Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 5 juli, 2018

Judas Iskariot

Kanal Ann Dahlberg

Torsdag 5 juli 2018

 

Jag är Judas Iskariot och det är många ljusa energier som nu har nått vår Jord. Vår kära Gaia solar sig nu i dessa energier och hon befinner sig på många olika plan. Det gör ni också kära Jordbor, skillnaden är att Gaia nu börjar bli medveten om de högre planens sfärer emedan ni just har startat denna resa. Era kroppar håller på att ta in ljuset, den högre energin av varande och det kan yppa sig på många olika sätt. Ni som har en del spänningar kvar i kroppen kan uppleva lite obehag just nu beroende på var dessa spänningar sitter fast någonstans. Ljuset påverkar cellerna så att de tar upp mer ljus och stöter ifrån sig det som är gammalt och förlegat. Era kroppar transformeras nu om så att de kan bära ett högre vibrerande ljus. Ni som har valt det, kan känna av det på olika vis. Ni som inte har så mycket spänningar kvar i kroppen, på grunda av att ni har rensat ut det mesta, kan nu förnimma en större harmoni och glädje i er kropp. Ni börjar känna er mer hela och har en tydlig röst i ert inre som nu vägleder er framåt på den väg som ni har valt i detta livet för att bistå er själva, den mänsklighet som ni tillhör och det viktigaste av allt er kära planet Gaia.

Den här stora förvandlingsprocessen påverkar idag många människor lite varstans på vår Jord. Det blir ett större skifte i det kollektiva medvetandet och det kommer som ni nu alla förstår att påverka hela er värld runt om på ert klot. Ett större skifte i medvetenhet hos en stor del av Jordens befolkning leder till en helt annan öppenhet och förståelse för vad som händer i er värld nu och vad det är som har hänt historiskt sätt. Många skrifter och många minnen återkommer för många människor och de kommer att se sin värld med helt nya ögon. Nya spadtag kommer att göras för att rätta till de gamla och förlegade spadtagen. Ett nytt mönster, en ny matris kommer att formas över Jorden och ingenting kommer längre att vara som förut. Det är ett stort medvetandeskifte som är på gång på Jorden och det förvandlar er värld i samma utsträckning som ert medvetande växer.

Ni är många som hjälps åt nu kära Jordbor. Många nya spadtag har gjorts på Jorden av människor som har vaknat upp till sig själva. De har en stark ledning inombords från både sin själ och sina guider. Ni har alla en möjlighet att bli en del av detta. Låt ljuset eller den högre energin göra sitt jobb och ni kommer snart att bli befriade från era sorger och besvär. Ni kom hit med olika bördor, så ni har olika mycket arbete att göra men ni har inte fått mer än att ni ska kunna klara av det. En del har tagit på sig mer för att hjälpa andra, men de har en större erfarenhet och en förmåga att klara det. Alla får hjälp om ni skickar en tanke eller bön uppåt, så att vi vet att ni verkligen vill ha vår hjälp. Som ni vet så är den fria viljan helig på Jorden och ingen kan gå in utan att ni själva ber om det. Vi lyssnar efter era rop på hjälp och hörsammar de ropen så långt det är möjligt för oss utan att bryta någon universell lag. I denna tiden kan vi hjälpa er i större utsträckning eftersom hela Jorden befinner sig i ett skifte och alla kan då få möjlighet att följa henne om de själva så önskar. Karma kan befrias fortare i detta ljus som nu lyser på Jorden och ni kan helt bli befriade från karma om ni så önskar. Vår store Fader/Moder Gud har redan förlåtit er alla och väntar nu bara på att ni ska hörsamma den väckelse som Jorden just nu befinner sig i. Det är en väckelsesång som sjungs på Jorden idag för att så många hjärtan som möjligt ska hörsamma sången och sjunga med i sina hjärtan.

Porten till himmelen står öppen för var och en som vill träda in i den. Jag ser att ni är många som är på väg och jag hör sången i era hjärtan. Det är en vacker, melodiös och harmonisk sång. Den blir starkare och klarare för varje nytt hjärta som börjar nynna på den. Ni har kämpar bra kära människor på Jorden. Ni har kämpat bra och resultatet börjar nu visa sig både för er själva och den Jord ni bor på. Allt står under förvandling och omvandling idag. Det finns inget annat att göra för er nu än att följa med i processen. Vi stöttar och stärker er i den process som ni just nu befinner er i. En tanke eller en bön uppåt, så står vi genast vid er sida. Ni är inte ensamma och ni har aldrig varit det. Det är först nu som ni verkligen kommer att förstå det. Tiden är nära för att ett verkligt möte ska ske. Det blir ett fantastiskt, underbart ögonblick i våra och era liv.

Jag avslutar nu med att ge er kärleken tillbaka i ert liv. Det är kärleken ni ska finna eller har funnit. Den brinner starkt i era hjärtan nu.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...