Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 17 april 2020

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 17 april 2020

Ett meddelande till Ljusarbetare – 17 april 2020

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jord Elementalerna, De Äldste av Fae, Ängla legionerna och Ärkeänglarna kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att få denna tid att tala med er i dag.

Vi är med er i strömmarna och strålarna av högre Ljus som når er planet nu, och i många av de symboler, bilder, energiöverföringar och tröstande musik som så många av er kommer till ödes i ert dagliga liv, tveklöst inte ”av en slump”.

Ni känner vår närvaro och själsfamiljens närvaro, allt ökande eftersom ni ber om helande, förnyelse, riktning och hjälp till era enskilda familjer, samhällen, länder och planet.
Det är inte heller av en slump att ni befinner er i en situation av utegångsförbud och begränsad yttre rörelsefrihet.

För även om det kan vara utlösande för de flesta av er, i en eller annan grad, ökar ni nu er inre känsla av frihet – att hitta vad detta är och vad detta betyder för er.

Vi talar om de områden av er medvetenhet och inre liv som förblir kraftfullt på plats, opåverkade av yttre händelser, och orubbliga även när känslor av osäkerhet upplevs på global nivå.

”Det finns ingen del av mig som är så modig!” kanske ni tänker. ”Om det inte är ren själs närvaro. Och jag har bara begränsat mycket av det levande i min mänskliga kropp.”

Vi följer vad ni menar, återigen måste vi dock försäkra er om att i er ökande förmåga att leva i Enhet med hela Skapelsen, är ni en del av och har accepterat empowerment från krafter som, från utanför er fysiska varelse, ändå är anslutna till er på avgörande sätt.

Det är därför ni ser så många försäkra varandra just nu, att hur isolerade ni än känner er som, just nu, vet att ni inte är ensamma.

Vet också att i denna tid när de vanliga dagliga uppgifterna och schemana antingen har förskjutits märkbart eller lagts på is, att ni också har skiftats till en ny plats av själv-bestämmande, ökad inre Visdom, och ökad förståelse för er egen väg för tillväxt.

Ni ser er själva annorlunda nu, eftersom ni är annorlunda.

I dessa tider, vissa områden i ert liv och medvetande som ropar efter tillväxt och helande är också på väg fram, ber om er uppmärksamhet på stundtals mycket uppenbara, otåliga sätt.

En del av detta kommer att medföra fysisk eller känslomässig läkning, eller båda.

För i en tid av minskad yttre aktivitet, finns det ofta utrymme för det som har svepts åt sidan att träda fram, som ber att äntligen få höras.

Och så ber vi er att inte få panik om aspekter av hälsa, relationer, ekonomi, arbetsliv och andra områden i livet verkar vara plötsligt ifrågasatta eller bli lidande på något sätt.
Mycket kommer fram nu så att ert fokus kommer att riktas mot dessa frågor, medans ni kallar in högre former av Kärlek, acceptans, förståelse och helande för att hjälpa er att höja vibrationerna i den upplevelsen.

Förstå att allt har att göra med vibrationer, som direkt relaterar till mentala mönster, och de energimönster som löper genom och runt kroppen och ert känslomässiga liv, inklusive de känslor ni sällan har tillgång till, eftersom de är djupt inne i ert undermedvetna.

Bara för att något är dolt från synhåll betyder inte att det inte har ett starkt inflytande över era medvetna tankar, känslor och livskvalitet!

Dessa begravda mönster kan också påverka er inre andliga väg kraftfullt, och måste därför beaktas i allvarliga ordalag.

För i alla områden av frågor, smärta, förvirring eller osäkerhet nu, skulle vi uppmuntra er att växa tyst och kräva att ert Andliga team av andliga guider, Ängla väktare, och högre själv visar er den bästa vägen framåt.

Efterfråga deras vägledning om vem ni ska tala med om denna situation (om någon), och vilken inre och yttre hjälp att använda.

Detta kan inkludera meditationer, visualiseringar och energi healing, för att lösa inte bara en yttre situation som bekymrar er, men den energiska grunden för det.

Ni har själva sett att många yttre situationer är möjliga att utvändigt läka, men om det underliggande energimönstret inte helas eller löses kommer situationen att återkomma.

Man kan säga att denna situation kännetecknar hela er planet just nu, eftersom så många finner sig ställa frågor som ”Vad är det som verkligen händer, och varför,”

De söker de underliggande energiska orsakerna till vad som händer, medan andra främst koncentrerar sig på själva situationen, som om det i sig var den viktigaste frågan.

Vi försäkrar er, det är det inte.

Ni själva kommer att lyssna på er egen intuition allt mer nu, och ni kommer att förstå att lite i livet är så enkelt och lätt kategoriserat som ni har utbildats att tro.

Många ”gråzoner” av subtila energiskiften och böjelser finns inom ert eget psyke och själ, dessutom i världen omkring er, och ju tidigare ni förstår detta, desto bättre.

Nu skulle vara den avgörande tiden att börja inse djupet av den mentala programmeringen, anpassningsmekanismerna och de osynliga tekniker som har regerat mänskligt liv, inklusive de övertygelser som man anser vara ens egna, i tusentals år.

Det finns inget enkelt sätt att släppa det gamla, förutom att böja sig för behovet av att inse årstidernas växlingar i ert Universum och på er planet.

Släpp det som inte längre vibrerar med ditt nuvarande liv som Sant för er, vilket också kan vara så för miljarder andra levande människor.

Släpp motstånd mot förändring, även när det känns som en stenig, obekant väg.

Livet och fridsam förståelse flödar mycket lättare när ni släpper behovet av förklaringar, status quo, och auktoritativa kommentarer för att leda er till platser av lugn och tillförsikt.

Kommer ni att använda de gamla formerna av auktoritet för att leda er fram, från och med nu?
Hur skulle det vara möjligt, när ni själva har bestämt er för att tiden är här för individens och gruppens uttryck av unikhet, suveränitet och egen kraft?

Låt ingenting vara detsamma från och med nu – och att ni och denna nya era av Sat Yuga är de som har kallat detta att bli till.

Inte en något reviderad form av den gamla Jorden, men en helt ny konstruktion, sprungen från ny grund, och friskt regn, luft och solljus.

Ni är inte de personer ni var, inte ens för en månad sedan. Och så, hur kan ni upprepa vad ni alltid har vetat?

Släpp det, och var villig att se er själva med nya ögon.

Ty ni är en ny och fräsch Varelse, alltmer Ljusbaserade, som lever på Ljus som er främsta näringskälla, ombildande elementen, och ingen kan stoppa er nu ens om de försökte.

Namaste, vänner! Vi är med er, alltid.
.
Upphovsrätt 2020, Caroline Oceana Ryan
Översättning: Mats

The Collective of Guides via Caroline Oceana Ryan, April 17th, 2020

Du gillar kanske också...