Mira från Plejadernas stora Råd via Inger Noren, 18 april, 2020

2020-04-18

Mira från Plejadernas stora Råd

Det är en ära att få tala med dig mästare och jag sitter i Plejadernas stora Råd där jag har kontakt med många människor på Jorden. Vi brukar meddela människorna om vad som väntar inom den närmaste tiden och det är av stor vikt att människorna förstår att denna tid när allting står stilla arbetas det oerhört mycket bakom kulisserna för att påskynda uppstigningen för GAIA och människorna.

Fr o m nu är det en ny tid för människorna att försöka förmedla till alla som har en önskan att följa med i uppstigningen att de måste börja ta denna tid som nu råder att verkligen börja fundera på vilken värld de önskar komma till.

Den tredje dimensionen är borta. Människorna har stigit till den fjärde och femte dimensionen på mycket kort tid. På grund av många förändringar som har skett i Universum och i atmosfären medför det att allt kommer att höja hela Universum i en högre frekvens, vilket betyder att allt går så otroligt mycket fortare än vad vi hade föreställt oss.

Både galaktikerna som ligger med sina skepp i atmosfären och människorna har höjt sin frekvens betydligt med en ny insikt om andras betydelse och skönhet. Detta betyder att det har blivit mer kärlek och medkänsla mellan alla arter i Universum och även till människorna. Ljusarbetarna som har hjälpt många galaktiker med vägledning och rådgivning har påverkat väldigt mycket i den avsikten. Det bådar gott inför tiden då skeppen kommer att gå ned på Jorden för att träffa människorna.

Det har varit en spännande tid för oss från Plejaderna att ha kunnat kanalisera med människor om hur de har kommit i sin uppstigning och även att vi har fått lära känna er människor. Vi har följt er under en mycket lång tid och vi har sett hur mycket ni har utvecklat en förståelse för varandra vad gäller kön, ras och religion. Det har väldigt stor betydelse för den fortsatta utvecklingen att så många som möjligt kommer till insikt om att en ny verklighet och en ny tid är kommen. Vi älskar er alla så mycket och vi ser med tillförsikt och glädje hur väldigt mycket har hänt i människors hjärtan i denna tid i isolering.

Detta har verkligen gjort något verkligt gott för alla hur oroligt och rädslofyllt det än är. Denna isolering är snart över och många har fått en annan uppfattning och reflektion över sina liv.

Vi är glada över att ha fått tala med er

Mira från Plejadernas stora Råd

 

Stort tack …. I kärlek jag tjänar…. JAG ÄR

 

Du gillar kanske också...