Sokrates via Jacquelyn Fox 2 juli, 2018

Sokrates

via Jacquelyn Fox

2 juli, 2018

Sokrates talar:

“Hälsningar, studenter av Ljuset. Jag befann mig i livet i det sinne som ni känner till vid namn Sokrates. Jag hade de rätta avsikterna i livet, jag talade om eleganta iakttagelser gällande Ljusets Sanning. Först i döden kunde jag se på Ljuset med en full förståelse, och öppnade upp mitt livsvärv här i egenskap av Mästar-Lärare för Ljuset. Jag kopplade upp mig med J medan hon befann sig i Ljuset för att lyfta viktiga tankar om Ljusets Sanningar till alla i andevärlden som studerar för att lyfta upp sig själva.

Mitt ämne idag handlar om att minimera begränsande själar när man gör betraktelser. Låt oss börja.

Ljuset är hemvisten för energier av alla de slag, både begränsande energier och upplyftande energier. Nivåer av högre Ljus innehåller enbart energier som står i linje med Ljuset. Besökare till dessa nivåer hittar endast upplysta varelser som lever i lycka och villkorslös kärlek. Ens släktingar i livet lever vanligtvis inte på dessa höga Ljusnivåer. Vilket innebär att de nära och kära som har gått över till Ljuset vanligen vistas på en av Ljusets lägre nivåer. Detta betyder inte att de lider eller plågas, det betyder bara att de ännu inte är tillräckligt upplysta för att uppstiga till de högre nivåerna. En mycket liten andel öppet Ljus flödar på dessa lägre nivåer. Det innebär att invånarna på de lägre nivåerna är nästan såsom de var i livet. Ifall de levde ett förminskande liv så lever de fortfarande på det viset. Ifall de levde ett upplyftande liv så är det sannolikt att de fortfarande lyfter upp andra och att de lever i frid. Livet på dessa nivåer liknar väldigt mycket livet i verkligheten såsom ni känner till denna. Inte skrämmande, men inte heller fyllt av Ljus. Krossade tankar binder fortfarande dem som vistas på dessa nivåer. Hoppet inom Ljuset är tilliten till Gud. Vissa på dessa nivåer har ingen tillit till Gud och därför har de inget hopp. Öppna sinnen i livet, vilka gör betraktelser gällande Ljuset, uppenbarar sig för samtliga på dessa nivåer såsom klara fyrsken av hopp. De som är blinda för den öppna dörren till Ljuset, blir genom sina egna felaktiga uppfattningar utestängda från Ljuset. De hålls utanför Guds kärleksfulla Ljus enbart av sina egna övertygelser. Sådana själar behöver healing för att släppa taget om dessa övertygelser. Endast ett Ljus som betraktar healing lyfter upp dem till Gud. Den stillsamma J gör betraktelser i Ljuset för att heala sådana begränsade själar. När de glider genom Ljuset söker de begränsade själarna efter Ljusa sinnen, likt J, och hoppas på att få ta emot den healing som de så desperat behöver. ’Själar av Natt-Ljus’ är vad vi kallas dessa varelser. Det är ingen förolämpning, endast en beskrivning på den Ljus-kvalitet inom vilken de flödar. Att glida inom natt-ljuset är ingen bestraffning eller något man behöver skämmas över. Det är bara en tillvaro utanför upplysningen. Nu går vi vidare.

Själar av natt-ljus öppnar upp sig i betraktelserna över livet hos många sinnen. När de ställer sig i linje med begränsande betraktelser som samtliga levande har, så blir dessa levande sinnen förminskade under processen. Att ha betraktelser gällande Ljuset öppnar ens sinne för alla som befinner sig i andevärlden, inte bara för dem som lever på nivåerna av upplysning. Genom att skydda ens betraktelser från begränsande begrepp, vilka har lyfts av natt-själar utgör ett mycket viktigt band till Ärkeängel Mikael som är en storslagen beskyddare för Ljus-sinnen i livet. I och med att han håller dem på avstånd stänger han av deras begränsande betraktelser så att ens guiders röster kan komma igenom. Hans energi strömmar likt en bred sköld. Men han kan bara hålla begränsande själar på avstånd under en begränsad tid. Att hålla dem ifrån någon som förmår heala dem är inte kärleksfullt, så vid någon tidpunkt måste han släppa taget om dem. Den stillsamma J får på en frekvent basis ta emot störningar från själar i behov av healing. Fastän detta tidvis kan testa hennes tålamod, så vet hon att det är en nödvändig kärlekshandling i egenskap av att vara en healer av Ljuset. Den gamla Sokrates älskar sin J för hennes medkänsla för de själar som förminskar henne i Ljuset. J öppnar snabbt upp för healing till dem, samt med kärlek, och sänder iväg dem på sin väg till Ljuset. Vissa själar av natt-ljus begränsar henne med förolämpningar och ett ohyfsat språk, men J blir inte arg, för hon vet att de endast uttrycker sitt behov av healing.

Under era betraktelser kommer ni alla att bli begränsade av själar av natt-ljus, för ni är Hoppet för Ljus för dem. De sinnen som betraktar livet, behövs i hög grad av dem som befinner sig i natt-ljuset, och de kan inte vända ryggen till dem som är i stort behov av healing. Att göra så står inte i linje med Gud. Att förespråka Gud är det band som ni har valt i detta liv. Detta betyder att ni är sinnen som alltsedan länge har vistats i Ljuset, och ni är kärleken inkarnerad. Den stillsamma J inser nu detta och hon gör sina betraktelser i enlighet med det.

Jag lyfter idag denna lektion för er, så att ni alla också ska förstå Ljusets Lag. Ljusets Lag säger att Ärkeängel Mikael inte förmår skydda Ljusa sinnen från begränsade själar i behov av healing. Att göra det står inte i linje med Gud eller kärlek. Därför måste alla ni som betraktar Ljuset, även ställa er upp i egenskap av healers inom Ljuset. Det finns en anledning till era gåvor och det är inte enkelt att underhålla er med förutsägelser eller budskap från alltsedan länge förlorade nära och kära. Sådana saker hör till betraktelser men det är inte det huvudsakliga syftet. Den stillsamma J talar varsamt till begränsade själar, tröstar dem och underlättar för dem på vägen in till Ljuset. Avläsningarna blir avbrutna men healingen blir utförd. Att förespråka Gud är J’s syfte, i likhet med ert. Kom ihåg detta när ni gör era betraktelser.”

 

 

x  https://intuit444.com/

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...