länge, men tiden har inte helt förlorats, utan använts till förberedelser. De mörka kommer att ha flyttats till platser där de inte har någon påverkan eller förmåga att ändra utfallet.

När ni tittar er omkring verkar det finnas så mycket som behöver uppmärksammas eller förnyas, att det verkar vara en oöverstiglig uppgift. Men med hjälp av era Rymdvänner kommer ni att bli positivt överraskade över hur snabbt saker kan ändras. De kommer att ha fördelen av mycket mer erfarenhet än ni och av användningen av avancerade metoder. Marken och haven kan förnyas och rensas från allt som inte är till någon nytta på mycket kort tid. Av uppenbara skäl är era metoder primitiva jämfört med våra, vilka inte lämnar några rester som behöver rengöras efteråt.

På relativt kort tid kommer alla stora förändringar att ha ägt rum, så att ni lyckligt kan leva i fred med mycket fritid för att utföra era egna sysslor. Ni kommer att träffa Varelser från närliggande planeter, och de tar er till Rymden och genom Solsystemet för att besöka andra planeter. Ni kommer inte längre att vara begränsade till Jorden och utan bli ett med andra Galaktiska varelser. De har tålmodigt väntat på att ni skall bli äldre och får resa utanför planeten. Så ni ser att så småningom kommer era liv att förändras till det bättre. Med tiden kommer era nuvarande erfarenheter att verka som en dålig dröm.

Era drömmar kommer att uppfyllas, men under tiden måste era tankar vara inriktade på vad ni behöver göra för att förbereda er fullständigt inför Uppstigningen. Håll fokus på allt som är positivt och håll kontroll på era tankar och er energi, och ge bara ut dem när det är nödvändigt. Ni kan till exempel vilja hjälpa de som är sjuka eller skadade, och era kärleksfulla tankar och önskningar i samband med detta skulle nå de berörda. Ännu bättre och mer effektivt skulle grupphealing vara, eftersom den bär mer kraft. Om ni är nya på idén, överväg en meditation innan ni skickar ut den, vilket skulle bringa allt till harmoni och göra er redo för healingen.

Även en vänlig tanke som skickas till en annan själ bär en helande energi och lyfter upp människor. Så när du medvetet vill att någon ska få din välsignelse kommer den att gå till dem. Kanske är det viktigaste självhealing, och att förbereda dig för det genom att meditera om positiva känslor eller färger om du vet hur du använder dem. Huvudsyftet är att se till att din aura ligger nära kroppen och inte är öppen, och fyll den med klara färger som har en vibration som du behöver. Till exempel, i vardagens jäkt och stress behöver du lära dig hur man slappnar av och färgen grönt rekommenderas för detta ändamål.

När ni utvecklas som ni kommer göra efter Uppstigningen kommer ni att upptäcka att det finns healingkammare som helt kommer att rensa er kropp och öka era energinivåer. I själva verket kommer ni inte att vara utsatta för sjukdom med höga vibrationer utan kommer att njuta av perfekt hälsa. Men ibland behöver ni kanske healing ändå, eftersom ni på jorden ständigt är omgivna av all slags energi, men vet att lika attraherar lika. Det gäller i många avseenden och det är av den anledningen som du lockar liknande själar till dig själv och självklart känner du dig bekvämare och lugnare med dem. Naturligtvis fungerar det också tvärtom att du kan känna dig obekväm när du möter helt motsatta energier mot dig själv.

Ert Solsystem fortsätter att träda in i högre vibrationer och ni övervakas noggrant av de Blå Fågelvarelserna, vika är närvarande för att säkerställa att era framsteg inte störs och att de inte överväldigar er. I ett sådant fall skulle folk känna sig upprörda och obekväma, emedan de successivt kommer att anpassa sig till dem om de får en gradvis introduktion. De Blå Fågelvarelserna finns i ert Solsystem i stort antal så att de kan stoppa alla inkräktare som närmar sig Jorden. De ser också till att de mörka inte slipper undan rättvisan för alla deras brott mot Mänskligheten.

Ni har en utmärkt webb som har så många länkar som ni kan följa upp för nästan alla ämnen som intresserar er. Det finns också många själar som skriver om frågor om framtida händelser som kommer att påverka er. Om du läser detta och inte har tillgång till webben finns det böcker tillgängliga om de flesta ämnen, och givetvis ges det föredrag på de flesta lokaliteter. Så förhoppningsvis hittar du en länk som du kan använda för att gå vidare med dina intressen.

Håll upp era huvuden och känn er inte nedslagna eftersom vi vet att ni har haft många besvikelser på sista tiden, men ni skall veta att så mycket som är positivt händer bakom kulisserna. Er press är begränsad beträffande vad den kan avslöja för er, varför ni inte läser mycket om de underbara och häpnadsväckande fynden i Antarktis. De borde vara på toppen av nyhetslistan, men var säkra på att ni kommer att lära er om deras fynd till slut.
Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till färdighet. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Webbplats: Tree of the golden light

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...