Moder Gud och Sananda via Galaxygirl, 30 juni 2018

Moder Gud och Sananda via Galaxygirl

30 juni 2018

Ni är så dyrbara för mig. Det är jag, er Moder Gud. Jag Är allt som Jag Är, precis som ni är allt som ni är. Ni finns inom mig, i mitt hjärta, och jag ser er som förlängningar av mig själv. Omfattningen av denna förändring på er vackra blågröna glob är intensiv i denna tid, och ni kan känna er lite vindpinade, men förankra er i mig. Jag är er trygghet, ert fundament.

Ni är så älskade barn, det är för närvarande bortom er förståelse, då ni blivit så vana vid isoleringen i den Jordliga upplevelsen att det får mitt hjärta att brista. Det var inte meningen att det skulle bli så. Vi är ett; vi har alltid varit och kommer alltid att vara det. Låt min honungsliga kärlek flöda, djupt in i de sårade platserna i era Jordliga upplevelser. Många av er får fler och fler glimtar, hågkomster av era dödsfall, av era tidigare sår. Låt min honungsliga kärlek täcka över, trösta, rensa och låt oss helas tillsammans. Era sår är mina sår för vi är ett. Men tänk på all den rikedom av upplevelser, av syfte, av förståelse, som ni åstadkommit både för er själva och för det mänskliga kollektivet.

Ni är en formidabel fiende till de mörka. Ni är kraftfulla bortom vad ni för närvarande kan föreställa er. Ni är, oh barn, ni är så älskade. Krigare behöver healing. Klättra upp i mitt knä såsom denna ofta gör. Låt mig smeka ert hår, torka era tårar, och låt mig sjunga en vaggvisa om hur det är på matrisens utsida, där ni alla är långa och starka och hälsosamma, där ni gjort allt och vunnit, som denna tycker om att säga. Ni växer, mognar så snabbt – så mycket snabbare än vi hade förväntat oss, för vi lär oss hela tiden av er såsom ni lär av er själva, och ni åter lär er er galaktiska familjs kärlek.

Det är sant barn, ni är inte ensamma, har heller aldrig varit ensamma. Isolering har varit den kanske största smärtan, bördan och lektionen. Vad har ni lärt er? Har ni ännu förstått att ni aldrig kan vara verkligt separerad från mig? För vi är av samma hjärtslag. Ni och era djurriken, era mineralriken, er galaktiska familj – ni är alla ett inom skapelsens kosmiska andetag, av enhet, av erfarenhet. Det finns många former av er som upplever många äventyr, som jag sagt förut och säger igen. Det är sant barn. Ni är mäktiga, ni är enorma, era upplevelser omfattar stora tidsrymder, sfärer, världar.

Kom ihåg mig. Kom ihåg storheten inom er. Kom ihåg ert högre själv. Kalla på ert högre själv för genomlysning, för förståelse, för rensning. Och tiden är nu mogen barn, för att bli de mästare som ni redan är, och alltid varit, men ni har en spelat en roll så att ni ”glömt” det en tid. Era galaktiska bröder längtar efter att få träffa er. För ni är deras familj, många av er är deras avkomma, och många av er har era själars ursprung på de platser som ni snart kommer att få höra mycket mer om. Det är sant barn. Ni är galaktiska. Se, ni är redan uppe i rymden! Illusionen är över, den har fallit sönder, och ni, mina dyrbara ljus, förbränner ert ljus med sådan envishet att det värmer mitt hjärta och ja, naturligtvis, mina energier kommer att förstärka era tusenfalt. Det är min gåva till er, min moderliga kärleksgåva. Så där. Känns det bättre? Om inte, stanna här lite och låt mig sjunga lite till för er. Låt oss återupptäcka er själs sång, för den kommer att ge er kolossal frid och begeistring av att minnas. Jag är er Moder Gud.

Hälsningar mänsklighet! Jag är er broder Sananda. Jag är här för att omge er med våra galaktiska bröders och systrars stöd och tröst, er familj i galaktisk form. Var i frid. Allt går framåt med klarhet och fart. Ni är böjare av rymdtiden, skapare av högsta rang, som slipar er talang i denna skola på Jorden som ni just nu går i och ni har nu tagit examen och blivit en mästare. Det är sant! Aha! Känns det? Förändringens vind som nu sprider sig på er planet och i mänsklighetens stora hjärta, som, genom alla smärtsamma upplevelser, inte har glömt hur man älskar, vars hjärtslag blir starkare och mer upplyst för varje ögonblick, varje stund, varje dag?

Vänner, ni är inte bara på väg hem, ni är hemma! Öppna era hjärtan för oss, för mig, och låt oss smida denna nya väg tillsammans, då vi bygger ett nytt paradigm att utforska och njuta av. Tiden för tårar är över. Nu är det tid att minnas, av glädje och återförening av familjer. Det är knappt ni klarar av denna spänning? Vi överflödar av glädjefylld förväntan här på skeppen. Vi älskar er så. Jag är er Sananda. Jag finns alltid här för er, vänner. Kalla på mig närsomhelst. Låt oss prata.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...